Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bruxelles, 27 octombrie 2009

9 europeni din 10 doresc să se treacă urgent la acțiune împotriva sărăciei

73% dintre europeni consideră că sărăcia este o problemă larg răspândită în țara lor, în timp ce 89% doresc acțiuni urgente din partea guvernelor lor pentru a soluționa această problemă. Acestea sunt principalele rezultate ale unui sondaj Eurobarometru care ilustrează atitudinile față de sărăcie și excluziunea socială, prezentate astăzi de către Comisia Europeană. Sondajul este prezentat în anticiparea Anului european al luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010.

„Aceste rezultate demonstrează că europenii sunt foarte conștienți de problemele legate de sărăcie și de excluziunea socială cu care se confruntă societatea contemporană și doresc să vadă o acțiune mai susținută în combaterea lor”, a afirmat Vladimír Špidla, comisarul european pentru afaceri sociale. „În timp ce majoritatea oamenilor consideră că guvernul lor este principalul responsabil în această privință, trei sferturi dintre cetățeni așteaptă în același timp ca Uniunea Europeană să își asume un rol important. Anul european viitor ne va oferi ocazia perfectă pentru a plasa lupta împotriva sărăciei în centrul atenției, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene”.

Prezentând imaginea sumbră a celor aproape 80 de milioane de persoane - respectiv 16% din populația Uniunii Europene - care trăiesc sub pragul sărăciei și care se confruntă cu serioase dificultăți în privința accesului la un loc de muncă, la locuință, la servicii sociale și financiare, sondajul de față evidențiază multiplele aspecte ale sărăciei și excluziunii sociale.

Cetățenii Uniunii Europene sunt pe deplin conștienți de existența sărăciei și a excluziunii sociale, 73% dintre ei considerând că sărăcia este larg răspândită în țările lor respective.

Rata ridicată a șomajului (52%) și remunerația insuficientă (49%) sunt explicațiile „societale” cele mai des menționate pentru sărăcie, alături de prestațiile sociale și pensiile insuficiente (29%), precum și de costul excesiv al unor condiții de locuire decente (26%). Pe de altă parte, lipsa educației, a formării și a competențelor profesionale (37%), precum și sărăcia „moștenită" (25%) și toxicomania (23%) sunt cele mai des invocate cauze „personale” ale sărăciei.

Mai mult de jumătate din europeni (56%) cred că șomerii sunt cei mai expuși sărăciei, în timp ce 41% consideră că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile, iar 31% menționează pe cei cu un nivel scăzut de educație, de formare profesională sau cu competențe reduse.

Aproximativ nouă europeni din zece (87%) sunt convinși că sărăcia reduce șansele de acces la condiții de locuire decente, iar opt persoane din zece consideră că faptul de a fi sărac limitează accesul la un nivel superior de educație sau la învățarea adulților și 74% sunt de părere că are un efect negativ asupra șanselor de a găsi un loc de muncă. Majoritatea europenilor (60%) crede că este afectat accesul la educația școlară elementară și 54% consideră că sărăcia limitează capacitatea de a menține o rețea de prieteni și cunoștințe.

În medie, 89% din europeni afirmă că este nevoie de o intervenție urgentă din partea guvernelor țărilor lor pentru a aborda problema sărăciei. 53% dintre cetățenii de pe întregul teritoriu al Europei consideră că principala responsabilitate în combaterea sărăciei revine guvernelor țărilor lor respective. Chiar dacă europenii nu atribuie Uniunii Europene principala responsabilitate în combaterea sărăciei, cu toate acestea, mulți consideră că rolul acesteia este important (28% îl cataloghează ca fiind „foarte important”, iar 46% „destul de important”).

Sondajul Eurobarometru a fost realizat între 28 august și 17 septembrie 2009. În medie, aproape 27 000 de cetățeni din toate statele membre ale Uniunii Europene au fost intervievați față în față, în urma unei selecții aleatorii a respondenților.

Context

Cu zece ani în urmă, responsabilii politici ai Uniunii Europene s-au angajat „să se implice decisiv pentru eradicarea sărăciei” până în 2010. Cu toate acestea, în prezent, un număr însemnat de europeni continuă să trăiască în sărăcie și să aibă un acces limitat la serviciile de bază, cum ar fi asigurările de sănătate. Sărăcia și excluziunea afectează nu numai bunăstarea persoanelor și capacitatea lor de a-și asuma un rol social; ele împiedică de asemenea dezvoltarea economică. Ținând seamă de aceste aspecte, Uniunea Europeană subliniază importanța responsabilității colective în combaterea sărăciei, care implică factorii de decizie și actorii atât din sectorul public cât și din sectorul privat. Anul european al luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale 2010 se va strădui să facă auzit glasul celor care suferă zi de zi.

Informații suplimentar0065

MEMO/09/480

Raportul privind sondajul Eurobarometru.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Anul european al luptei împotriva sărăciei

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Abonați-vă la publicația informativă gratuită a Comisiei Europene în format electronic privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și egalitatea de șanse

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar