Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Briselē, 2009. gada 28. oktobrī

Plašsaziņas līdzekļiem var būt izšķiroša nozīme nabadzības izskaušanā

Pirms sācies 2010. gads — Eiropas gads cīņai pret nabadzību , ko atklās 21. janvārī Madridē, Eiropas Komisija šodien divos lielos pasākumos Briselē vēršas pie plašsaziņas līdzekļiem, lai iesaistītu tos cīņā pret nabadzību. Seminārā “Nabadzība un plašsaziņas līdzekļi” un konferencē “Nabadzība ― realitāte un uztvere ― komunikācijas uzdevums” tiksies galveno plašsaziņas līdzekļu un ieinteresēto personu pārstāvji, lai apspriestu, kā komunikācijas speciālisti un plašsaziņas līdzekļi lielā mērā varētu palīdzēt cīnīties pret nabadzību un atstumtību.

“ES iedzīvotājiem ir veicies, ka tie var dzīvot vienā no labklājīgākajiem pasaules reģioniem, tomēr nabadzība ir ikdienas realitāte gandrīz 80 miljoniem eiropiešu, ” teica ES nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības komisārs Vladimirs Špidla. “Janvārī mēs sāksim iniciatīvu 2010. gads — Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Plašsaziņas līdzekļiem un komunikācijas speciālistiem ir izšķiroša nozīme, lai šī kampaņa gūtu panākumus, un mēs aicinām tos nākamajā gadā mums pievienoties.”

Šodien seminārā “Nabadzība un plašsaziņas līdzekļi” žurnālisti no visas Eiropas, kas specializējušies sociālās nabadzības un sociālās atstumtības jautājumos, tiek aicināti piedalīties izpētes apmeklējumā un apmainīties ar profesionālo pieredzi. Divus seminārus vadīs starptautiskās kustības ATD Ceturtā pasaule un Joseph Rowntree Foundation (AK) pārstāvji, turklāt Briselē tiks noorganizēti trīs apmeklējumi uz vietas, dodot iespēju žurnālistiem iztaujāt speciālistus, kas tieši strādā ar šiem jautājumiem.

Konferencē “Nabadzība ― realitāte un uztvere ― komunikācijas uzdevums” 29. oktobrī piedalīsies vairāk nekā 400 žurnālistu, politikas veidotāju, NVO un pētnieku. Dalībniekus iepazīstinās ar jaunākajām Eurobarometer aptaujām par eiropiešu nabadzības un atstumtības uztveri un krīzes sociālās ietekmes uztveri (skatīt  IP/09/1585 un MEMO/09/480 ).

Pasākumā būs diskusiju forums pa to, kādi ir plašsaziņas līdzekļu pārstāvju uzskati par šo jautājumu un kā komunikāciju var izmantot kā sociālās iekļaušanas katalizatoru. Pasākuma dalībniekus ar video starpniecību uzrunās priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un komisārs Vladimirs Špidla.

Vispārīga informācija

Pirms desmit gadiem ES vadītāji apņēmās “izšķirīgi rīkoties, lai izskaustu nabadzību” līdz 2010. gadam. Tomēr vēl šodien daudzi eiropieši joprojām dzīvo nabadzībā, un tie tikai ierobežotā apjomā var izmantot tādus pamatpakalpojumus kā veselības aprūpe. Nabadzība un atstumtība ietekmē ne tikai indivīdu labklājību un to spēju piedalīties sabiedrības dzīvē, bet arī ekonomikas attīstību. Paturot to prātā, ES uzsver kolektīvās atbildības nozīmi nabadzības izskaušanā, iesaistot lēmumu pieņēmējus un publiskā un privātā sektora pārstāvjus. 2010.  gadā — Eiropas gadā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību paredzēts dot iespēju izteikties tiem, kuri ik dienu saskaras ar šīm problēmām. 29. oktobrī tiks atklāta Eiropas gada cīņai pret nabadzību oficiālā tīmekļa vietne http://www.2010againstpoverty.eu .

Papildu informācija

Pasākumu programma

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Eurobarometer aptaujas ziņojums

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Eiropas gads cīņai pret nabadzību

www.2010againstpoverty.eu

Pieteikties uz e-pastā bez maksas saņemamo Eiropas Komisijas informatīvo biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iespēju vienlīdzību

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar