Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Bryssel den 28 oktober 2009

EU-kommis sionen vill att de radiovågor som frigörs genom övergången till digital-TV ska bidra till en snabb ekonomisk återhämtning

När digital-TV ersätter den gamla analoga TV:n kommer fyra femtedelar av de radiovågor som tidigare användes för TV-sändningar att frigöras. Därmed kan de användas för nya innovativa tjänster som utnyttjar radiospektrum. Det kan handla om allt från trådlöst Internet och mer avancerade mobiltelefoner till HD-TV-kanaler. De stora vinnarna kan vara avlägset belägna områden, eftersom det nya spektrumet kan användas för trådlöst bredband som ger Höghastighetsinternet till områden som ännu inte nås av fasta nät. Kommissionen presenterade i dag sina planer för en samordnad fördelning av spektrum som främjar investeringar och konkurrens i dessa potentiella nya tjänster. Om man samordnar tilldelningen av de nyligen frigjorda radiovågorna – den ”digitala utdelningen” – till nya tjänster i Europa kan det betyda 20 till 50 miljarder euro i ekonomiska termer. Planen för utnyttjande av den digitala utdelningens hela potential involverar Europaparlamentet och EU-länderna, vilket speglar den viktiga roll som de har.

”Den digitala utdelningen är ett unikt tillfälle att förverkliga tanken om ’bredband för alla’ i hela Europa och samtidigt ge en skjuts åt några av våra mest innovativa ekonomiska sektorer. En förutsättning för att Europa ska kunna utnyttja den digitala utdelningen på det sätt som faktiskt är möjligt är att vi arbetar tillsammans efter en gemensam plan. Kommissionen har i nära samarbete med EU-länderna, Europaparlamentet, näringslivet och företrädare för konsumenterna utarbetat en sådan plan”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna. ”Jag uppmanar alla EU-länder att påskynda övergången till digital-TV och genomföra den före den 1 januari 2012. Jag uppmanar också de nationella myndigheterna att utnyttja den digitala utdelningen på ett sätt som främjar konkurrens så att marknaden öppnas för nya aktörer och nya tjänster. Därigenom maximeras de ekonomiska effekterna. Endast på så sätt kan man garantera att den digitala utdelningen utnyttjas för att föra trådlöst bredband till de delar av EU där Höghastighetsinternet inte kan tillhandahållas effektivt med annan teknik.”

Förslagen om digital utdelning, som i dag har antagits av kommissionen, uppmanar EU:s medlemsländer att påskynda övergången från analoga TV-sändningar och slutföra den före den 1 januari 2012. Fem EU-länder (Finland, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna och Sverige) och USA har redan visat att en analog nedsläckning kan genomföras snabbt ( IP/09/266 ) .

Ett annat syfte med förslagen är att se till att de ekonomiska effekter på 20-50 miljarder euro som kan uppnås genom en effektiv europeisk samordning av den digitala utdelningen (utspritt på 15 år och i jämförelse med om EU-länderna agerar ensamma) också uppnås. Därför fastställer kommissionen hur en del av det spektrum som frigörs, nämligen delbandet 790-862 MHz (det spektrum som för långt och genom byggnader), kan avsättas för nya trådlösa tjänster (som 3G- och 4G-mobiltjänster ( IP/09/1238 ) som klarar direktuppspelad video , fullständig webbläsning och snabb nedladdning med mobil utrustning. Det här kommer att bidra till målet att uppnå en hundraprocent täckning av höghastighetsbredband i EU före utgången av 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

För att maximera effekterna av dessa åtgärder avser kommissionen att harmonisera de tekniska villkoren för användning av 790-862 MHz-bandet, så att den inre marknaden inte är fragmenterad när EU-länderna öppnar detta delband för nya tjänster. Tjänsteleverantörer och tillverkare av utrustning och tillämpningar kommer då att kunna göra affärer över gränserna, samtidigt som konsumenterna kommer att få lättare att använda roamingtjänster när de är på resa. Ett liknande tillvägagångssätt lade grunden för spridningen av GSM-mobiltelefoner på 90-talet.

Kommissionen föreslår också att den tillsammans med Europaparlamentet och rådet ska verka för strategiska mål , som i vilken takt den digitala utdelningen öppnas för annan användning än högeffektssändningar, och fastställa en gemensam europeisk ståndpunkt i förhandlingarna med grannländer om spektrumet i den digitala utdelningen. Den öppnade också möjligheten att fastställa framtida EU-mål för användning av mer effektiv teknik i den digitala utdelningen

Under f örsta halvåret 2010 kommer kommissionen att vända sig till Europaparlamentet och rådet för stöd till planen och föra diskussioner med befintliga och tänkbara spektrumanvändare om långsiktiga frågor innan de slutliga förslagen sammanställs.

Bakgrund:

År 2007 föreslog kommissionen att man skulle göra det lättare för mobiloperatörer i Europa att erbjuda och utveckla innovativ trådlös teknik ( IP/07/1170 ). Det här förslaget följde på kommissionens meddelande om påskyndade av den digitala övergången, där den digitala övergången fastställdes vara en prioriterad fråga i spektrumpolitiken. Den 9 juli 2009 aviserade Viviane Reding sin avsikt att lägga fram ett förslag från den avgående kommissionen om användningen av den digitala utdelningen ( SPEECH/ 09/336 ).

Den rekommendation och det meddelande som läggs fram i dag finns på :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video : ”Vad är radiospektrum ?”

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar