Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

V Bruseli 28. októbra 2009

Médiá môžu zohrávať významnú úlohu pri odstraňovaní chudoby

Európska komisia sa dnes obrátila na tlač a médiá v rámci boja proti chudobe v súvislosti s dvomi významnými udalosťami,  ktoré sa uskutočnia v Bruseli pri príležitosti Európskeho roka proti chudobe 2010, ktorý sa začne v Madride 21. januára. Na seminári s názvom „Chudoba a médiá“ a konferencii s názvom „Chudoba: medzi realitou a vnímaním – komunikačná výzva“ sa stretnú kľúčové médiá a zainteresované strany, aby diskutovali o tom, ako môžu odborníci na komunikáciu a médiá zohrávať významnú úlohu v odstraňovaní chudoby a vylúčenia.

„My v Európskej únii máme to veľké šťastie, že žijeme v jednom z najprosperujúcejších regiónov sveta, a predsa je chudoba naďalej každodennou realitou pre takmer 80 miliónov Európanov“, uviedol Vladimír Špidla, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. „V januári sa začne Európsky rok proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Médiá a odborníci na komunikáciu zohrávajú významnú úlohu v tom, aby bola táto kampaň úspešná a vyzývame ich, aby sa k nám v budúcom roku pridali.“

Dnešný seminár „Chudoba a médiá“ umožní novinárom zameraným na sociálnu chudobu a sociálne vylúčenie z celej Európy študijný okruh a bude takisto príležitosťou na výmenu profesionálnych skúseností. ATD Fourth World a Joseph Rowntree Foundation (UK) uskutočnia dva workshopy a v Bruseli sa zorganizujú tri návštevy na mieste, čím sa novinárom poskytne príležitosť uskutočniť rozhovor s miestnymi odborníkmi.

Konferencia s názvom „Chudoba: Medzi realitou a vnímaním – komunikačná výzva“ sa uskutoční 29. októbra a zúčastní sa na nej viac ako 400 novinárov, tvorcov politík, MVO a výskumných pracovníkov. Oznámia sa výsledky posledných prieskumov Eurobarometer o vnímaní chudoby a vylúčenia Európanmi a o ich vnímaní sociálneho vplyvu krízy (pozri IP/09/1585 MEMO/09/480 ).

Podujatím sa poskytne priestor na diskusiu o tom, ako médiá vidia danú záležitosť a ako môže komunikácia plniť úlohu kat alyzátora v prípade sociálneho začleňovania. Týmito otázkami sa budú prostredníctvom videokonferencie zaoberať predseda José Manuel Barroso a komisár Vladimír Špidla.

Súvislosti

Pred desiatimi rokmi sa vedúci predstavitelia EÚ zaviazali, že „podniknú kroky, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby“ do roku 2010. Napriek tomu dnes žije značný počet Európanov stále v chudobe a má obmedzený prístup k základným službám ako je zdravotná starostlivosť. Chudoba a vylúčenie nemajú vplyv iba na kvalitu života jednotlivcov a ich schopnosť zaradiť sa do spoločnosti, ale takisto brzdia hospodársky vývoj. EÚ to má na pamäti, keď v boji proti chudobe zdôrazňuje význam kolektívnej zodpovednosti a zapája tvorcov politík a subjekty z verejného a súkromného sektora. Cieľom Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 bude dať hlas tým, ktorí každodenne zažívajú utrpenie. Oficiálna webová stránka Európskeho roka proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu bude spustená 29. októbra na http://www.2010againstpoverty.eu

Ďalšie informácie

Program podujatia

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Správa prieskumu Eurobarometer

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Európsky rok boja proti chudobe

www.2010againstpoverty.eu

Zaregistrujte sa, ak chcete zadarmo dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a rovnakých príležitostiach

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar