Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1595

V Bruselu dne 28. října 2009

Evropská komise chce, aby frekvence uvolněné přechodem na digitální televizi podpořily rychlou hospodářskou obnovu

Digitální televize nahrazuje naši starou analogovou, čímž se uvolní čtyři pětiny kmitočtových pásem, které dříve přenášely televizní vysílání do našich domovů. Znamená to, že je lze využít pro nové inovativní služby využívající rádiové spektrum, počínaje bezdrátovým internetem a modernějšími mobilními telefony až po nové interaktivní televizní kanály s vysokým rozlišením. Největší by mohl být přínos pro vzdálené regiony, protože bezdrátové širokopásmové technologie by mohly využít nové části spektra a přivést vysokorychlostní internet do oblastí, kam pozemní linky zatím nedosáhly. Komise dnes představila plány na koordinované přidělování spektra, které podpoří investice a hospodářskou soutěž v oblasti těchto případných nových služeb. Bude-li přidělování nově uvolněných frekvencí – „digitální dividendy“ – pro nové služby koordinováno na celoevropské úrovni, může pro hospodářství znamenat injekci ve výši 20 až 50 miliard eur. Plán plného využití potenciálu digitální dividendy vyžaduje, aby se zapojily i Evropský parlament a země EU, a odráží důležitou roli, kterou mají sehrát.

„Digitální dividenda je příležitost, jaká se naskytne jednou za život: uskutečnit plán „širokopásmového připojení pro všechny“ v celé Evropě a podpořit některá z nejinovativnějších odvětví našeho hospodářství. Evropa získá z digitální dividendy nejvíce, budeme-li pracovat společně a na společném plánu. Komise na přípravě plánu úzce spolupracovala se zeměmi EU, Evropským parlamentem, odvětvím a spotřebiteli,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Vyzývám země EU, aby urychlily přechod na digitální televizi a dokončily jej do 1. ledna 2012. Důrazně žádám i vnitrostátní orgány, aby digitální dividendu využily na podporu hospodářské soutěže, otevřely trh novým operátorům a novým službám, a zvýšily tak přínos pro hospodářství. Pouze tak zajistíme využití digitální dividendy, které přinese bezdrátové širokopásmové připojení do oblastí EU, kam vysokorychlostní internet jinými technologiemi účinně zavést nelze.“

Návrhy na využití digitální dividendy, které dnes Komise přijala, vyžadují, aby členské státy EU urychlily vypnutí analogového televizního vysílání a dokončily jej do 1. ledna 2012 . Pět zemí (Finsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko) a Spojené státy již dokázaly, že analogové vysílání lze vypnout rychle ( IP/09/266 ).

Návrhy se rovněž snaží využít hospodářský potenciál ve výši 20 až 50 miliard eur plynoucí z  účinné evropské koordinace digitální dividendy (jehož lze dosáhnout během 15 let, budou-li země EU jednat společně). Za tímto účelem stanoví, jak lze jednu část uvolněného spektra, konkrétně dílčí pásmo 790–862 MHz (kmitočet s velkým dosahem, který prochází stavbami), vyhradit na podporu vzniku nových bezdrátových služeb (jako jsou služby mobilní telefonie 3G a 4G ( IP/09/1238 ), které umožňují video-streaming, plnohodnotné prohlížení webových stránek a rychlé stahování dat do mobilních telefonů). Přispěje to ke splnění cíle – pokrytí 100 % obyvatel EU vysokorychlostním širokopásmovým připojením do konce roku 2013 ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Komise oznámila, že bude pro maximální účinek těchto kroků harmonizovat technické podmínky využití dílčího pásma 790–862 MHz, aby byl jednotný trh skutečně jednotný, až země EU otevřou toto dílčí pásmo novým službám. Poskytovatelé služeb a výrobci zařízení a aplikací pak budou moci rozvíjet činnost bez ohledu na hranice a pro spotřebitele bude používaní roamingu při cestování snadnější. Podobný přístup dal v 90. letech vzniknout mobilním telefonům GSM.

Podle svých návrhů by měla Komise společně s Evropským parlamentem a Radou rovněž řešit strategické cíle , jako je tempo otevírání digitální dividendy pro jiná využití než výkonné vysílání, dohodnutí společného evropského postoje pro jednání se sousedními zeměmi o spektru digitální dividendy a možnost sjednat budoucí cíle EU pro používání účinnějších technologií v digitální dividendě.

V průběhu první poloviny roku 2010 požádá Komise Evropský parlament a Radu o podporu plánu a před dokončením návrhů prodiskutuje dlouhodobé problémy se stávajícími a možnými budoucími uživateli spektra.

Obecné souvislosti:

V roce 2007 navrhla Komise opatření, která usnadní mobilním operátorům v Evropě nabízet a vyvíjet inovativní bezdrátové technologie ( IP/07/1170 ). Tento návrh následoval po sdělení o urychlení přechodu na digitální vysílání, které určilo digitální dividendu jako prioritu politiky rádiového spektra. Dne 9. července 2009 komisařka Redingová oznámila, že odstupující Komisi předloží návrhy na využití digitální dividendy ( SPEECH/ 09/336 ).

Dnešní doporučení a sdělení je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Video: „Co je rádiové spektrum?“

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar