Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Brussel, 27 oktober 2009

9 van de 10 Europeanen willen snel maatregelen tegen armoede

73% van de Europeanen beschouwt armoede als een wijdverbreid probleem in eigen land, en 89% wil snel maatregelen van de regering om het probleem aan te pakken. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een nieuwe Eurobarometer-enquête over de houding ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting, die vandaag door de Europese Commissie wordt gepresenteerd. De enquête loopt vooruit op het Europees Jaar tegen armoede 2010.

"Uit dit resultaat blijkt dat de Europeanen zich sterk bewust zijn van de problemen van armoede en sociale uitsluiting in de moderne maatschappij en meer maatregelen willen om deze aan te pakken", aldus Vladimír Špidla, commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken. "De meeste mensen beschouwen hun nationale regering als de eerste verantwoordelijke, maar driekwart van hen verwacht ook een belangrijke bijdrage van de EU. Volgend jaar biedt het Europese Jaar ons de ideale gelegenheid om de strijd tegen de armoede in de hele EU onder de belangstelling te brengen."

Tegen de sombere achtergrond van 80 miljoen mensen – ofwel 16% van de EU-bevolking – die onder de armoedegrens leven en ernstige problemen ondervinden bij de toegang tot werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, sociale en financiële dienstverlening, werpt de enquête van vandaag licht op de vele facetten van armoede en sociale uitsluiting.

De EU-burgers zijn zich sterk bewust van armoede en sociale uitsluiting: volgens 73% is armoede in hun land een wijdverspreid probleem.

Hoge werkloosheid (52%) en ontoereikend loon (49%) zijn de meest genoemde "maatschappelijke" verklaringen voor armoede, naast ontoereikende sociale uitkeringen en pensioenen (29%) en de hoge kosten van behoorlijke huisvesting (26%). De meest genoemde persoonlijke oorzaken van armoede zijn onvoldoende onderwijs, opleiding en vaardigheden (37%) alsmede "erfelijke" armoede (25%) en verslaving (23 procent).

Meer dan de helft van de Europeanen (56%) is van mening dat werklozen de grootste kans op armoede lopen. 41% acht ouderen de meest kwetsbare groep, en volgens 31% zijn dit degenen met weinig onderwijs, opleiding of vaardigheden.

Bijna negen van de tien Europeanen (87%) denken dat armoede de toegang voor mensen tot behoorlijke huisvesting bemoeilijkt. Volgens acht van de tien belemmert armoede de toegang tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, en 74% denkt dat de kans op een baan kleiner is. De meeste Europeanen (60%) denken dat de toegang tot een behoorlijke basisopleiding wordt belemmerd en volgens 54% bemoeilijkt armoede het onderhouden van een netwerk van vrienden en kennissen.

Gemiddeld 89% van de Europeanen acht dringende maatregelen van de nationale regering noodzakelijk om de armoede aan te pakken. In heel Europa is 53% van mening dat de nationale regeringen de eerste verantwoordelijken zijn om armoede te bestrijden. Hoewel de Europeanen de Europese Unie niet als de eerste verantwoordelijke voor armoedebestrijding beschouwen, dichten velen haar toch een belangrijke rol toe (28% "zeer belangrijk" en 46% "tamelijk belangrijk").

De Eurobarometer-enquête werd gehouden tussen 28 augustus en 17 september 2009. In totaal zijn 27 000 burgers in alle EU-lidstaten persoonlijk geïnterviewd, op basis van een aselecte steekproef van respondenten.

Achtergrond

Tien jaar geleden hebben de EU-leiders ervoor gepleit "een beslissende rol te spelen bij de uitbanning van armoede" in 2010. Vandaag de dag leven echter nog altijd veel Europeanen in armoede en hebben zij slechts beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Armoede en uitsluiting schaden niet alleen het welzijn van individuen en hun kansen om een rol in de maatschappij te spelen; zij zijn ook slecht voor de economische ontwikkeling. Daarom legt de EU nadruk op collectieve verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede, waarbij besluitvormers en actoren in de publieke en de private sector zijn betrokken. Het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) moet een stem geven aan degenen die dagelijks in stilte lijden.

Meer informatie

MEMO/09/480

Eurobarometer-enquêteverslag

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Europees Jaar tegen armoede

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=736

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=en


Side Bar