Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

Bruksela, dnia 28 października 2009 r.

Komisja Europejska planuje wykorzystanie częstotliwości radiowych zwolnionych dzięki przejściu na nadawanie cyfrowe do celów szybkiej odnowy gospodarczej

Przejście z telewizji analogowej na cyfrową w Europie zwolni 80 proc. częstotliwości radiowych, które służą obecnie telewizji. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie tych fal przez nowe, innowacyjne usługi, które wymagają widma radiowego, takie jak bezprzewodowy Internet, zaawansowana telefonia komórkowa oraz interaktywne kanały telewizyjne o wysokiej rozdzielczości. Największe korzyści odniosą regiony najbardziej oddalone, ponieważ dzięki zwolnionym zasobom widma możliwe będzie wykorzystanie bezprzewodowych sieci szerokopasmowych w celu zapewnienia szybkiego Internetu w rejonach, które nie są jeszcze okablowane. W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła plany dotyczące skoordynowanego przydziału widma, które przyciągną inwestycje i zapewnią konkurencję w dziedzinie nowych, potencjalnych usług. Jeżeli zapewni się koordynację przydziału zwolnionych fal radiowych, tzw. dywidendy cyfrowej, na potrzeby nowych usług, europejska gospodarka może zyskać od 20 do 50 mld euro. Plan pełnego wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej uwzględnia udział Parlamentu Europejskiego i państw UE, które odegrają w tym procesie kluczową rolę.

„Dywidenda cyfrowa to wyjątkowa możliwość, dzięki której w całej Europie idea «dostępu szerokopasmowego dla wszystkich» może się stać rzeczywistością i która może pobudzić najbardziej innowacyjne sektory naszej gospodarki. Największe korzyści z dywidendy cyfrowej zapewni Europie jeden, wspólnie opracowany plan. Komisja przygotowała taki plan w ścisłej współpracy z państwami UE, Parlamentem Europejskim oraz przedstawicielami przemysłu i konsumentów,” powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Apeluję do państw UE o przyspieszenie przechodzenia na nadawanie cyfrowe, tak aby zakończyć ten proces przed 1 stycznia 2012 r. Apeluję również do organów krajowych o korzystanie z dywidendy cyfrowej na zasadach sprzyjających konkurencyjności, aby otworzyć rynek dla nowych operatorów i nowych usług, zapewniając gospodarce maksymalne korzyści. Tylko w ten sposób możliwe będzie wykorzystanie dywidendy cyfrowej w celu zapewnienia bezprzewodowych usług szerokopasmowych w tych częściach UE, gdzie inne technologie nie są w stanie zapewnić dostępu do szybkiego Internetu.”

Zgodnie z propozycjami dotyczącymi dywidendy cyfrowej przyjętymi w dniu dzisiejszym przez Komisję, państwa członkowskie powinny przyspieszyć wyłączanie analogowych sygnałów telewizyjnych, tak aby proces ten zakończono do dnia 1 stycznia 2012 r . Przykład pięciu państw (Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy i Szwecja) oraz USA pokazuje, że wyłączenie sygnału analogowego może nastąpić szybko i sprawnie ( IP/09/266 ) .

Dzięki skutecznej koordynacji dywidendy cyfrowej przedstawionej w propozycjach Komisji europejska gospodarka może zyskać od 20 do 50 mld euro (w ciągu 15 lat, w porównaniu z sytuacją, gdyby państwa UE działały indywidualnie). W tym celu w propozycjach przewidziano, że jedna część zwolnionego widma, podzakres 790-862 MHz (fale tej częstotliwości przenikają budynki i mają duży zasięg) powinna być zarezerwowana dla nowych usług bezprzewodowych, takich jak telefonia komórkowa 3G i 4G ( IP/09/1238 ), która umożliwia wykorzystanie telefonów komórkowych do oglądania transmisji wideo, przeszukiwania Internetu i szybkiego przesyłania danych. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie dostępu do szybkich usług szerokopasmowych dla wszystkich mieszkańców UE do końca 2013 r. ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Aby maksymalnie wykorzystać efekty tych działań, Komisja ogłosiła, że zharmonizuje warunki techniczne dotyczące wykorzystywania podzakresu 790-862 MHz. Przedsięwzięcie to ma zapobiec powstaniu fragmentacji, kiedy państwa UE otworzą ten podzakres na potrzeby nowych usług. Dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania będą mogli dzięki temu prowadzić interesy ponad granicami, a konsumenci zauważą poprawę jakości usług roamingowych wykorzystywanych w czasie podróży. W latach 90. przyjęcie podobnego podejścia przygotowało grunt dla powszechnego wprowadzenia do użytku telefonów komórkowych GSM.

Komisja zaproponowała również opracowanie, wraz z Parlamentem Europejskim i Radą, celów strategicznych, takich jak zwiększenie tempa udostępniania dywidendy cyfrowej na potrzeby zastosowań innych niż działalność nadawcza o wysokiej mocy, uzgodnienie wspólnego stanowiska Europy w negocjacjach dotyczących dywidendy cyfrowej prowadzonych z krajami sąsiadującymi oraz możliwość uzgodnienia w przyszłości celów UE dotyczących wykorzystania wydajniejszych technologii w ramach uzyskanej dywidendy cyfrowej.

Przed sfinalizowaniem swoich propozycji, w pierwszej połowie 2010 r., Komisja zwróci się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zatwierdzenie mapy drogowej oraz o przeprowadzenie dalszej debaty z udziałem obecnych i przyszłych użytkowników widma, poświęconej kwestiom długoterminowym.

Konte kst

W 2007 r. Komisja zaproponowała wprowadzenie ułatwień dla operatorów telefonii komórkowej, aby mogli oni oferować i opracowywać innowacyjne technologie bezprzewodowe ( IP/07/1170 ). Propozycje te poprzedzone były komunikatem Komisji w sprawie przyspieszenia przechodzenia na nadawanie cyfrowe, w którym dywidendę cyfrową określono jako priorytet w zakresie polityki dotyczącej widma. W dniu 9 lipca 2009 r. komisarz Viviane Reding ogłosiła, że przedstawi propozycje dotyczące wykorzystania dywidendy cyfrowej jeszcze w trakcie urzędowania obecnej Komisji ( SPEECH/ 09/336 ).

Opublikowane w dniu dzisiejszym zalecenie i komunikat są dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Film wideo: „Czym jest widmo radiowe”

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar