Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Brussel, 28 oktober 2009

Cruciale rol voor media weggelegd in armoedebestrijding

Vandaag betrekt de Europese Commissie de pers en de media bij de armoedebestrijding met twee grote evenementen in Brussel in de aanloop tot het Europees Jaar tegen armoede 2010 – dat op 21 januari 2010 in Madrid van start gaat. Het seminar over "Armoede en de media" en de conferentie over "Armoede: realiteit en perceptie – de communicatie-uitdaging" brengen de belangrijkste media en belanghebbenden bijeen om te discussiëren over de vraag hoe communicatiedeskundigen en de media kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede en uitsluiting.

"In de EU hebben we het geluk dat we in een van de meest welvarende regio's van de wereld wonen, maar toch is armoede een dagelijkse realiteit voor bijna 80 miljoen Europeanen", aldus Vladimír Špidla, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen. "In januari 2010 start het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Media- en communicatiedeskundigen kunnen een cruciale rol spelen om deze campagne tot een succes te maken en we nodigen hen dan ook uit om het komende jaar met ons samen te werken."

Vandaag neemt het seminar over "Armoede en media" journalisten uit heel Europa die gespecialiseerd zijn in armoede en sociale uitsluiting mee op een studieronde, gecombineerd met een uitwisseling van professionele praktijkervaringen. Twee workshops worden geleid door ATD Vierde Wereld en de Joseph Rowntree Foundation (UK) en er worden drie bezoeken in Brussel georganiseerd waarbij journalisten de gelegenheid krijgen mensen die aan de basis werken te interviewen.

De conferentie "Armoede: realiteit en perceptie – de communicatie-uitdaging" vindt plaats op 29 oktober en zal worden bijgewoond door ruim 400 journalisten, beleidsmakers, ngo's en onderzoekers. Tijdens deze conferentie zullen de laatste Eurobarometer-enquêtes over de perceptie van armoede en uitsluiting van Europeanen en hun perceptie van de sociale gevolgen van de crisis worden bekendgemaakt (zie IP/09/1585 en MEMO/09/480 ).

Het evenement zal een platform bieden om te discussiëren over de vraag hoe de media deze kwestie ziet en hoe communicatie als katalysator voor sociale integratie kan dienen. Voorzitter José Manuel Barroso zal zich in een videoboodschap tot de conferentie richten en ook commissaris Vladimír Špidla zal de conferentie toespreken.

Context

Tien jaar geleden hebben de EU-leiders ervoor gepleit "een beslissende rol te spelen bij de uitbanning van armoede" in 2010. Vandaag de dag leven echter nog altijd veel Europeanen in armoede en hebben zij slechts beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Armoede en uitsluiting schaden niet alleen het welzijn van individuen en hun kansen om een rol in de maatschappij te spelen; zij zijn ook slecht voor de economische ontwikkeling. Daarom legt de EU nadruk op collectieve verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede, waarbij besluitvormers en actoren in de publieke en de private sector zijn betrokken. Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) moet een stem geven aan degenen die dagelijks in stilte lijden. De officiële website voor het Europees Jaar tegen armoede wordt op 29 oktober gelanceerd: http://www.2010againstpoverty.eu

Meer informatie

Programma van het evenement

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Eurobarometer-enquête

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europees Jaar tegen armoede

www.2010againstpoverty.eu

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar