Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

V Bruseli 28. októbra 2009

Európska komisia chce, aby sa frekvencie uvoľnené vďaka prechodu na digitálnu televíziu využili na rýchle hospodárske oživenie

Keďže digitálna televízia nahrádza našu starú analógovú televíziu, uvoľnia sa štyri pätiny frekvenčných pásiem, ktoré prenášali televízne vysielanie do našich domácností. To znamená, že možno ich využiť pre nové, inovatívne služby, ktoré využívajú rádiové spektrum, a to počnúc bezdrôtovým internetom a modernejšími mobilnými telefónmi až po nové interaktívne televízne kanály s vysokým rozlíšením. To by mohlo byť najväčším prínosom pre vzdialené regióny, pretože bezdrôtové širokopásmové technológie by mohli využívať nové časti frekvenčného spektra na poskytovanie vysokorýchlostného internetu v oblastiach, kam zatiaľ pevné linky nemajú dosah. Komisia dnes podrobne vysvetlila plány na koordinovanú distribúciu spektra, čím sa podporia investície a hospodárska súťaž v týchto potenciálne nových službách. Ak sa prideľovanie novo uvoľnených frekvencií – tzv. digitálna dividenda – novým službám bude koordinovať v rámci celej Európy, mohlo by to znamenať hospodársky stimul vo výške 20 miliárd až 50 miliárd eur. Na pláne plného využitia potenciálu digitálnej dividendy sa podieľa Európsky parlament a krajiny EÚ, pričom sa doň premieta hlavná úloha, ktorú majú zohrávať.

„Digitálna dividenda je jedinečná príležitosť uskutočniť plán 'širokopásmové pripojenie pre všetkých' v celej Európe a odštartovať rozmach niektorých z najinovatívnejších odvetví nášho hospodárstv a.“ Európa získa z digitálnej dividendy najviac len vtedy, ak budeme na spoločnom pláne pracovať spoločne. Na príprave tohto plánu Komisia úzko spolupracovala s krajinami EÚ, Európskym parlamentom, priemyslom a predstaviteľmi spotrebiteľov,“ povedala Viviane Redingová, Komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Vyzývam krajiny EÚ, aby urýchlili prechod na digitálnu televíziu a dokončili ho do 1. januára 2012. Takisto sa obraciam na vnútroštátne orgány, aby využívali digitálnu dividendu na základe hospodárskej súťaže, aby otvorili trh novým operátorom a novým službám, a maximalizovali tak úžitok pre hospodárstvo. Iba tak bude možné využiť digitálnu dividendu na to, aby sa bezdrôtové širokopásmové pripojenie dostalo do oblastí EÚ, kde sa vysokorýchlostný internet nedá efektívne poskytovať pomocou iných technológií.“

V návrhoch týkajúcich sa digitálnej dividendy, ktoré dnes Komisia prijala, sa od členských štátov EÚ vyžaduje, aby urýchlili vypnutie analógových televíznych signálov a aby tento proces dokončili do 1. januára 2012 . Päť krajín (Fínsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko a Švédsko) a Spojené štáty už dokázali, že analógové vysielanie je možné vypnúť rýchlo ( IP/09/266 ) .

V návrhoch Komisie sa takisto uvádza, že z  účinnej európskej koordinácie digitálnej dividendy môže hospodárstvo získať 20 až 50 miliárd eur (v priebehu 15 rokov, v porovnaní so situáciou, ak by krajiny EÚ konali individuálne). Na tento účel sa návrhoch predpokladá, že jedna časť uvoľneného spektra, konkrétne subpásmo 790-862 MHz (spektrum s veľkým dosahom, ktoré prechádza budovami), sa môže vyhradiť na podporu vzniku nových bezdrôtových služieb, ako napríklad služby mobilnej telefónie 3G a 4G ( IP/09/1238 ), ktoré umožňujú internetové vysielanie naživo, plnohodnotné prehliadanie webu a rýchle sťahovanie dát do mobilných telefónov. To prispeje k dosiahnutiu cieľa, aby 100 % obyvateľstva EÚ získalo prístup k širokopásmovému vysokorýchlostnému pripojeniu do roku 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Komisia uviedla, že s cieľom maximalizovať vplyv týchto krokov bude harmonizovať technické podmienky na využitie subpásma 790-862 MHz, tak aby sa jednotný trh nerozkúskoval, keď jednotlivé krajiny EÚ otvoria toto subpásmo pre nové služby. Poskytovatelia služieb a výrobcovia zariadení a aplikácií potom budú môcť podnikať bez ohľadu na hranice a spotrebitelia budú môcť ľahšie využívať „roamingové“ služby pri cestovaní. Podobným prístupom sa v 90-tych rokoch minulého storočia položili základy vzniku mobilných telefónov využívajúcich GSM.

Komisia takisto navrhla zaoberať sa, spolu s Európskym parlamentom a Radou, strategickými cieľmi , ako napríklad tempo otvorenia digitálnej dividendy na iné využitie ako je vysokovýkonné vysielanie, na základe dohody o spoločnej európskej pozícii pri rokovaniach so susediacimi krajinami o frekvenčnom spektre digitálnej dividendy, a možnosťou dohodnúť sa na budúcich cieľoch EÚ týkajúcich sa efektívnejších technológií v digitálnej dividende.

Komisia sa bude v prvej polovici roku 2010 usilovať získať podporu Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o plán práce, a pred dokončením návrhov bude ďalej diskutovať o dlhodobejších úlohách s existujúcimi a možnými používateľmi spektra.

Východiská:

V roku 2007 Komisia navrhla, že treba podniknúť kroky na to, aby mobilní operátori v Európe mohli ľahšie ponúkať a vyvíjať inovatívne bezdrôtové technológie ( IP/07/1170 ). To nadväzovalo na oznámenie o urýchlení prechodu na digitálne vysielanie, ktoré určilo digitálnu dividendu ako prioritu politiky týkajúcej sa frekvenčného spektra. Komisárka Redingová 9. júla 2009 povedala, že ešte pred skončením funkčného obdobia odchádzajúcej Komisie predloží návrhy na využívanie digitálnej dividendy ( SPEECH/ 09/336 ).

Odporúčanie a oznámenie, ktoré sa dnes prijali, sú k dispozícii na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: „Čo je rádiové frekvenčné spektrum?“

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar