Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

Brussell, it-28 ta’ Ottubru 2009

Il-Kummissjoni Ewropea trid li l-frekwenzi meħlusa bil-bidla għat-televiżjoni diġitali jgħinu għal irkupru ekonomiku rapidu.

Hekk kif it-TV diġitali qed jieħu post it-TV analogu antik tagħna, se jinħelsu erba' minn kull ħames frekwenzi li kienu jwasslu x-xandiriet televiżivi fi djarna. Dan ifisser li dawn jistgħu jintużaw minn servizzi ġodda u innovattivi li jużaw l-ispettru tar-radju, mill-wireless internet u t-telefonija ċellulari aktar avvanazata u stazzjonijiet televiżivi b'definizzjoni għolja. Reġjuni imbiegħda jistgħu jgawdu bil-kbir minn dan billi l-wireless broadband jista' juża spettru ġdid sabiex iwassal l-internet b'veloċità għolja f'żoni li sa issa għadhom ma ntlaqħqux minn linji fissi. Il-Kummissjoni illum stabbilixxiet pjanijiet sabiex ikun hemm distribuzzjoni koordinata tal-ispettru li tħajjar l-investiment u l-kompetizzjoni f'dawn is-servizzi potenzjali ġodda. Tista' tingħata spinta ta' bejn EUR 20 u 50 biljun lill-ekonomija, jekk l-allokazzjoni ta' dawn il-frekwenzi li għadhom kif inħelsu – id-"dividend diġitali"-tiġi kkoordinata madwar l-Ewropa kollha. Il-pjan sabiex iseħħ bis-sħiħ il-potenzjal tad-dividend diġitali jinvolvi l-Parlament Ewropew u l-pajjiżi tal-UE, u dan jirrifletti s-sehem ewlieni tagħhom..

"Id-dividend diġitali huwa opportunità ta' darba sabiex il-"broadband għal kulħadd" isir realtà fl-Ewropa kollha u sabiex jittejbu xi wħud mill-iktar setturi innovattivi tal-ekonomija tagħna. L-Ewropa tkun tista' biss tapprofitta bl-aħjar mod mid-dividend diġitali jekk naħdmu flimkien fuq pjan komuni. Il-Kummissjoni kkooperat fil-qrib ma' pajjizi tal-UE, mal-Parlament Ewropew, mal-industrija u ma' rappreżentanti tal-konsumaturi fit-tħejjija ta' dan il-pjan" qalet Vivane Reding, il-Kummissarju tal-UE għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Midja. "Nitlob lill-pajjiżi tal-UE jħaffu l-proċess ta' bidla għat-TV diġitali u jaraw li dan iseħħ sal-1 ta' Jannar 2012 . Inħeġġeġ ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali jużaw id-dividend diġitali b'mod li jiffavorixxi l-kompetizzjoni ħalli jinfetaħ is-suq għal operaturi ġodda u servizzi ġodda, biex b'hekk inkabbru kemm nistgħu l-impatt fuq l-ekonomija. B'dan il-mod biss jista' jiġi żgurat li d-dividend diġitali jintuża sabiex il-wireless broadband jasal f'dawk il-partijiet tal-UE fejn l-internet b'veloċità għolja ma jistax jiġi pprovdut permezz ta' teknoloġiji oħrajn.

Il-proposti tad-dividend diġitali addottati mill-Kummissjoni illum, jitolbu lill-Istati Membri tal-UE jħaffu l-proċess tad-diżattivazzjoni tat-TV analogu u jl estuh sal-1 ta' Jannar 2012 . Ħames pajjiżi (Il-Finlandja, l-Ġermanja, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Iżvezja) u l-Istati Uniti diġà wrew li d-diżattivazzjoni tat-TV analogu tista' issir f'qasir żmien ( IP/09/266 ).

Il-proposti jimmiraw ukoll biex l-impatt ekonomiku potenzjali ta' bejn EUR 20 sa 50 biljun ta' koordinazzjoni Ewropea effettiva tad-dividend diġitali (fuq 15-il sena, mqabbel ma' dak tal-pajjiżi tal-UE li kieku kellhom jaħdmu għal rashom) ikun jista' jsir realtà. Sabiex dan iseħħ, il-proposti stabilixxew mod kif l-ispettru meħlus, jiġifieri is-sub medda 790-862 MHz (l-ispettru li jwassal fil-bogħod u li jgħaddi mill-bini), jista' jitwarrab sabiex jappoġġja servizzi wireless ġodda, (bħal ma huma servizzi tat-telefonija mobbli 3G u 4G ( IP/09/1238 ) li jippermettu l-istreaming ta' filmati, tiftix fuq l-internet bla limitu u tniżżil veloċi fuq il-mowbajl. Dan għandu jikkontribwixxi fl-ilħiq tal-mira ta' kopertura ta' 100 % tal-popolazzjoni tal-UE sal-aħħar tal-2013 bil-broadband ta' veloċità għolja . ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Biex jitkabbar kemm jista' jkun l-impatt ta' dawn il-mossi, il-Kummissjoni qalet li se tarmonizza l-kundizzjonijiet tekniċi għall-użu tas-sub medda 790-862 MHz sabiex is-Suq Uniku ma jitfarrakx meta l-pajjiżi tal- UE jiftħu is-sub medda 790-862 MHz għall-użu tas-servizzi ġodda f'pajjiżhom. Il-fornituri tas-servizzi u l-produtturi ta' tagħmir u applikazzjonijiet jistgħu jinnegozjaw lil hinn mill-fruntieri, filwaqt li l-konsumaturi se jsibuha iktar faċli li jużaw is-servizzi tar-roaming meta jsiefru. Approċċ simili għal dan kien witta t-triq għal-ħruġ tal-mowbajls bil-GSM fis-snin disgħin.

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll li tindirizza, mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għanijiet strateġiċi bħalma huma ir-ritmu li bih se jinfetaħ l-ispettru tad-dividend diġitali għal-użijiet oħra minbarra dawk tax-xandir b'qawwa għolja, il-qbil dwar pożizzjoni komuni Ewropea fin-negozjar ma' pajjiżi ġirien dwar l-ispettru tad-dividend diġitali, u l-possibbiltà ta' qbil dwar miri tal-UE għall-ġejjieni sabiex jintużaw teknoloġiji iktar effiċjenti fid-dvidend diġitali.

Fl-ewwel nofs tal-2010, il-Kummissjoni se tfittex l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-pjan ta' direzzjoni u fid-diskussjoni ulterjuri ma' utenti eżistenti u potenzjali tal-ispettru dwar kwistjonijiet fit-tul qabel ma tikkonkludi l-proposti.

Sfond:

Fl-2007, il-Kummissjoni pproponiet li tagħmel l-offerta u l-iżvilupp ta' teknoloġiji wireless innovattivi, iktar faċli għall-operaturi tat-telefonija mobbli( IP/07/1170 ). Dan seħħ wara l- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tħaffif fil-bidla għal sistema diġitali li tidentifika d-dividend diġitali bħala prijorità għall-politika tal-ispettru. F'Lulju 2009, il-Kummissarju Reding qalet li se tagħmel proposti dwar l-użu tad-dividend diġitali qabel mal-Kummisjoni tispiċċa l-mandat tagħha( SPEECH/ 09/336 ).

Ir-Rakkomandazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-lum huma disponibbli fuq:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

għall-filmat: "X'hinu l-Ispettru tar-Radju?"

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar