Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bruksela, dnia 27 października 2009 r.

9 na 10 Europejczyków oczekuje podjęcia szybkich działań wobec problemu ubóstwa

73% Europejczyków uważa, że bieda dotyka w ich kraju znaczną część społeczeństwa, a 89% oczekuje od swoich rządów podjęcia szybkich działań wobec tego problemu. Właśnie takie są najważniejsze rezultaty przedstawionego dziś przez Komisję Europejską nowego badania Eurobarometru dotyczącego postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Prezentacja badania poprzedza zbliżający się rok 2010: Europejski Rok Walki z Ubóstwem.

„Wyniki te wykazują, że Europejczycy są w pełni świadomi istnienia we współczesnym społeczeństwie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego i oczekują podjęcia w reakcji na nie bardziej zdecydowanych działań,” powiedział Vladimír Špidla, komisarz do spraw społecznych. „Choć większość osób uważa, że główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, trzy czwarte oczekuje także od UE odegrania znaczącej roli. Najbliższy Rok Europejski stanowi doskonałą okazję do umieszczenia walki z ubóstwem w centrum uwagi całej UE.”

Obok smutnej konstatacji, że niemal 80 mln osób, a zatem 16% mieszkańców UE, żyje poniżej progu ubóstwa i doświadcza poważnych przeszkód w dostępie do zatrudnienia, edukacji, mieszkań, a także usług społecznych i finansowych, przeprowadzone badanie ukazuje wiele aspektów biedy i wykluczenia społecznego.

Obywatele UE są świadomi istnienia ubóstwa i wykluczenia społecznego, a 73% z nich jest zdania, że ubóstwo, dotyka w ich kraju znaczną część społeczeństwa.

Wysoki poziom bezrobocia (52%) i zbyt niskie zarobki (49%) są najczęściej wymienianymi „społecznymi” przyczynami biedy; kolejnymi są niewystarczające świadczenia społeczne oraz emerytury i renty (29%), a także zbyt wysokie koszty uzyskania godziwych warunków mieszkaniowych (26%). Z drugiej strony, najczęściej wymienianymi przyczynami biedy związanymi z sytuacją jednostki są brak wykształcenia lub umiejętności (37%), a także dziedziczona bieda (25%) i uzależnienia (23%).

Ponad połowa Europejczyków (56%) uważa, że w największym stopniu zagrożeni biedą są bezrobotni, 41% respondentów wymienia osoby starsze, a 31% osoby posiadające niskie wykształcenie lub umiejętności.

Niemal dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87%) uważa, że bieda zmniejsza możliwości dostępu do godziwych warunków mieszkaniowych, ośmiu na dziesięciu jest zdania, że ubóstwo ogranicza dostęp do szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, a 74%, że zmniejsza szanse na znalezienie pracy. Większość Europejczyków (60%) uważa, że bieda ogranicza dostęp do podstawowej edukacji szkolnej na właściwym poziomie, a 54%, że zmniejsza zdolność do utrzymania sieci przyjaciół i znajomych.

Średnio 89% Europejczyków twierdzi, że ich rządy krajowe powinny podjąć szybkie działania w reakcji na problem ubóstwa. W całej Europie 53% społeczeństwa uważa też, że to rządy krajowe ponoszą główną odpowiedzialność za walkę z biedą. Unia Europejska, choć nie jest uważana za najważniejszą instytucję odpowiedzialną za walkę z biedą, przez wiele osób postrzegana jest jako ważny jej uczestnik (według 28% procent jako „bardzo ważny”, a przez 46% jako „dość ważny”).

Badanie Eurobarometru przeprowadzone zostało w dniach od 28 sierpnia do 17 września 2009 r. Na pytania w obecności ankieterów odpowiedziało blisko 27 tys. wybranych losowo obywateli wszystkich państw członkowskich UE.

Kontekst

Przed dziesięciu laty przywódcy UE nawoływali do „podjęcia decydujących dla likwidacji biedy działań” do 2010 roku. Znaczna liczba Europejczyków dziś jednak nadal żyje w biedzie i ma ograniczony dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna. Bieda i wykluczenie nie tylko negatywnie wpływają na dobrobyt jednostek i ich zdolność do udziału w życiu społecznym, ale też zakłócają rozwój gospodarczy. Z tą świadomością UE podkreśla wagę wspólnego podjęcia odpowiedzialności za walkę z biedą, z udziałem decydentów i ważnych przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Celem roku 2010: Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym będzie oddanie głosu osobom na co dzień ich doświadczającym.

Dalsze informacje

MEMO/09/480

Sprawozdanie z badania Eurobarometru

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europejski Rok Walki z Ubóstwem

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=637

Bezpłatne otrzymywanie pocztą elektroniczną biuletynu informacyjnego Komisji Europejskiej w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar