Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

Brussel, 28 oktober 2009

Europese Commissie wil radiogolven vrijmaken door omschakeling naar digitale tv om snel economisch herstel te bevorderen

Nu digitale tv onze oude analoge televisie vervangt, zal vier vijfde van de radiogolven die gebruikt werden om tv-uitzendingen naar onze huiskamers te sturen, vrijkomen. Dit betekent dat zij gebruikt kunnen worden voor nieuwe, innovatieve diensten die gebruik maken van radiospectrum, van draadloos internet en geavanceerde mobiele telefoons tot nieuwe interactieve en hogedefinitietv-kanalen. Afgelegen gebieden kunnen hierbij erg gebaat zijn, aangezien draadloze breedband van het nieuwe spectrum gebruik kan maken om snel internet aan te bieden in gebieden die niet via landlijnen bereikbaar zijn. De Commissie heeft vandaag plannen bekendgemaakt voor een gecoördineerde distributie van spectrum, om de investeringen en de concurrentie in deze potentiële nieuwe diensten aan te moedigen. Als de toewijzing van recent vrijgekomen radiogolven - het "digitale dividend" - aan nieuwe diensten in heel Europa wordt gecoördineerd, kan dit de economie een stimulans van 20 tot 50 miljard euro geven. Bij het plan voor de aanwending van het volledige potentieel van het digitale dividend zijn ook het Europees Parlement en de EU-lidstaten betrokken, die een zeer grote rol te spelen hebben.

"Het digitale dividend is een niet te missen kans om 'breedband voor iedereen' in heel Europa mogelijk te maken en een aantal van de meest innovatieve sectoren van onze economie te stimuleren. Europa zal slechts het volle potentieel van het digitale dividend kunnen benutten als wij samen werken aan een gemeenschappelijk plan. De Commissie heeft bij de voorbereiding van dat plan nauw samengewerkt met de EU-landen, het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de industrie en de consumenten", zegt EU-commissaris voor informatiemaatschappij en media Viviane Reding. "Ik roep de EU-landen op de omschakeling naar digitale tv te versnellen en volledig te realiseren tegen 1 januari 2012. Ik roep de nationale autoriteiten ook op het digitale dividend op een concurrentiebevorderende manier te gebruiken om de markt open te stellen voor nieuwe exploitanten en nieuwe diensten, wat een maximaal effect op de economie zal hebben. Alleen zo kan het digitale dividend worden aangewend om draadloze breedband aan te bieden in delen van de EU waar snelle internetdiensten niet efficiënt kunnen worden verstrekt via andere technologieën."

In de voorstellen van de Commissie inzake het digitale dividend wordt de lidstaten van de EU gevraagd het proces om analoge tv af te schaffen te versnellen en volledig te realiseren tegen 1 januari 2012. Vijf EU-landen (Finland, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zweden) en de VS hebben al aangetoond dat dit snel kan gebeuren ( IP/09/266 ).

De voorstellen hebben ook tot doel het potentieel van 20 tot 50 miljard euro te realiseren door effectieve Europese coördinatie van het digitale dividend (over 15 jaar in vergelijking met een situatie waarbij EU-landen alleen handelen). Daartoe wordt in de voorstellen aangetoond hoe één deel van het vrijgekomen spectrum, namelijk subband 790-862 MHz (spectrum dat ver reikt en door gebouwen gaat), kan worden gereserveerd om de totstandbrenging van nieuwe draadloze diensten te bevorderen (zoals 3G- en 4G-mobieletelefoondiensten ( IP/09/1238 ), die videostreaming, webbrowsing en snelle downloads via mobiele telefoons mogelijk maken. Dit zal bijdragen tot het bereiken van de doelstelling om de Europese bevolking 100% breedbanddekking te bieden tegen eind 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Om het effect van deze ingrepen zo groot mogelijk te maken, zal de Commissie de technische voorwaarden voor het gebruik van subband 790-862 MHz harmoniseren zodat de interne markt niet wordt gefragmenteerd wanneer de EU-landen de subband openstellen voor nieuwe diensten in hun land. Dienstverleners en fabrikanten van apparaten en toepassingen kunnen dan grensoverschrijdend zaken doen, terwijl het voor de consumenten eenvoudiger zal worden om tijdens het reizen roamingdiensten te gebruiken. Een soortgelijke benadering lag ten grondslag aan de opkomst van mobiele telefoons in de jaren negentig.

De Commissie stelt ook voor om, samen met het Europees Parlement en de Raad, strategische doelstellingen vast te stellen, zoals het tempo waarmee het digitale dividend wordt opengesteld om te worden gebruikt voor andere toepassingen dan omroep met hoog vermogen, en om tot een gemeenschappelijk Europees standpunt te komen bij de onderhandelingen met buurlanden over het spectrum van het digitale dividend, en de mogelijkheid om toekomstige Europese streefcijfers vast te stellen voor het gebruik van efficiëntere technologieën in het digitale dividend.

In de eerste helft van 2010 zal de Commissie het Europees Parlement en de Raad verzoeken haar stappenplan te steunen en verder van gedachten te wisselen met bestaande en potentiële gebruikers van het spectrum over kwesties op langere termijn, alvorens de voorstellen af te ronden.

Achtergrond:

In 2007 heeft de Commissie voorgesteld het voor mobiele exploitanten in Europa eenvoudiger te maken om innovatieve draadloze technologieën aan te bieden en te ontwikkelen ( IP/07/1170 ). Dit volgde op haar mededeling betreffende het versnellen van de digitale omschakeling om van het digitale dividend een prioriteit te maken in het spectrumbeleid. Op 9 juli 2009 zei commissaris Reding dat zij onder de aftredende Commissie voorstellen zou doen over het gebruik van het digitale dividend ( SPEECH/09/336 ).

Deze aanbeveling en de mededeling zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video "Wat is radiospectrum?":

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar