Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Bryssel den 28 oktober 2009

Medierna kan göra en viktig insats i utrotningen av fattigdomen

Europeiska kommissionen vänder sig i dag till pressen och medierna i kampen mot fattigdomen. Det sker i samband med två stora arrangemang som anordnas i Bryssel inför Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010, som inleds i Madrid den 21 januari. De viktigaste medierna och andra berörda parter möts på ett seminarium om fattigdom och medier och därutöver hålls en konferens om hur fattigdomen uppfattas och hur den i verkligheten ser ut. Där ska man diskutera hur kommunikationsexperter och medier kan göra en viktig insats i bekämpningen av fattigdom och utestängning.

– I EU har vi turen att bo i en av världens mest välmående regioner, och ändå är fattigdom en daglig realitet för nästan 80 miljoner EU-medborgare. I januari 2010 går startskottet för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Medier och kommunikationsexperter kommer att avgöra hur framgångsrik denna kampanj blir, och vi vill uppmana dem att ansluta sig till oss under det kommande året, säger Vladimír Špidla, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter.

På seminariet ”P overty and Media” , som äger rum i dag, kommer journalister från hela EU med specialinriktning på social fattigdom och social utestängning att få åka på studiebesök, där det också kommer att utbytas exempel på goda lösningar på detta område. ATD Fourth World och Joseph Rowntree Foundation (UK) leder två workshopar och det kommer att anordnas tre besök ute på fältet i Bryssel, där journalisterna får möjlighet att intervjua människor som arbetar med dessa frågor på gräsrotsnivå.

Konferensen ” Poverty: between reality and perceptions – the communication challenge ” äger rum den 29 oktober med deltagande av över 400 journalister, politiska beslutsfattare, icke-statlig organisationer och forskare. Här kommer man att lägga fram resultaten av den senaste Eurobarometerundersökningen om EU‑medborgarnas uppfattningar om fattigdom, utestängning och krisens sociala verkningar (se IP/09/1585 och MEMO/09/480 ).

Arrangemanget blir ett forum där man kommer att diskutera hur medierna ser på frågan, och hur kommunikation kan fungera som en katalysator för social integration. Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso håller ett anförande via videolänk, och EU-kommissionär Vladimír Špidla kommer också att tala.

Bakgrund

För tio år sedan lovade EU:s ledare att på ett kraftfullt sätt försöka utrota fattigdomen före 2010. I dag lever ett stort antal européer dock fortfarande i fattigdom och har begränsad tillgång till de mest grundläggande tjänsterna, t.ex. vård. Fattigdom och utestängning påverkar inte bara den enskildes välmående och möjlighet att delta i samhällslivet, utan hindrar också den ekonomiska utvecklingen. Med detta i åtanke understryker EU betydelsen av kollektivt ansvar för att bekämpa fattigdomen, där politiska beslutsfattare och aktörer i den offentliga och privata sektorn alla måste vara med. Syftet med Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 är att låta dem som varje dag själva känner av fattigdomen och den sociala utestängningen komma till tals. Den officiella hemsidan för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning kommer att öppnas den 29 oktober på adressen http://www.2010againstpoverty.eu

Mer information

Program för arrangemanget

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Rapport om Eurobarometerundersökningen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

www.2010againstpoverty.eu

Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar