Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1595

Брюксел, 28 октомври 2009 г.

Европейската комисия иска освободените от преминаването към цифровата телевизия радиочестоти да се използват за бързото икономическо възстановяване

Когато цифровата телевизия замести старата ни аналогова телевизия, 80 % от радиочестотите, използвани за предаване на телевизионни сигнали, ще бъдат освободени. Това означава, че те могат да бъдат използвани за нови, иновационни услуги, които работят с радиочестотния спектър, като се започне от безжичен интернет и по-съвременни мобилни телефони и се стигне до нови канали за интерактивна телевизия с висока разделителна способност. Отдалечените региони може би ще спечелят най-много от това развитие, тъй като безжичните широколентови комуникации могат да използват новите честоти за предоставяне на високоскоростен интернет в райони, до които фиксираните мрежи още не са стигнали. Днес Комисията представи планове за съгласувано разпределение на такива радиочестоти, с което се насърчават инвестициите и конкуренцията при тези потенциални нови услуги. Ако разпределението на новоосвободените радиочестоти – така наречения „цифров дивидент“ – между новите услуги се съгласува в цяла Европа, това би могло да даде тласък на икономиката в размер на 20 до 50 милиарда EUR. Планът за пълното оползотворяване на потенциала на цифровия дивидент включва Европейския парламент и държавите-членки на ЕС и отчита важната роля, която те трябва да играят.

„Цифровият дивидент е уникален шанс „широколентовият достъп за всички“ да се превърне в реалност в цяла Европа и да се стимулират някои от най-иновативните сектори на икономиката ни. Европа обаче ще извлече най-доброто от цифровия дивидент само ако работим заедно по съвместен план. Комисията осъществи тясно сътрудничество с държавите-членки, Европейския парламент, сектора и представителите на потребителите, за да изготви такъв план ,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Призовавам държавите-членки на ЕС да ускорят прехода към цифровата телевизия и да я въведат до 1 януари 2012 г. Освен това приканвам националните органи да използват цифровия дивидент по насърчаващ конкуренцията начин, с цел да се отвори пазарът за нови оператори и нови услуги, за да се постигне максимална полза за икономиката. Само това ще гарантира, че цифровият дивидент се използва за предоставяне на безжични широколентови комуникации в такива райони на ЕС, в които високоскоростният интернет не може да се осигури ефективно чрез други технологии.

С приетите днес от Комисията предложения относно цифровия дивидент държавите-членки се приканват да ускорят изключването на аналоговата телевизия и да приключат този процес до 1 януари 2012 г . Пет държави-членки (Финландия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швеция), както и САЩ вече са показали, че изключването на аналоговата ТВ може да се осъществи бързо ( IP/09/266 ) .

Предложенията целят също така да реализират потенциалното икономическо въздействие в размер на 20—50 милиарда EUR в резултат на ефикасно европейско съгласуване на цифровия дивидент (постижимо за 15 години, в сравнение с несъгласувани действия на отделните държави). За тази цел в предложенията се излага, как една част от освободените честоти, а именно радиочестотната подлента 790—862 MHz (честотите, които стигат много далече и преминават през сгради), може да се използва за подкрепа на предоставянето на нови безжични услуги, като например мобилните телефонни услуги от 3-то и 4-то поколение ( IP/09/1238 ), които дават възможност за преки видеовръзки, неограничено навигиране в интернет и бързо изтегляне на данни от него с помощта на мобилен телефон. Това ще допринесе за постигането на целта до края на 2013 г. 100 % от населението на ЕС да могат да използват високоскоростния широколентов интернет ( IP/08/1771 , MEMO/08/735 ).

Комисията заяви, че с цел максимално въздействие на тези мерки тя ще хармонизира техническите условия за използване на радиочестотната подлента 790—862 MHz, така че единният пазар да не е разпокъсан, когато държавите-членки на ЕС отворят тази подлента за нови услуги в своите страни. Доставчиците на услуги, производителите на устройства и създателите на приложения ще могат да осъществяват трансгранична стопанска дейност, а за потребителите ще бъде по-лесно да ползват съответните роуминг услуги по време на пътуванията си. Подобен подход през 90-те години на 20-ти век положи основата за въвеждането на мобилните телефони със стандарт GSM.

Освен това Комисията предложи заедно с Европейския парламент и Съвета да набелязват стратегически цели , като например скоростта на предоставяне на цифровия дивидент за други цели, освен за радиоразпръскване с висока мощност, договарянето на обща европейска позиция в преговорите със съседни държави относно радиочестотите на цифровия дивидент и възможното съгласуване на бъдещи цели на ЕС във връзка с използването на по-ефективни технологии в рамките на цифровия дивидент.

През първата половина на 2010 г. Комисията ще потърси съдействието на Европейския парламент и Съвета за съставяне на план-график („пътна карта“) и ще продължи дебатите със сегашни и потенциални потребители на честотната лента относно въпроси от по-дългосрочно значение, преди окончателното изготвяне на предложенията си.

Контекст:

През 2007 г. Комисията предложи да създаде улеснения на мобилните оператори в Европа да предлагат и разработват нови безжични технологии ( IP/07/1170 ). Това предложение беше представено след съобщението на Комисията относно ускоряването на преминаването към цифрово радиоразпръскване Communication , в което на цифровия дивидент се дава приоритет в политиката в областта на радиочестотния спектър. На 9 юли 2009 г. комисар Рединг заяви, че в края на мандата на сегашната Комисия ще направи предложения във връзка с използването на цифровия дивидент ( SPEECH/ 09/336 ).

Приетите днес препоръка и съобщение са на разположение на следния адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/dividend/index_en.htm

Видеоклип: „Какво представлява радиочестотен спектър?“

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/videos/radio_spec/what_is_rs.swf

MEMO/09/482

Annex

Group

Member States

A (switch off completed)

BE (Flanders) , DE, FI , LU, NL, SE

B (switch-off date end 2010 or earlier)

AT , DK, EE, ES, MT , SI

C (switch-off before end 2012)

BE (Brussels and Wallonia) , BG, CY, CZ, EL , FR, HU, IT, LT, LV, PT, RO, SK, UK

D (switch-off after 2012 or no confirmed switch-off plans available)

IE, PL

The US switched off analogue TV on 12 June 2009. Japan's switch-off is planned for July 2011, South Korea for end 2012, Australia for 2013, India and Russia for 2015.


Side Bar