Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1593

Brüsszel, 2009. október 28

A Bizottság konkrét intézkedéseket javasol az uniós élelmiszer-ellátási lánc működésének javítására

A Bizottság közleményt bocsátott ki, amelyben az uniós élelmiszer-ellátási lánc működésének javítását szorgalmazza. A mezőgazdasági termékek árainak közelmúltbeli zuhanása, amelyet tartósan magas fogyasztói élelmiszerárak kísértek, aggodalomra adott okot az európai gazdaságnak ebben a kiemelkedő fontosságú ágazatában. A láncot alkotó szereplők közötti kereskedelmi kapcsolatok javítása jelentősen növelni fogja az élelmiszer-ellátási lánc hatékonyságát, s ennek előnyeit végső soron valamennyi szereplő élvezheti majd, beleértve a fogyasztókat is.

„Nagyon fontos az élelmiszer-ellátási lánc szereplői, a fogyasztók és a döntéshozók számára, hogy a lánc minden szakaszán növekedjék az árak átláthatósága. Az új európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz létrehozásával fontos lépést teszünk ebben az irányban” – nyilatkozta Joaquin Almunia gazdasági és pénzügyi biztos.

Mariann Fischer Boel, a Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagja a következőképpen vélekedett: „Amint azt a tejipari piac legfrissebb fejleményei mutatják, annak az árnak, amit a gazdák kapnak a termékükért, igen gyakran semmi köze sincs ahhoz az árhoz, amit a fogyasztók fizetnek a boltokban. A nemzeti hatóságokkal összefogva meg kell kettőznünk erőfeszítéseinket a termelőktől a fogyasztókig tartó ellátási lánc hatékony működtetése érdekében. Fel fogom kérni a tejágazatot vizsgáló magas szintű szakértői csoportot, hogy tanulmányozza behatóan ennek a jelentésnek a következtetéseit, és ha szükséges, tegyen intézkedési javaslatot. Gondoskodnunk kell arról, hogy tejtermelő gazdáink méltányos megélhetése biztosítva legyen most és a jövőben egyaránt. Ugyanez vonatkozik azonban más mezőgazdasági termékek termelőire is.”

A ma kibocsátott közlemény konkrét, tagállami és uniós szintű szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaz, amelyek az európai élelmiszer-ellátási lánc működésének hatékonyabbá tételét célozzák.

Az élelmiszer-ellátási lánc fontos ágazatokat ölel fel a mezőgazdaságtól az élelmiszer-feldolgozó iparon át a forgalmazásig. Amellett, hogy ezek az ágazatok az európai munkavállalók több mint 7 %-át foglalkoztatják, közvetlen szerepet is játszanak a lakosság életében, hiszen a háztartási kiadások átlag 16 %-át fordítjuk élelmiszerre. Éppen ezért elengedhetetlen az élelmiszer-ellátási lánc hatékony működése: minőségi és biztonságos élelmiszeripari termékeket kell kínálnia megfizethető áron.

Az élelmiszerár-változások egy ideje kétségeket ébresztenek az élelmiszer-ellátási lánc megfelelő működésével kapcsolatban. Az élelmiszerek termelői és fogyasztói áraiban nem tükröződött következetesen a mezőgazdasági termékek árainak 2008-ban bekövetkező meredek esése. Az elmúlt hónapok során ez a jelenség különösen a tejágazatra volt jellemző.

A közlemény jelentős, alkupozícióbeli különbségekből és egyenlőtlenségekből fakadó feszültségekre mutat rá a láncot alkotó szereplők szerződéses kapcsolataiba n. Hangsúlyozza továbbá az árak átláthatóságának hiányát a lánc minden szakaszán, valamint az áringadozás fokozódását a mezőgazdasági termékpiacokon. Végül rávilágít a belső élelmiszerpiac termékek és tagállamok szerinti töredezettségére.

A feltárt probl émák kiküszöbölésére és a rendszer működésének hatékonyabbá tételére a Bizottság a következő javaslatokkal él:

Elő kell segíteni a élelmiszer-ellátási lánc érdekeltjei közötti fenntartható és piaci alapú kapcsolatok kialakítását:

  • A Bizottság együtt akar működni a tagállamokkal az alkupozícióbeli egyenlőtlenségekből adódó méltánytalan szerződéskötési gyakorlatok hatékonyabb feltárásában azért, hogy a szereplők tudatosabban járjanak el ezen a téren, az esetleges visszaéléseket pedig könnyebben lehessen jelenteni.

  • Szoros együttműködésben a nemzeti versenyügyi hatóságokkal a Bizottság továbbra is részletesen figyelemmel fogja kísérni a láncon belüli versennyel kapcsolatos fejleményeket.

Növeli kell az átláthatóságot az élelmiszer-ellátási láncban:

  • A Bizottság ma teszi közzé az európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz első változatát, amely az élelmiszerárak alakulásának könnyebb nyomon követhetőségére szolgál, és felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan egyszerű hozzáférésű internetes szolgáltatásokat, amelyek alkalmasak a kiskereskedelmi élelmiszerárak összehasonlítására.

  • A Bizottság intézkedéscsomagot határoz meg a származékos mezőgazdasági termékek piacának jobb áttekinthetősége érdekében, különös tekintettel az áringadozások és spekulációk visszaszorítására.

Fokozni kell a belső élelmiszerpiac integrációját és az élelmiszer-ellátási láncba tartozó ágazatok versenyképességét:

  • A Bizottság felül fog vizsgálni bizonyos, a határon átnyúló kereskedelmet hátráltató környezetvédelmi előírásokat és eredetre vonatkozó címkézési rendszereket.

  • A Bizottság ki fogja értékelni az ellátás területi korlátozásának gyakorlatára vonatkozó azon intézkedéseket, amelyekkel a szállítók a kiskereskedőket helyi beszerzésre „kényszerítik”.

  • Ami az elsődleges ágazatot illeti, ki kell vizsgálni, miként volna erősíthető a gazdálkodók alkupozíciója például termelői szervezetek létrehozása révén, természetesen a tisztességes versenyre vonatkozó szabályok betartásával. Mindezt akár a vidékfejlesztési politika, akár a 2013 utáni közös agrárpolitika keretében meg lehetne valósítani.

A javaslatok terén elért előrehaladásról a Bizottság 2010 végéig fog jelentést készíteni. Tekintettel arra, hogy e kezdeményezések szempontjából döntő jelentőségű az érdekeltek és a tagállamok bevonása, a Bizottság javasolja, hogy az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatos vitafórum megteremtése érdekében bővítsék ki az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport taglétszámát, státuszát és mandátumát.

A közleményt az AGRI és ECFIN főigazgatóság irányításával egy szolgálatközi munkacsoport dolgozta ki, melynek munkáját tevékenyen segítette Kroes és Kuneva biztos.

Háttér

A Bizottság az egységes piac 2007. évi felülvizsgálatával összefüggésben megkezdett piacmegfigyelési tevékenység részeként figyelemmel kísérte az élelmiszerárak alakulását. 2008 decemberében „Élelmiszerárak Európában” címmel időközi jelentést tett közzé egy útiterv kíséretében, mely a szakpolitikai intézkedések fő irányait határozza meg.

A közlemény teljes szövege az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16028_en.htm


Side Bar