Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Bruksela, dnia 28 października 2009 r.

Media mogą odegrać istotną rolę w zwalczaniu ubóstwa

Komisja Europejska, w przededniu Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem, który zostanie zainaugurowany w Madrycie 21 stycznia 2010 r., wzywa dziś prasę i media do przyłączenia się do w walki z ubóstwem. Z tej okazji w Brukseli odbędzie się seminarium „Ubóstwo a media” oraz konferencja „Ubóstwo: rzeczywistość i percepcja – wyzwanie dla sektora komunikacji” z udziałem najważniejszych przedstawicieli mediów i innych zainteresowanych stron, którzy rozmawiać będą o tym, jak media i sektor komunikacji mogą przyczynić się do walki z ubóstwem i wykluczeniem.

„Mieszkańcy UE mają to szczęście, że żyją w jednym z najlepiej prosperujących regionów świata, jednak ubóstwo pozostaje codziennością dla niemal 80 milionów Europejczyków”, powiedział Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. „W styczniu 2010 r. rozpocznie się Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Aby kampania ta odniosła sukces, kluczową rolę muszą odegrać media i sektor komunikacji, których zachęcamy, aby przyłączyli się do nas w nadchodzącym roku.”

W ramach dzisiejszego seminarium „ Ubóstwo a media” dziennikarze z całej Europy specjalizujący się w zagadnieniach ubóstwa i wykluczenia społecznego wezmą udział w wizycie studyjnej połączonej z wymianą doświadczeń zawodowych. Zorganizowane zostaną dwa warsztaty, poprowadzone przez ruch ATD Czwarty Świat oraz Fundację Josepha Rowntree (Wielka Brytania), a w Brukseli odbędą się trzy wizyty robocze, dając dziennikarzom możliwość porozmawiania z praktykami działającymi w terenie.

Konferencja „Ubóstwo: rzeczywistość i percepcja – wyzwanie dla sektora komunikacji” odbędzie się 29 października z udziałem ponad 400 dziennikarzy, polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz badaczy. Przedstawione zostaną wyniki ostatniego badania Eurobarometru na temat postrzegania przez Europejczyków ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także społecznych skutków kryzysu (zob. IP/09/1585 i MEMO/09/480 ).

Wydarzenie to będzie okazją do dyskusji, jakie jest postrzeganie tego problemu przez media i jak sektor komunikacji może przyczynić się do zwiększenia integracji społecznej. Planowane jest wystąpienie przewodniczącego José Manuela Barroso, transmitowane w formie wideokonferencji, a także osobiste wystąpienie komisarza Vladimíra Špidli.

Kontekst

Dziesięć lat temu liderzy UE zobowiązali się podjąć zdecydowane kroki w celu zwalczenia ubóstwa do 2010 r. Do dzisiaj jednak wielu Europejczyków nadal żyje w ubóstwie i ma ograniczony dostęp do tak podstawowych usług, jak opieka zdrowotna. Ubóstwo i wykluczenie mają wpływ nie tylko na zdrowie jednostek i ich zdolność do udziału w życiu społeczeństwa. Wpływają również na rozwój gospodarczy. Mając to na uwadze, UE podkreśla znaczenie zbiorowej odpowiedzialności w walce w ubóstwem, w tym polityków oraz uczestników sektora publicznego i prywatnego. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 pozwoli dojść do głosu tym, którzy z problem ubóstwa zmagają się na co dzień. Oficjalna strona internetowa Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem zostanie uruchomiona 29 października pod adresem http://www.2010againstpoverty.eu

Dalsze informacje

Program wydarzenia

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Wyniki badania Eurobarometru

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europejski Rok Walki z Ubóstwem

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=637

Subskrypcja darmowego biuletynu informacyjnego Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar