Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Bruxelles, den 28. oktober 2009

Medi erne kan få en afgørende rolle i udryddelsen af fattigdom

Europa-Kommissionen henvender sig i dag til pressen og medierne i kampen mod fattigdom. Det sker i forbindelse med to store arrangementer, der afholdes i Bruxelles forud for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom i 2010, der indledes i Madrid den 21. januar. De største medier og de berørte parter mødes på et seminar om fattigdom og medier og en konference om virkelighed og opfattelse af fattigdom og den dermed forbundne kommunikationsmæssige udfordring for at drøfte, hvordan kommunikationseksperter og medier kan spille en afgørende rolle ved at bidrage til at bekæmpe fattigdom og udstødelse.

" I EU er vi så heldige at bo i en af verdens mest velstående regioner, og alligevel lever næsten 80 mio. EU-borgere hver dag i fattigdom," sagde Vladimír Špidla, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling. "I januar 2010 lyder startskuddet til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Medier og kommunikationseksperter kommer til at spille en afgørende rolle for at gøre denne kampagne vellykket, og vi opfordrer dem til at slutte sig til os i det kommende år. "

På seminaret om "Fattigdom og medier", der afholdes i dag, kommer journalister fra hele EU med speciale i social fattigdom og social udstødelse på en studietur, hvor der også udveksles eksempler på faglig praksis. ATD Fourth World og Joseph Rowntree Foundation (UK) leder to workshopper, og der vil i Bruxelles være tre markbesøg, hvor journalisterne får mulighed for at interviewe praktikere fra græsrodsniveauet.

Konferencen "Fattigdom: mellem virkelighed og opfattelse – en kommunikationsmæssig udfordring" finder sted den 29. oktober med deltagelse af over 400 journalister, politiske beslutningstagere, ngo'er og forskere. Her fremlægges resultaterne af den seneste Eurobarometerundersøgelse om EU-borgernes opfattelse af fattigdom og udstødelse og deres holdninger til krisens sociale virkninger (se IP/09/1585 og MEMO/09/480 ).

Arrangementet bliver et forum for drøftelse af, hvordan medierne ser på spørgsmålet, og hvordan kommunikation kan fungere som en katalysator for social integration. Europa-Kommissionens formand José Manuel Barroso holder tale via video, og EU-kommissær Vladimír Špidla vil også være taler.

Baggrund

For ti år siden afgav EU-lederne løfte om " at gøre en markant indsats for at få udryddet fattigdommen" inden 2010. I dag lever et betragteligt antal europæere imidlertid stadig i fattigdom og har begrænset adgang til de mest grundlæggende tjenesteydelser som f.eks. sundhedsydelser. Fattigdom og udstødelse påvirker ikke kun den enkeltes velvære og mulighed for at spille en rolle i samfundet, men skader også den økonomiske udvikling. Med dette in mente understreger EU betydningen af det kollektive ansvar for at bekæmpe fattigdom, hvor politiske beslutningstagere og aktører i den offentlige og private sektor alle skal være med. Formålet med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i 2010 er at lade dem komme til orde, der hver eneste dag mærker fattigdommen og den sociale udstødelse på deres egen krop. Den officielle hjemmeside for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse åbnes den 29. oktober på adressen http://www.2010againstpoverty.eu

Yderligere oplysninger

Program for arrangementet

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Rapport om Eurobarometerundersøgelsen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom

www.2010againstpoverty.eu

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, der tilsendes pr. e-mail

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar