Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bruselj, 27. oktobra 2009

Devet od desetih Evropejcev zahteva nujno ukrepanje proti revščini

Kar 73 % Evropejcev meni, da je revščina v njihovi državi splošen problem, 89 % pa jih od svoje vlade pričakuje, da sprejme nujne ukrepe za reševanje te ga problema. To so glavni izsledki nove raziskave Eurobarometra o odnosu do revščine in socialne izključenosti, ki jih je danes predstavila Evropska komisija. Raziskava je uvod v evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) .

„Ti rezultati kažejo, da se Evropejci dobro zavedajo problemov revščine in socialne izključenosti v današnji družbi ter da v zvezi s tem pričakujejo odločnejše ukrepanje,“ je dejal komisar za socialne zadeve Vladimír Špidla. „Večina vprašanih meni, da bi morale v prvi vrsti ukrepati nacionalne vlade, tri četrtine pa jih tudi od EU pričakuje, da bo odigrala pomembno vlogo. Naslednje leto bomo imeli v okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti odlično priložnost, da boj proti revščini postavimo v središče pozornosti v vsej EU.“

Podatek o skoraj 80 milijonih ali 16 % prebivalstva EU, ki živijo pod pragom revščine in se soočajo z resnimi ovirami pri zaposlovanju, izobraževanju, reševanju stanovanjskega problema ter dostopu do socialnih in finančnih storitev, kaže žalostno sliko. Današnja raziskava osvetljuje številne vidike revščine in socialne izključenosti.

Državljani EU se zelo dobro zavedajo revščine in socialne izključenosti; 73 % jih namreč meni, da je revščina v njihovi državi zelo razšir jena.

Med „družbenimi“ razlogi za revščino navajajo zlasti visoko brezposelnost (52 %), nizke plače (49 %), neustrezne socialne prejemke in pokojnine (29 %) ter visoke cene stanovanj (26 %), med „osebne“ razloge za revščino pa najpogosteje uvrščajo pomanjkanje izobrazbe, usposobljenosti ali znanj (37 %), „podedovano“ revščino (25 %) in odvisnost (23 %).

Več kot polovica Evropejcev (56 %) meni, da so brezposelni v največji nevarnosti, da zdrsnejo pod prag revščine, 41 % jih je kot najbolj ranljivo skupino na vedlo starejše, 31 % pa tiste z nizko stopnjo izobrazbe, usposobljenosti ali znanj.

Skoraj devet od desetih Evropejcev (87 %) je prepričanih, da revščina ovira dostop do primernih stanovanj, osem od desetih jih meni, da otežuje dostop do visokošolskega izobraževanja ali izobraževanja odraslih, 74 % pa, da zmanjšuje zaposljivost. Večina vprašanih (60 %) je mnenja, da vpliva tudi na dostop do ustrezne osnovne izobrazbe, in 54 %, da omejuje sposobnost ohranjanja mreže prijateljev in znancev.

Povprečno 89 % Evr opejcev pravi, da morajo nacionalne vlade sprejeti nujne ukrepe v zvezi z reševanjem problema revščine. 53 % jih je mnenja, da so za boj proti revščini v prvi vrsti odgovorne nacionalne vlade. Kljub temu, da ne vidijo Evropske unije kot najbolj odgovorne v boju proti revščini, jih veliko meni, da ima pomembno vlogo (28 % jih je njeno vlogo ocenilo kot „zelo pomembno“, 46 % pa kot „še kar pomembno“).

Raziskava Eurobarometra je bila opravljena med 28. avgustom in 17. septembrom 2009. V njej je bilo na podlagi naključnega izbora osebno anketiranih skoraj 27 000 državljanov v vseh državah članicah EU.

Ozadje

Pred desetimi leti so se voditelji EU zavezali, da bodo „sprejeli odločilne ukrepe za izkoreninjenje revščine“ do leta 2010. Danes pa visok delež Evropejcev še vedno živi v revščini in ima omejen dostop do osnovnih storitev, npr. zdravstvenega varstva. Revščina in izključenost ne vplivata le na blaginjo posameznikov in njihovo sposobnost, da se aktivno vključijo v družbeno življenje, ampak tudi zavirata gospodarski razvoj. Zato EU poudarja pomen skupne odgovornosti v boju proti revščini, ki vključuje nosilce odločanja ter javne in zasebne udeležence. Tako bodo v letu 2010, evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti, do besede lahko prišli tisti, ki se z njima soočajo vsakodnevno.

Dodatne informacije

Memo/09/480

Poročilo o raziskavi Eurobarometra

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Evropsko leto boja proti revščini

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in enakih možnostih:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar