Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1597

Брюксел, 28 октомври 2009 г.

Медиите могат да играят ключова роля в борбата с бедността

Европейската комисия организира днес в Брюксел две големия събития за пресата и медиите на тема борбата с бедността като част от подготовката за обявената за 2010 г. Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване, която ще бъде открита в Мадрид на 21 януари. Семинарът, озаглавен „Бедността и медиите“, и конференцията на тема „Бедността: между реалност и възприятие — предизвикателството на комуникацията“ ще съберат на едно място основните медии и заинтересовани страни, които ще обсъдят как журналистите и средствата за масово осведомяване могат да изиграят важна роля за преодоляване на бедността и социалното изключване.

„Ние в ЕС имаме късмета да живеем в един от най-проспериращите региони на света, но въпреки това за близо 80 милиона европейци бедността продължава да бъде ежедневие“, каза Владимир Шпидла, комисар на ЕС за трудова заетост, социални въпроси и равни възможности. „През януари 2010 г. ще дадем старт на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. Медиите и журналистите ще играят важна роля за успеха на кампанията и ние ги приканваме да се включват в нея заедно с нас през идващата година.“

Днес семинарът „Бедността и медиите“ ще отведе журналисти от цяла Европа, които се занимават с въпросите на бедността и социалното изключване, на учебна обиколка, част от която ще бъде и обменът на професионален опит. Ще бъдат проведени два работни семинара от неправителствена организация „ATD Fourth World“ и фондация „Joseph Rowntree“ (Обединеното кралство), и ще бъдат организирани три посещения на място в Брюксел, по време на които журналистите ще имат възможността да интервюират практици в тази област.

Конференцията на тема „Бедността: между реалност и възприятие — предизвикателството на комуникацията“ ще се състои на 29 октомври с участието на над 400 журналисти, политици, представители на неправителствени организации и изследователи. Ще бъдат обявени резултатите от последните изследвания на Евробарометър относно начина, по който европейците възприемат бедността и социалното изключване, и относно усещането им за социалните ефекти на кризата (вж. IP/09/1585 и MEMO/09/480 ).

Събитието ще бъде повод да се обсъди как медиите гледат на тези въпроси и как комуникацията може да играе ролята на катализатор на социалното приобщаване. Обръщение към присъстващите ще направят председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу (на видеозапис), както и комисар Владимир Шпидла.

Контекст

Преди десет години ръководителите на ЕС се ангажираха да „предприемат решителни действия за преодоляване на бедността“ до 2010 г. И днес обаче значителен брой европейци все още живеят в бедност и имат ограничен достъп до такива основни услуги като здравеопазването например. Бедността и социалното изключване не само засягат благополучието на гражданите и способността им да бъдат част от обществото, но и възпрепятстват икономическото развитие. Предвид това ЕС подчертава значението на колективната отговорност в борбата с бедността, в която трябва да участват вземащите политически решения и представителите на публичния и частния сектор. Целта на Европейската 2010 година на борбата с бедността и социалното изключване е да се даде глас на тези, които ежедневно страдат. Официалният уебсайт на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване ще бъде открит на 29 октомври на адрес http://www.2010againstpoverty.eu .

Допълнителна информация

Програма на проявите

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=bg&eventsId=211&furtherEvents=yes

Евробарометър – доклад от изследването:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Европейска година на борбата с бедността

www .2010 againstpoverty . eu

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия относно трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности на адрес

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar