Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Bryssel 28. lokakuuta 2009

Viestimet voivat olla ratkaisevassa asemassa köyhyyden torjunnassa

Euroopan komissio kääntyy tänään lehdistön ja muiden viestinten puoleen kahden köyhyyden torjuntaa käsittelevän suuren tapahtuman avulla. Tapahtumat järjestetään Brysselissä ja niillä pohjustetaan Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta 2010, joka käynnistetään Madridissa 21. tammikuuta. Seminaarilla ”Köyhyys ja viestimet” sekä konferenssilla ”Köyhyys: todellisuuden ja mielikuvien välillä – viestinnän haasteet” kootaan yhteen keskeiset viestimet ja sidosryhmät keskustelemaan viestijöiden ja viestinten merkittävästä roolista köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa.

”Me EU:ssa olemme onnekkaita, sillä elämme yhdellä maailman vauraimmista alueista. Silti köyhyys koskettaa päivittäin lähes 80 miljoonaa eurooppalaista,” toteaa työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla. ”Tammikuussa käynnistämme Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010. Viestimillä ja viestinnän ammattilaisilla on keskeinen merkitys tämän kampanjan onnistumiselle ja pyydämmekin heidän tukeaan ensi vuodeksi.”

Tänään järjestettävässä seminaarissa ”Köyhyys ja viestimet” sosiaaliseen köyhyyteen ja syrjäytymiseen erikoistuneet toimittajat kaikkialta Euroopasta pääsevät opintomatkalle, johon liittyy myös ammatillisten toimintatapojen vaihtoa. ATD Fourth World ja Joseph Rowntree Foundation (UK) pitävät kaksi työpajaa ja lisäksi Brysselissä järjestetään kolme vierailukäyntiä, joilla toimittajat voivat haastatella ruohonjuuritason toimijoita.

Konferenssi, jonka otsikkona on ”Köyhyys: todellisuuden ja mielikuvien välillä – viestinnän haasteet”, pidetään 29. lokakuuta ja siihen osallistuu yli 400 toimittajaa, poliittista päättäjää, kansalaisjärjestöä ja tutkijaa. Tällöin myös julkaistaan uusimmat Eurobarometritutkimukset, joissa selvitetään eurooppalaisten näkemyksiä köyhyydestä ja syrjäytymisestä sekä talouskriisin sosiaalisista vaikutuksista (ks. IP/09/1585 ja MEMO/09/480 ).

Konferenssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella aiheeseen liittyvistä viestinten näkemyksistä sekä siitä, miten viestintä voi toimia sosiaalisen osallisuuden liikkeellepanijana. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso pitää konferenssissa puheen videolinkin kautta ja myös komissaari Vladimír Špidla käyttää puheenvuoron.

Taustaa

Kymmenen vuotta sitten EU-johtajat lupasivat ratkaisevasti edistää köyhyyden poistamista vuoteen 2010 mennessä. Merkittävä määrä eurooppalaisia elää kuitenkin yhä köyhyydessä, ja terveydenhuollon kaltaiset peruspalvelut ovat vain rajoitetusti heidän ulottuvillaan. Köyhyys ja syrjäytyminen vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja heidän mahdollisuuksiinsa toimia yhteiskunnassa, mutta ne myös haittaavat taloudellista kehitystä. Tämän vuoksi EU korostaa yhteisvastuun merkitystä köyhyyden torjunnassa ja haluaa tuoda toimintaan mukaan päätöstentekijät sekä julkiset ja yksityisen sektorin toimijat. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodella 2010 halutaan tuoda kuuluville niiden ääni, jotka kärsivät köyhyydestä jokapäiväisessä elämässään. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden viralliset www-sivut avataan 29. lokakuuta osoitteessa http://www.2010againstpoverty.eu

Lisätietoja

Tapahtuman ohjelma

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Eurobarometrikyselyn raportti

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

www.2010againstpoverty.eu

Euroopan komissio julkaisee työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioita käsittelevää ilmaistiedotetta, jonka voi tilata seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar