Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Brüssel, 28. oktoober 2009

Meedial on vaesuse likvideerimisel otsustav roll

Täna pöördub Euroopa Komisjon ajakirjanduse ja meedia poole võitluses vaesuse vastu: Brüsselis toimub kaks olulisemat sündmust, mis on ettevalmistuseks Euroopa vaesusevastase võitluse aastale 2010, mis käivitatakse Madridis 21. jaanuaril. Seminar „Vaesus ja meedia” ning konverents „Vaesus: tegelikkuse ja ettekujutuse vahe – kommunikatsiooni proovikivi” toovad kokku olulisemad meedia ja sidusrühmade esindajad arutama, kuidas teabelevitajad ja meedia võivad täita otsustavat rolli võitluses vaesuse ja tõrjutuse vastu.

„Meil ELis on vedanud, et me elame ühes maailma kõige jõukamas piirkonnas, aga ometi on vaesus peaaegu 80 miljoni eurooplase jaoks igapäevareaalsus,” ütles Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla. „Jaanuaris algab vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010. Meedia- ja kommunikatsioonitöötajatel on selles otsustav roll: nad saavad aidata kaasa selle kampaania edule ja me kutsume neid meiega eelseisval aastal ühinema.”

Täna viiakse seminari „Vaesus ja meedia” käigus sotsiaalsele vaesusele ja sotsiaalsele tõrjutusele spetsialiseerunud ajakirjanikud üle kogu Euroopa õppereisile, mille käigus vahetatakse kutsetava. ATD Fourth World ja Joseph Rowntree Foundation (Ühendkuningriik) korraldavad kaks õpikoda ning Brüsselis korraldatakse kolm külastust, mis pakuvad ajakirjanikele võimaluse küsitleda kohapeal tegutsevaid inimesi.

Konverents „Vaesus: tegelikkuse ja ettekujutuse vahe – kommunikatsiooni proovikivi” leiab aset 29. oktoobril ning sellel osaleb üle 400 ajakirjaniku, poliitikakujundaja, valitsusvälise organisatsiooni ja teadlase. Seal avaldatakse uusimad Eurobaromeetri uuringud selle kohta, mida eurooplased arvavad vaesusest ja tõrjutusest ning millisena nad tajuvad kriisi sotsiaalset mõju (vt IP/09/1585 ja MEMO/09/480 ).

Üritus on foorumiks, kus saab arutleda selle üle, kuidas näeb seda küsimust meedia ja kuidas kommunikatsioon võib käivitada sotsiaalse kaasamise. Konverentsil esineb president José Manuel Barroso videopöördumisega, samuti astub seal üles volinik Vladimír Špidla.

Taust

Kümne aasta eest lubasid ELi liidrid anda aastaks 2010 „otsustava panuse vaesuse likvideerimisse”. Kuid veel tänagi elab suur hulk eurooplasi vaesuses ning neil on piiratud juurdepääs põhiteenustele, nagu näiteks tervishoiule. Vaesus ja tõrjutus ei mõjuta mitte üksnes üksikisikute heaolu ja suutlikkust täita ühiskonnas oma rolli, vaid need kahjustavad ka majanduse arengut. Seda meeles pidades rõhutab EL kollektiivse vastutuse tähtsust vaesusevastases võitluses: kaasata tuleb nii avaliku kui ka erasektori otsusetegijad ja osalised. Aasta 2010 kui sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise Euroopa aasta püüab teha kuuldavaks nende hääle, kes iga päev kannatavad. Euroopa vaesusevastase võitluse aasta ametlik veebisait avatakse 29. oktoobril veebiaadressil http://www.2010againstpoverty.eu .

Lisateave

Ürituste programm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Eurobaromeetri uuringu aruanne

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Euroopa vaesusevastase võitluse aasta

www.2010againstpoverty.eu

Tellige Euroopa Komisjoni elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste teemaline tasuta infoleht

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar