Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1599

Bryssel 28. lokakuuta 2009

Komissio: jäsenvaltiot voivat myöntää maataloustuottajille ylimääräistä valtiontukea jopa 15 000 euroa

Komissio päätti tänään antaa jäsenvaltioille luvan myöntää maataloustuottajille kertamaksuna jopa 15 000 euroa valtiontukea. Tämä on yksi niistä keinoista, joilla komissio pyrkii vakauttamaan maidontuottajien tuloja, mutta tukea voivat tietenkin saada myös muut maataloustuottajat. Päätöksellä muutetaan talouskriisin vuoksi käyttöön otettua väliaikaista valtiontukikehystä, jonka komissio hyväksyi tammikuussa 2009 ja johon jo sisältyy erilaisia tukimahdollisuuksia, joilla helpotetaan eurooppalaisten yritysten rahoituksen saantia. Tämänpäiväisellä komission päätöksellä kehykseen lisätään maataloustuottajille myönnettävä enintään 15 000 euron tuki. Tuki voidaan myöntää kullekin maatalousyritykselle kerran vuoden 2010 loppuun mennessä. Tästä määrästä on vähennettävä vuoden 2008 alusta myönnetty vähämerkityksinen tuki. Tähän perustuvien tukijärjestelmien on oltava avoimia kaikille alkutuotannossa toimiville tuottajille ja täydennettävä jäsenvaltiossa jo käyttöön otettuja yleisiä kriisitoimenpiteitä. Ajatus maataloustuottajille myönnettävästä enintään 15 000 euron valtiontuesta esitettiin maitoalaa käsitelleessä komission tiedonannossa 22. heinäkuuta 2009.

"Nyt kun jäsenvaltiot voivat maksaa maataloustuottajille jopa 15 000 euroa lisätukea, joidenkin tuottajien huomattavia kassavirtaongelmia voidaan helpottaa", totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. "Uskon, että pystymme näin auttamaan maidontuottajat ulos tästä vaikeasta tilanteesta, kun lisäksi otetaan huomioon EU:n tasolla toteutettavat toimenpiteet."

Aiemmat toimenpiteet maitoalalla

Komissio uskoo käyttävänsä tänä vuonna markkinatoimenpiteisiin 600 miljoonaa euroa.

Interventiokautta on jatkettu vuoden 2010 elokuun loppuun asti.

Tänä vuonna voidaan 70 % suorista tuista maksaa jo 16. lokakuuta lähtien eli kuusi viikkoa normaalia aiemmin.

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuonna 2003 toteutetun uudistuksen yhteydessä maidontuottajille maksettaviin suoriin tukiin lisättiin ylimääräiset viisi miljardia euroa vuodessa interventiohintojen laskun vuoksi.

Komissio ilmoitti 19. lokakuuta maidontuottajille suunnatusta 280 miljoonan euron lisätukipaketista.

YMP:n terveystarkastuksessa ja talouden elvytyspaketissa jäsenvaltioiden saataville asetettiin 4,2 miljardin euron lisätuki, jolla on tarkoitus vastata ”uusiin haasteisiin”, joihin myös maitoalan rakenneuudistus kuuluu. Tämä tuki myönnetään siis maaseudun kehittämispolitiikan nojalla jo saatavilla olevan tuen lisäksi.

Komissio on myös tehostanut koulumaito-ohjelmaa monipuolistamalla sen tuotevalikoimaa ja laajentamalla kohderyhmän ikähaarukkaa. Se on myös käynnistänyt uuden kierroksen maitotuotteita koskevien menekinedistämistoimien toteuttamiseksi.

Maitoalan korkean tason työryhmä tarkastelee maitoalan keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymiä ja antaa loppuraporttinsa vuoden 2010 kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm


Side Bar