Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

Bryssel 28. lokakuuta 2009

Euroopan komissio haluaa digitaalitelevision vapauttamat radioaallot talouden elvyttämiseen

Kun analogiset televisiolähetykset korvataan digitaalisilla lähetyksillä, neljä viidesosaa televisiolähetysten käyttämistä taajuuksista vapautuu uuteen käyttöön. Tämä mahdollistaa taajuuksia käyttävät uudet innovatiiviset palvelut langattomasta internetistä ja kehittyneistä matkapuhelimista uusiin vuorovaikutteisiin teräväpiirtotelevisiokanaviin. Syrjäseudut ovat yksi potentiaalinen voittaja, sillä vapautuvilla taajuuksilla toimivan langattoman laajakaistan avulla nopea internet voidaan viedä sinne, minne kaapelit eivät vielä ulotu. Komissio vahvisti tänään suunnitelmat taajuuksien koordinoiduksi jakamiseksi tavalla, joka edistää investointeja ja kilpailua näiden uusien potentiaalisten palvelujen alalla. Vapautuvien taajuuksien eli ns. taajuusylijäämän koordinoitu uusjako koko Euroopassa voisi antaa taloudelle 20–50 miljardin euron elvytyspiikin. Taajuusylijäämän täysimääräistä hyödyntämistä koskevassa suunnitelmassa ovat mukana myös Euroopan parlamentti ja EU-maat, mikä korostaa niiden roolin tärkeyttä.

”Taajuusylijäämä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä ’laajakaista kaikille’ ‑tavoitteesta todellisuutta kaikkialla Euroopassa ja antaa lisäpontta yhdelle taloutemme innovatiivisimmista sektoreista. Eurooppa voi saada taajuusylijäämästä täyden hyödyn irti vain, jos meillä on yhteinen suunnitelma ja toimimme yhdessä. Komissio teki tiivistä yhteistyötä EU-maiden, Euroopan parlamentin, toimialan ja kuluttajien edustajien kanssa laatiakseen tällaisen suunnitelman,” totesi tietoyhteiskunta- ja media-asioista vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”Kehotan kaikkia EU-maita nopeuttamaan siirtymistä digitaalitelevisioon niin, että se tapahtuu viimeistään 1. tammikuuta 2012. Kansallisten viranomaisten on lisäksi käytettävä taajuusylijäämää kilpailua suosivalla tavalla markkinoiden avaamiseksi uusille operaattoreille ja uusille palveluille, mikä maksimoi taloudelle koituvat hyödyt. Vain näin pystymme varmistamaan, että taajuusylijäämä auttaa meitä viemään langattoman laajakaistan EU:ssa sinne, missä nopeaa internetiä ei voida tehokkaasti tarjota muilla teknologioilla."

Komission tänään hyväksymissä taajuusylijäämää koskevissa ehdotuksissa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita nopeuttamaan analogisten televisiolähetysten lopettamista ja saattamaan se päätökseen 1. tammikuuta 2012 mennessä. Viisi EU-maata (Alankomaat, Luxemburg, Ruotsi, Saksa ja Suomi) ja Yhdysvallat ovat jo osoittaneet, että tämä voidaan tehdä nopeastikin ( IP/09/266 ).

Ehdotuksilla pyritään myös toteuttamaan 20–50 miljardin euron myönteiset taloudelliset vaikutukset, jotka taajuusylijäämän tuloksellinen Euroopan tason koordinointi mahdollistaa (15 vuoden kuluessa verrattuna EU-maiden toimintaan yksin). Tämän aikaansaamiseksi ehdotuksissa yksilöidään taajuusylijäämän tietyn osan eli 790–862 MHz osakaistan (kauaskantoiset ja rakennusten läpi kulkevat radioaallot) varaaminen uusille langattomille palveluille kuten 3G- ja 4G-matkapuhelupalveluille ( IP/09/1238 ), jotka mahdollistavat videon suoratoiston, täysimittaisen web-selauksen ja nopeat tiedostolataukset mobiilipäätelaitteissa. Tämä auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteen eli nopeiden laajakaistayhteyksien 100-prosenttisen kattavuuden EU-väestön keskuudessa vuoden 2013 loppuun mennessä ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Jotta toimenpiteiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri, komissio ilmoitti yhdenmukaistavansa 790–862 MHz osakaistan tekniset käyttöehdot. Tämä estää yhtenäismarkkinoiden hajaantumisen EU-jäsenvaltioiden avatessa osakaistaa uusille palveluille omissa maissaan. Näin palveluntarjoajat ja laitteiden ja sovellusten tekijät voivat harjoittaa liiketoimintaa yli rajojen, ja kuluttajien on helpompi löytää verkkovierailupalveluja matkaillessaan. Samankaltainen lähestymistapa mahdollisti GSM-puhelimien yleistymisen 1990-luvulla.

Komissio ehdotti myös muutaman strategisen tavoitteen ratkaisemista yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Tällaisia tavoitteita ovat taajuusylijäämän vapauttamisen aikataulu, yhteiseurooppalainen kanta EU:n naapurimaiden kanssa käytäviin taajuusylijäämäneuvotteluihin sekä mahdollisuus sopia tulevista EU:n tavoitteista käyttää tehokkaampia teknologioita taajuusylijäämän taajuuksilla.

Vuoden 2010 alkupuoliskolla komissio tulee hakemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tukea etenemissuunnitelmalleen ja jatkamaan keskustelua taajuuksien nykyisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa ennen ehdotusten viimeistelyä.

Taustaa:

Vuonna 2007 komissio ehdotti toimenpiteitä, joiden avulla matkaviestintäoperaattoreiden olisi helpompi tarjota ja kehittää innovatiivisia langattomia teknologioita ( IP/07/1170 ). Tätä ennen se oli antanut tiedonannon digitaalisten televisiolähetysten aloittamisen nopeuttamisesta ja yksilöinyt taajuusylijäämän yhdeksi taajuuspolitiikan painopisteistä. Komissaari Reding ilmoitti 9. heinäkuuta 2009 tekevänsä ehdotuksia taajuusylijäämän käytöstä vielä istuvan komission toimikaudella ( SPEECH/ 09/336 ).

Tämänpäiväinen suositus ja tiedonanto ovat saatavina osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: "What is Radio Spectrum?"

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar