Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Bruxelles, 28 octombrie 2009

Trecerea la televiziunea digitală: cu ajutorul frecven țelor eliberate, Comisia Europeană vrea să grăbească relansarea economică

Pe măsură ce televizoarele digitale iau locul vechilor noastre televizoare analogice, se vor elibera patru cincimi din frecvențele radio care ne aduceau în case emisiunile TV. Acestea vor putea fi folosite pentru noi servicii inovatoare care utilizează spectrul radio, de la internetul fără fir și telefoanele mobile cele mai avansate până la noile canale TV interactive și de înaltă definiție. Principalii beneficiari ar putea fi regiunile izolate, deoarece banda largă wireless s-ar putea servi de aceste frecvențe pentru a furniza internet de mare viteză acolo unde cablurile încă n-au ajuns. Comisia a prezentat astăzi planuri de alocare coordonată a frecvențelor care să încurajeze investițiile și concurența în domeniul acestor potențiale noi servicii. Repartizarea coordonată la nivel european a frecvențelor astfel eliberate – așa-numitul „dividend digital” – ar putea impulsiona economia printr-o infuzie de 20 până la 50 de miliarde de euro. Planul de valorificare la maximum a dividendului digital prevede implicarea Parlamentului European și a statelor membre, reflectând rolul major pe care sunt chemate să-l joace în acest proces.

„Dividendul digital este o ocazie unică de a transpune în realitate obiectivul «bandă largă pentru to ți» în toată Europa și de a dinamiza câteva dintre sectoarele cele mai inovatoare ale economiei noastre. Europa nu va putea profita la maxim de dividendul digital decât dacă lucrăm împreună pe baza unui plan comun. Pentru elaborarea acestui plan, Comisia a colaborat îndeaproape cu țările membre, cu Parlamentul European, cu reprezentanții industriei și ai consumatorilor" , a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru societatea informațională și mass-media. „Fac apel la țările UE să accelereze trecerea la televiziunea digitală și să finalizeze acest proces până la 1 ianuarie 2012. De asemenea, adresez un îndemn autorităților naționale să utilizeze dividendul digital într-un climat de încurajare a concurenței, deschizând piața pentru noi operatori și noi servicii, astfel încât efectul asupra economiei să fie maxim. Doar în acest mod dividendul digital va permite furnizarea comunicațiilor wireless de bandă largă în zone ale UE în care internetul de mare viteză nu poate fi introdus eficient prin alte tehnologii."

Propunerile adoptate astăzi de Comisie în legătură cu dividendul digital solicită statelor membre să accelereze scoaterea din uz a televiziunii analogice și să încheie această acțiune până la 1 ianuarie 2012 . Cinci țări europene (Finlanda, Germania, Luxemburg, Țările de Jos și Suedia) și Statele Unite au demonstrat deja că televiziunea analogică poate fi înlocuită rapid ( IP/09/266 ) .

Propunerile vizează, de asemenea, valorificarea impactului economic poten țial de 20 până la 50 de miliarde de euro care ar urma să se obțină printr-o coordonare europeană eficace a dividendului digital (pe 15 ani, comparativ cu cât s-ar realiza dacă statele membre ar acționa fiecare separat). În acest scop, se preconizează ca o parte a spectrului care se eliberează, și anume sub-banda de 790-862 MHz (undele care se propagă pe distanțe mari și traversează clădirile), să fie rezervată pentru noi servicii wireless, cum ar fi serviciile de telefonie mobilă 3G și 4G ( IP/09/1238 ), care permit, de pe mobil, streaming-ul video, navigarea nelimitată pe internet și descărcările rapide de fișiere. Aceste măsuri vor contribui la extinderea accesului la banda largă de mare viteză până la atingerea unei acoperiri de 100% a populației europene la sfârșitul lui 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Pentru a maximiza impactul acestor ac țiuni, Comisia a anunțat că va armoniza condițiile tehnice de utilizare a sub-benzii de 790-862 MHz, astfel încât să se evite fragmentarea pieței unice în momentul în care statele membre vor pune la dispoziție sub-banda pentru noi servicii pe teritoriul lor. Furnizorii de servicii și producătorii de echipamente și aplicații vor putea astfel să-și desfășoare activitatea peste frontiere, iar consumatorii vor avea mai ușor acces la serviciile de roaming când călătoresc. O abordare similară a pregătit terenul pentru apariția telefoniei GSM în anii '90.

În plus, Comisia a propus ca, împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul, să abordeze obiective strategice , cum ar fi rapiditatea deschiderii dividendului digital și pentru alte utilizări, în afara radiodifuziunii de mare putere, adoptarea unei poziții comune europene la negocierile cu țările vecine asupra frecvențelor dividendului digital și posibilitatea de a conveni asupra unor viitoare obiective UE pentru utilizarea unor tehnologii mai eficiente în cadrul dividendului digital.

În prima jumătate a lui 2010, Comisia va solicita sprijinul Parlamentului European și al Consiliului asupra foii de drum și, înainte de a finaliza propunerile, va continua să dezbată cu utilizatorii actuali și potențiali ai spectrului o serie de aspecte de perspectivă mai îndelungată.

Context:

În 2007, Comisia a propus să se înlesnească posibilitatea operatorilor mobili din Europa de a crea și pune la dispoziție tehnologii wireless inovatoare ( IP/07/1170 ). Inițiativa a survenit în urma Comunicării Comisiei privind accelerarea trecerii la tehnologia digitală, în care dividendul digital a fost identificat ca o prioritate a politicii în domeniul spectrului de frecvențe. La 9 iulie 2009, Comisarul Reding a anunțat că va prezenta propuneri de valorificare a dividendului digital înainte ca actuala Comisie să-și încheie mandatul ( SPEECH/ 09/336 ).

Recomandarea și comunicarea adoptate astăzi pot fi accesate la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: „What is Radio Spectrum?" (Ce este spectrul radio?)

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar