Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Bruxelles, 28 octombrie 2009

Mass-media poate juca un rol-cheie în eradicarea sărăciei

Comisia Europeană cheamă astăzi mass-media să i se alăture în lupta împotriva sărăciei prin intermediul a două evenimente majore desfă șurate la Bruxelles în pregătirea Anului european al luptei împotriva sărăciei 2010 – care urmează a fi lansat la Madrid, la 21 ianuarie. Seminarul „Sărăcia și mass-media” și conferința „Sărăcia: între realitate și percepții – provocarea comunicării” va aduce alături reprezentanți de prim rang ai mass-mediei și ai părților interesate pentru a discuta modul în care vectorii de comunicare și mass-media pot juca un rol-cheie în combaterea sărăciei și excluziunii.

„Noi, cei din Uniunea Europeană, avem șansa de a trăi într-una dintre regiunile cele mai prospere ale lumii și, cu toate acestea, sărăcia rămâne o realitate de zi cu zi pentru aproape 80 de milioane de europeni,” a declarat Vladimír Špidla, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse. „În ianuarie vom lansa Anul european al luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010. Profesioniștii din mass-media și comunicare au de jucat un rol-cheie, ajutând la succesul acestei campanii, și îi invităm să ni se alăture pe parcursul anului viitor.”

Astăzi, seminarul „Sărăcia și mass-media” va oferi jurnaliștilor specializați în sărăcie și excluziune socială din întreaga Europă un tur de studiu, însoțit de un schimb de practici profesionale. ATD Fourth World și Joseph Rowntree Foundation (Regatul Unit) vor conduce două ateliere, iar în Bruxelles se vor organiza trei vizite pe teren, oferindu-se jurnaliștilor posibilitatea de a intervieva oameni care luptă împotriva sărăciei pe teren.

Conferința „Sărăcia: între realitate și percepție – provocarea comunicării” va avea loc la 29 octombrie cu participarea a peste 400 de jurnaliști, responsabili politici, reprezentanți ai ONG-urilor și cercetători. Se vor da publicității rezultatele celor mai recente sondaje Eurobarometru privind percepția europenilor asupra sărăciei și excluziunii, precum și asupra impactului social al crizei (a se vedea IP/09/1585 și MEMO/09/480 ).

Evenimentul va oferi un forum de discuție privind felul în care mass-media se raportează la această problemă și felul în care comunicarea poate acționa drept catalizator pentru incluziunea socială. Vor interveni în cadrul conferinței președintele José Manuel Barroso, prin legătură video, și comisarul Vladimír Špidla.

Context

În urmă cu 10 ani, liderii UE s-au angajat să „facă un efort decisiv pentru eradicarea sărăciei” până în 2010. Cu toate acestea, astăzi, un număr semnificativ de europeni continuă să trăiască în sărăcie și să aibă acces limitat la servicii de bază, de exemplu, la servicii medicale. Sărăcia și excluziunea nu afectează numai bunăstarea indivizilor și capacitatea lor de a fi activi în societate; ele frânează și dezvoltarea economică. Ținând cont de aceasta, Uniunea Europeană subliniază importanța responsabilității colective în combaterea sărăciei, implicând factorii de decizie și actorii din sectoarele public și privat. Anul european al luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010 va încerca să facă auzită vocea celor care suferă zi de zi. Site-ul oficial al Anului european al luptei împotriva sărăciei va fi lansat la 29 octombrie la adresa http://www.2010againstpoverty.eu

Informa ții suplimentare

Programul evenimentului

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Raportul sondajului Eurobarometru

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Anul european al luptei împotriva sărăciei

www.2010againstpoverty.eu

Abona ți-vă la curierul informativ electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar