Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Bruxelles, 28 octombrie 2009

Comisia propune măsuri concrete de îmbunătățire a funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în UE

Comisia a convenit asupra unei comunicări care vizează îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare c u alimente în Europa. Recenta scădere drastică a prețurilor pentru produsele agricole de bază, la care se adaugă menținerea la un nivel ridicat a prețurilor de consum pentru produsele alimentare, a stârnit îngrijorare în privința eficienței acestui sector crucial al economiei europene. Îmbunătățirea relațiilor comerciale între părțile implicate în lanțul de aprovizionare va reprezenta un pas esențial către eficientizarea lanțului de aprovizionare cu alimente, situație de care vor beneficia toate părțile implicate în lanț, precum și consumatorii.

Este foarte important ca părțile implicate în lanțul de aprovizionare cu alimente, consumatorii și responsabilii politici, să ia măsuri de creștere a transparenței prețurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare. Noul instrument european de monitorizare a prețurilor alimentelor reprezintă un pas înainte esențial în această direcție,” a declarat Joaquin Almunia, Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare.

Mariann Fischer Boel, Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a adăugat: „După cum indică evoluțiile de dată recentă de pe piața produselor lactate, se întâmplă din ce în ce mai des ca între prețul pe care îl obține fermierul și prețul plătit de consumator în magazine să nu existe nicio legătură. Împreună cu autoritățile naționale, ne vom dubla eforturile pentru a asigura funcționarea eficientă a lanțului de aprovizionare de la fermă la consumator. Voi cere Grupului de experți la nivel înalt pentru sectorul laptelui să analizeze cu atenție concluziile acestui raport și să recomande luarea de măsuri, dacă este cazul. Trebuie să ne asigurăm că fermierii noștri producători de lactate pot obține venituri decente, atât în prezent, cât și pe viitor. Același lucru este valabil și în cazul producătorilor de alte produse agricole.”

Comunicarea de astăzi propune luarea de măsuri concrete de politică la nivel comunitar și de stat membru, pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa.

Lanțul de aprovizionare cu alimente reunește sectoare importante – agricultură, industria agroalimentară și rețeaua de distribuție – care reprezintă în total peste 7% din procentajul de ocupare al forței de muncă în Europa. Aceste sectoare au un impact direct asupra tuturor cetățenilor, având în vedere că fiecare gospodărie cheltuiește în medie 16% din venituri pe alimente. Prin urmare, este esențial ca lanțul de aprovizionare cu alimente să funcționeze bine pentru a face posibilă furnizarea de produse sigure și de calitate, la prețuri accesibile.

Evoluția prețurilor alimentelor a stârnit în ultimul timp îngrijorări în legătură cu funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente. Scăderea drastică în 2008 a prețurilor pentru produsele agricole de bază nu s-a concretizat încă în reducerea prețurilor alimentelor, nici la nivel de producător și nici la nivel de consumator. În ultimele luni, această situația a devenit din ce în ce mai evidentă în sectorul produselor lactate.

Comunicarea identifică tensiuni semnificative în ceea ce privește relațiile contractuale dintre părțile implicate în lanțul de aprovizionare, apărute ca urmare a diversității acestora și a inegalității în ceea ce privește puterea de negociere. Aceasta subliniază totodată lipsa de transparența a prețurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare, precum și volatilitatea crescută a prețurilor pentru produsele de bază. În sfârșit, în comunicare se demonstrează că piața internă de alimente este încă fragmentată în funcție de produse și de statele membre.

Pentru a face față provocărilor identificate și pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului de aprovizionare, Comisia propune:

  • Promovarea unor relații durabile și bazate pe piață între părțile implicate în lanțul de aprovizionare cu alimente:

  • Comisia va colabora cu statele membre pentru a identifica mai bine practicile contractuale neloiale care rezultă din inegalități în ceea ce privește puterea de negociere, pentru a crește gradul de sensibilizare a părților implicate și pentru a facilita notificarea eventualelor abuzuri;

  • În strânsă colaborare cu autoritățile naționale în domeniul concurenței, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția aspectelor legate de concurență din cadrul lanțului.

  • Creșterea transparenței în ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu alimente:

  • Comisia publică astăzi o primă versiune a instrumentului european de monitorizare a prețurilor pentru alimente, care va contribui la o mai bună înțelegere a modului în care evoluează prețurile din acest sector și invită totodată statele membre să instituie servicii online ușor accesibile de comparare a prețurilor de consum pentru alimente;

  • Totodată, Comisia instituie o serie de măsuri de îmbunătățire a activității de supraveghere a pieței produselor derivate din produsele agricole de bază pentru a limita volatilitatea și speculațiile.

  • Promovarea integrării pieței interne pentru alimente și a competitivității tuturor sectoarelor aparținând lanțului de aprovizionare cu alimente:

  • Comisia va revizui o serie de standarde de mediu și de sisteme de etichetare a originii, susceptibile de a împiedica schimburile comerciale transfrontaliere;

  • Comisia va examina măsurile care vizează practicile de limitare teritorială a aprovizionării, prin intermediul cărora furnizorii îi „obligă” pe detailiști să se aprovizioneze la nivel local.

  • În special în sectorul primar, este necesar să se examineze posibilitățile de sporire a puterii de negociere a fermierilor, de exemplu prin înființarea unor organizații de producători, respectându-se totodată regulile privind o concurență echitabilă. Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, atât în contextul politicii de dezvoltare rurală, cât și în contextul mai larg al PAC post - 2013.

Până la sfârșitul anului 2010, Comisia va prezenta un raport referitor la progresul acestor propuneri. Dat fiind că implicarea părților interesate și a statelor membre este esențială pentru succesul acestor inițiative, Comisia propune extinderea alcătuirii, a statutului și a mandatului Grupului la nivel înalt pentru concurență și industrie agroalimentară cu scopul de a crea un forum de discuții pe tema lanțului de aprovizionare cu alimente.

Această comunicare este rezultatul activității depuse de un grup operativ inter-servicii, condus de direcțiile generale AGRI și ECFIN, în cadrul căruia serviciile comisarilor Kroes și Kuneva și-au adus o contribuție activă.

Context

Comisia a urmărit evoluția prețurilor la alimente, ca parte a unui exercițiu de monitorizare a pieței lansat în contextul revizuirii pieței unice din 2007. În decembrie 2008, Comisia a publicat un raport intermediar cu titlul „Prețurile alimentelor în Europa”, inclusiv o foaie de parcurs care identifică principalele orientări aferente acțiunilor de politică.

Textul integral al comunicării este disponibil la:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar