Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bryssel den 27 oktober 2009

9 av 10 européer kräver brådskande åtgärder mot fattigdomen

73 % av européerna anser att fattigdom är ett utbrett problem i deras land, och 89 % vill att deras regering ska vidta brådskande åtgärder för att komma till rätta med problemet. Detta är de viktigaste resultaten i en ny Eurobarometerundersökning om inställningen till fattigdom och social utestängning som Europeiska kommissionen presenterade i dag. Undersökningen läggs fram inför Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010.

– Dessa resultat visar att européerna är högst medvetna om problemen med fattigdom och social utestängning i dagens samhälle och vill se kraftfullare åtgärder för att bekämpa dem. Även om de flesta människor anser att deras nationella regering har huvudansvaret, förväntar sig tre fjärdedelar att också EU ska spela en viktig roll. Nästa års Europaår ger oss en enastående möjlighet att sätta kampen mot fattigdomen i centrum i hela EU, säger Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för socialpolitik.

Mot den dystra bakgrunden att nästan 80 miljoner människor – eller 16 % av EU:s befolkning – lever under fattigdomsgränsen och möter allvarliga hinder för tillgången till sysselsättning, utbildning, boende samt sociala och finansiella tjänster, kastar dagens undersökning ljus över de många olika aspekterna av fattigdom och social utestängning.

EU-medborgarna är högst medvetna om fattigdom och social utestängning, och 73 % anser att fattigdomen är utbredd i deras land.

Hög arbetslöshet (52 %) och för låga löner (49 %) är de oftast nämnda ”samhällsrelaterade” förklaringarna till fattigdom, tillsammans med för låga sociala förmåner och pensioner (29 %) och för höga kostnader för anständiga bostäder (26 %). Bristande utbildning eller kompetens (37 %) samt ”nedärvd” fattigdom (25 %) och missbruk (23 %) är de oftast nämnda ”personliga” orsakerna till fattigdom.

Mer än hälften av européerna (56 %) anser att arbetslösa löper störst risk för fattigdom, medan 41 % anser att äldre är de mest utsatta och 31 % nämner dem med låg utbildnings- eller kompetensnivå.

Nästan nio av tio européer (87 %) tror att fattigdom begränsar människors möjligheter att få tillgång till anständiga bostäder, åtta av tio menar att fattigdom begränsar tillgången till högre utbildning eller vuxenutbildning och 74 % att den minskar möjligheterna att få ett jobb. En majoritet (60 %) tror att tillgången till en ordentlig, grundläggande skolutbildning påverkas, och 54 % att fattigdom begränsar förmågan att upprätthålla ett nätverk av vänner och bekanta.

I genomsnitt anser 89 % av EU-medborgarna att deras nationella regering måste vidta brådskande åtgärder mot fattigdomen. I hela EU tycker 53 % att de nationella regeringarna har huvudansvaret för att bekämpa fattigdomen. Även om medborgarna inte anser att EU har något huvudansvar för att bekämpa fattigdomen, menar många ändå att EU:s roll är viktig (28 % anser att den är ”mycket viktig” och 46 % att den är ”ganska viktig”).

Eurobarometerundersökningen gjordes mellan den 28 augusti och den 17 september 2009. Efter ett slumpvis urval av svarspersoner gjordes personliga intervjuer med sammanlagt nästan 27 000 personer i alla EU-medlemsstater.

Bakgrund

För tio år sedan förband sig EU:s ledare att till 2010 ”på ett avgörande sätt försöka utrota fattigdom”. Ännu i dag lever dock många européer i fattigdom och har begränsad tillgång till grundläggande tjänster, t.ex. hälso- och sjukvård. Fattigdom och utestängning påverkar inte enbart enskilda människor och deras förmåga att delta i samhället, utan hämmar även den ekonomiska utvecklingen. Med detta i åtanke understryker EU hur viktigt det är med kollektivt ansvar för att bekämpa fattigdomen, med insatser från såväl politiska beslutsfattare som aktörer i den offentliga och den privata sektorn. Syftet med Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 är att ge en röst åt dem som lider varje dag.

Mer information

MEMO/09/480

Rapporten från Eurobarometerundersökningen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=637

Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar