Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

V Bruselu dne 28. října 2009

Média mohou sehrát klíčovou úlohu v boji proti chudobě

Evropská komise dnes osloví tisk a média v souvislosti s bojem proti chudobě, a to u příležitosti konání dvou významných akcí v Bruselu v předvečer Evropského roku boje proti chudobě, který bude zahájen 21. ledna v Madridu. Seminář na téma „Chudoba a média“ a konference na téma „Chudoba: mezi skutečností a představami – komunikační výzva“ svedou dohromady hlavní média a zúčastněné strany k diskusi o tom, jak by komunikátoři a média mohli sehrát klíčovou úlohu v boji s chudobou a vyloučením.

„My v EU máme to štěstí, že žijeme v jednom z nejlépe prosperujících regionů světa, a přesto je chudoba každodenní realitou pro téměř 80 milionů Evropanů,“ uvedl komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „V lednu zahájíme Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Média a odborníci z oblasti komunikace mají před sebou klíčovou úlohu, a to přispět k úspěchu této kampaně, a proto je zveme, aby se k nám v nadcházejícím roce připojili.“

Dnes se novináři z celé Evropy, kteří se specializují na sociální chudobu a sociální vyloučení, zúčastní v rámci semináře na téma „Chudoba a média“ studijní cesty spojené s výměnou odborných zku šeností z praxe. V Bruselu se budou konat dva workshopy, které pořádají organizace ATD Fourth World a Joseph Rowntree Foundation (Spojené království), a tři návštěvy v místě, které poskytnou novinářům příležitost pohovořit s řadovými terénními pracovníky.

Konference „Chudoba: mezi skutečností a představami – komunikační výzva“ se uskuteční 29. října za účasti více než 400 novinářů, tvůrců politik, zástupců nevládních organizací a výzkumných pracovníků. Budou zveřejněny výsledky nejnovějšího průzkumu Eurobarometr týkající se pohledu Evropanů na chudobu a vyloučení a jejich vnímání sociálního dopadu krize (viz IP/09/1585 MEMO/09/480 ).

Konference poskytne fórum pro diskuse zaměřené na pohled médií na dané otázky a na úlohu katalyzátoru sociálníh o začlenění, kterou může komunikace sehrát. K účastníkům promluví prostřednictvím videokonference předseda Evropské komise José Manuel Barroso a projev přednese také komisař Vladimír Špidla.

Souvislosti

Před deseti lety se vedoucí představitelé EU zavázali, že do roku 2010 „výrazným způsobem přispějí ke snížení chudoby“. Přesto značný počet Evropanů dnes stále žije v chudobě a má omezený přístup k základním službám, jako například zdravotní péči. Chudoba a vyloučení nemají vliv jen na kvalitu života jednotlivců a jejich schopnosti zařadit se do společnosti, ale rovněž brzdí hospodářský rozvoj. To má EU na paměti, když do boje proti chudobě zapojuje politické činitele a aktéry z veřejné i soukromé sféry a zdůrazňuje při tom význam kolektivní odpovědnosti. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 chce dát prostor pro vyjádření těm, kteří chudobu denně pociťují na vlastní kůži. Oficiální internetová stránka Evropského roku boje proti chudobě bude spuštěna 29. října na adrese http://www.2010againstpoverty.eu

Další informace

Program semináře a konference

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=211&furtherEvents=yes

Zpráva z průzkumu Eurobarometr

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Evropský rok boje proti chudobě

www.2010againstpoverty.eu

Jestliže chcete zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a rovných příležitostech, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar