Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Bruselj, 28. oktobra 2009

Prehod na digitalno TV: Evropska komisija želi, da sprostitev frekvenc prispeva k hitremu gospodarskemu okrevanju

Ko bo digitalna TV nadomestila staro analogno TV, bodo sproščene štiri petine frekvenc, ki so se uporablj ale za TV radiodifuzijo v naše domove. To pomeni, da se lahko uporabijo za nove, inovativne storitve, ki uporabljajo radijski spekter, od brezžičnega interneta in naprednejših mobilnih telefonov do novih televizijskih programov, ki so interaktivni in velike razločljivosti. Od tega imajo lahko največje koristi oddaljene regije, saj lahko brezžične širokopasovne povezave uporabljajo novi spekter za zagotavljanje visokohitrostnega interneta območjem, ki še nimajo stacionarnega telefona. Komisija je danes oblikovala načrte za usklajeno porazdelitev spektra, ki spodbuja naložbe in konkurenčnost v teh potencialnih novih storitvah. Če je dodelitev na novo sproščenih frekvenc (digitalna dividenda) novim storitvam usklajena po vsej Evropi, bi lahko to pomenilo spodbudo gospodarstvu v višini od 20 do 50 milijard EUR. Načrt za realizacijo polnega potenciala digitalne dividende vključuje mnenje Evropskega parlamenta in držav EU, kar odraža njihovo pomembno vlogo.

„Digitalna dividenda je enkratna priložnost, da postane ši rokopasovna povezava dostopna po vsej Evropi in za spodbujanje nekaterih najbolj inovativnih sektorjev v našem gospodarstvu. Evropa bo v celoti izkoristila digitalno dividendo samo, če si skupaj prizadevamo za skupen načrt. Komisija je pri pripravi takšnega načrta tesno sodelovala z državami EU, Evropskim parlamentom ter predstavniki industrije in potrošnikov ,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Države EU pozivam, naj pospešijo prehod na digitalno TV, ki naj se izvede do 1. januarja 2012. Prav tako pozivam nacionalne organe, naj uporabljajo digitalno dividendo na način, ki bo spodbujal konkurenco, tako da odprejo trge za nove operaterje in nove storitve, da bo učinek na gospodarstvo čim večji. Samo s tem se bo zagotovilo, da se bo digitalna dividenda uporabljala za zagotavljanje brezžične širokopasovne povezave delom EU, kjer druge tehnologije ne morejo učinkovito zagotoviti visokohitrostnega interneta.“

V skladu s predlogi glede digitalne dividende, ki jih je danes sprejela Komisija, so države članice EU pozvane, naj pospešijo izklop analogne TV, ki ga je treba izvesti do 1. januarja 2012 . Pet držav EU (Finska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Švedska) ter ZDA je že pokazalo, da je mogoč hiter izklop analogne TV ( IP/09/266 ).

S predlogi se želi tudi uresničiti potencialni vpliv učinkovitega evropskega usklajevanja digitalne dividende v višini 20 do 50 milijard EUR na gospodarstvo (v 15 letih v primerjavi s scenarijem, kjer države EU ukrepajo same). V ta namen predlogi določajo, kako se lahko en del sproščenega spektra, tj. podpas 790-862 MHz (spekter, ki potuje daleč in skozi zgradbe), rezervira za podporo uvedbi novih brezžičnih storitev (kot so storitve mobilnega telefona 3G in 4G ( IP/09/1238 ), ki omogočajo video prenose, neomejeno brskanje po spletu in hitre prenose na mobilne naprave. To bo prispevalo k doseganju cilja 100 % pokritja populacije EU do konca leta 2013 z visokohitrostnimi širokopasovnimi povezavami ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Da bi bil učinek teh sprememb čim večji, je Komisija dejala, da bo uskladila tehnične pogoje za uporabo podpasu 790-862 MHz, tako da enotni trg ne bo razdrobljen, ko države EU odprejo podpas za nove storitve na svojih ozemljih. Izvajalci storitev in izdelovalci naprav in aplikacij lahko nato poslujejo čezmejno, medtem ko bodo potrošniki na potovanju lažje uporabljali storitve „gostovanja“. Podoben pristop je bil osnova za pojav mobilnih telefonov GSM v 90-ih letih.

Komisija je tudi predlagala, da se skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom obravnavajo strateški cilji , kot so hitrost odprtja digitalne dividende za druge uporabe poleg radiodifuzije visoke zmogljivosti, dogovor o skupnem evropskem stališču pri pogajanjih s sosednjimi državami o spektru digitalne dividende ter možnost dogovora o prihodnjih ciljih EU glede uporabe učinkovitejših tehnologij pri digitalni dividendi.

Komisija bo v prvi polovici leta 2010 prosila Evropski parlament in Svet za podporo pri načrtu ter nadalje razpravljala z obstoječimi in potencialnimi uporabniki spektra o dolgoročnejših vprašanjih pred dokončanjem predlogov.

Ozadje:

Komisija je leta 2007 predlagala, da se mobilnim operaterjem v Evropi olajša ponudba in razvoj inovativnih brezžičnih tehnologij ( IP/07/1170 ). Temu je sledilo sporočilo o pospešitvi prehoda na digitalno radiodifuzijo, v katerem je bila digitalna dividenda opredeljena kot prednostna naloga za politiko spektra. Komisarka Reding je 9. julija 2009 dejala, da bo pred koncem mandata sedanje Komisije pripravila predloge za uporabo digitalne dividende ( SPEECH/ 09/336 ).

Današnje priporočilo in sporočilo sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: „Kaj je radijski spekter?“

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar