Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

Briuselis 2009 m. spalio 28 d.

Europos Komisija siekia dėl skaitmeninio televizijos transliavimo atsilaisvinusius radijo dažnius panaudoti ekonomikai gaivinti

Senąją analoginę televiziją pamažu keičia skaitmeninė, todėl keturi penktadaliai dažnių, kuriais televizijos laidos transliuotos į mūsų namus, liks laisvi. Vadinasi, juos galima naudoti naujoms pažangioms paslaugoms, kurioms reikia radijo dažnių, pavyzdžiui, belaidžiam internetui ir pažangesniems mobiliesiems telefonams, taip pat sąveikiosios ir raiškiosios televizijos kanalams. Šie dažniai galėtų būti ypač naudingi atokiose vietovėse, nes naujais belaidžio plačiajuosčio ryšio dažniais sparčiojo interneto paslaugos galėtų būti teikiamos ten, kur nenutiestos antžeminės linijos. Šiandien Komisija paskelbė planus, kaip darniai skirstyti dažnius, kad būtų skatinamos investicijos į šias galimas naujas paslaugas ir jų teikėjų konkurencija. Jei nauji laisvi likę dažniai („skaitmeninis dividendas“) naujoms paslaugoms visoje Europoje būtų skirstomi darniai, nauda ūkiui siektų 20–50 mlrd. EUR. Plane, kaip gauti visą „skaitmeninio dividendo“ naudą, atsižvelgta į ypatingą Europos Parlamento ir ES valstybių vaidmenį.

„Skaitmeninis dividendas – tai išskirtinė proga visoje Europoje įdiegti visiems prieinamą plačiajuostį ryšį ir paskatinti dalį novatoriškiausių mūsų ekonomikos sektorių. Didžiausia „skaitmeninio dividendo“ nauda Europoje bus tuo atveju, jei dirbsime drauge, laikydamiesi bendro plano. Rengdama šį planą, Komisija glaudžiai bendradarbiavo su ES valstybėmis, Europos Parlamentu, sektoriaus ir vartotojų atstovais, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – ES valstybes raginu nedelsti ir pereiti prie skaitmeninio televizijos transliavimo iki 2012 m. sausio 1 d. Kad poveikis ūkiui būtų kuo didesnis, taip pat raginu nacionalines valdžios institucijas „skaitmeninio dividendo“ dažnius naudoti taip, kad būtų skatinama konkurencija ir atveriama rinka naujiems operatoriams ir paslaugoms . Tik taip bus užtikrinta, kad „skaitmeninio dividendo“ dažniai būtų naudojami belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui diegti tose ES vietovėse, kuriose neįmanoma veiksmingai teikti sparčiojo interneto paslaugų naudojantis kitomis technologijomis.“

Šiandien Komisijos priimtuose „skaitmeninio dividendo“ pasiūlymuose ES valstybių narių prašoma nedelsti ir analoginį televizijos transliavimą nutraukti iki 2012 m. sausio 1 d. Penkios valstybės narės (Liuksemburgas, Nyderlandai, Suomija, Švedija ir Vokietija), taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos įrodė, kad analoginio transliavimo galima atsisakyti greitai ( IP/09/266 ).

Šiais pasiūlymais taip pat siekiama, kad veiksmingai Europos lygiu suderinus „skaitmeninio dividendo“ dažnių skyrimą būtų gauta tikėtina 20–50 mlrd. EUR nauda (per 15 metų, palyginti su pavienių ES valstybių pastangomis). Todėl pasiūlymuose paaiškinta, kaip šių laisvų dažnių dalis ( 790–862 MHz pojuostis, kuriuo bangos sklinda toliausiai ir prasiskverbia per pastatų sienas) gali būti specialiai skirta naujoms belaidžio ryšio, pavyzdžiui, 3G ir 4G judriojo telefono ryšio ( IP/09/1238 ), paslaugoms, dėl kurių atsirastų galimybė perduoti vaizdo įrašus, naršyti internete ir sparčiai parsisiųsti duomenis į mobiliuosius telefonus. Toks sprendimas padės iki 2013 m. pabaigos pasiekti, kad sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis visi ES gyventojai ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Siekdama kuo didesnio šių veiksmų poveikio Komisija pranešė suderinsianti technines 790–862 MHz pojuosčio naudojimo sąlygas , kad nebūtų suskaidyta bendroji rinka, kai ES valstybės jį atvers naujoms paslaugoms savo teritorijoje. Paslaugų teikėjai, prietaisų gamintojai ir taikomųjų programų kūrėjai galės plėtoti verslą tarptautiniu mastu, o keliaujantiems vartotojams bus paprasčiau naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis. Panašiai praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje sukurtas pagrindas mobiliesiems GSM telefonams atsirasti.

Be to, Komisija pasiūlė drauge su Europos Parlamentu ir Taryba spręsti strateginių tikslų klausimus, pavyzdžiui, kaip greitai leisti naudoti „skaitmeninio dividendo“ dažnius kitais tikslais nei transliavimas didelės galios siųstuvais, kokia turėtų būti bendra Europos pozicija derybose su kaimyninėmis šalimis dėl skaitmeninio dividendo dažnių“, kaip galima susitarti dėl būsimų ES tikslų „skaitmeninio dividendo“ dažniuose naudoti efektyvesnes technologijas.

2010 m. pirmoje pusėje Komisija sieks, kad Europos Parlamentas ir Taryba pritartų gairėms ir, prieš pateikdama galutinius pasiūlymus, toliau tarsis dėl ilgojo laikotarpio klausimų su esamais ir galimais dažnių naudotojais.

Pagrindinės aplinkybės

2007 m. Komisija pasiūlė Europoje sudaryti palankesnes sąlygas judriojo ryšio operatoriams siūlyti ir plėtoti naujoviškas belaidžio ryšio technologijas ( IP/07/1170 ). Ji rėmėsi anksčiau paskelbtu Komunikatu dėl spartesnio perėjimo nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo, kuriame nurodyta, kad „skaitmeninio dividendo“ dažniai yra radijo dažnių politikos prioritetas. 2009 m. liepos 9 d. Komisijos narė V. Reding pažadėjo iki Komisijos kadencijos pabaigos pateikti pasiūlymų dėl „skaitmeninio dividendo“ dažnių naudojimo ( SPEECH/ 09/336 ).

Šiandien paskelbta rekomendacija ir komunikatas pateikti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Animacinis filmas anglų kalba What is Radio Spectrum? („Kas yra radijo dažnių spektras?“)

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar