Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Briselē, 2009. gada 27. oktobrī

Deviņi eiropieši no desmit pieprasa steidzamus pasākumus nabadzības novēršanai

73 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nabadzība viņu valstī ir izplatīta problēma, savukārt 89 % iedzīvotāju vēlas, lai valdība veiktu steidzamus pasākumus un šo problēmu novērstu. Tādi ir galvenie konstatējumi jaunajā Eurobarometer apsekojumā par attieksmi pret nabadzību un sociālo atstumtību, kuru šodien publicējusi Eiropas Komisija. Apsekojums publicēts pirms Eiropas gada cīņai pret nabadzību (2010) sākuma.

“Rezultāti liecina, ka Eiropas iedzīvotāji ir labi informēti par problēmām, kas saistītas ar nabadzību un sociālo atstumtību mūsdienu sabiedrībā, un vēlas redzēt aktīvākus pasākumus, lai šīs problēmas novērstu,” teica sociālo lietu komisārs Vladimirs Špidla. “Vairākums iedzīvotāju uzskata, ka lielākā atbildība ir viņu valsts valdībai, taču trīs ceturtdaļas iedzīvotāju gaida, ka arī ES ieguldījums būs būtisks. Nākamais Eiropas gads ir lieliska iespēja pievērst uzmanību cīņai pret nabadzību visā ES.”

Ņemot vērā situācijas nopietnību – gandrīz 80 miljoni jeb 16 % ES iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa un saskaras ar būtiskiem šķēršļiem, lai piekļūtu nodarbinātībai, izglītībai, mājokļiem, sociālajiem un finanšu pakalpojumiem, – šodien publicētajā apsekojumā rodama informācija par nabadzības un sociālās atstumtības dažādajiem aspektiem.

ES iedzīvotāji ir labi informēti par nabadzību un sociālo atstumtību – 73 % uzskata, ka nabadzība viņu valstī ir izplatīta.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka par nabadzības iemesliem, kas saistīti ar sabiedrību, visbiežāk uzskata augsto bezdarba līmeni (52 %) un pārāk zemās algas (49 %), līdz ar nepietiekamiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (29 %) un pienācīga mājokļa pārmērīgajām izmaksām (26 %). Savukārt par personiskiem nabadzības iemesliem visbiežāk uzskata izglītības, apmācības vai prasmju trūkumu (37 %), kā arī “mantotu” nabadzību (25 %) un atkarību (23 %).

Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāju (53 %) uzskata, ka nabadzība visvairāk apdraud bezdarbniekus, bet 41 % iedzīvotāju uzskata, ka visnelabvēlīgākajā situācijā ir vecāka gadagājuma cilvēki, un 31 % uzskata, ka visvairāk apdraudēti ir cilvēki ar zemu izglītības, apmācības vai prasmju līmeni.

Deviņi Eiropas iedzīvotāji no desmit (87 %) uzskata, ka nabadzība kavē cilvēku iespējas iegūt pienācīgu mājokli; astoņi iedzīvotāji no desmit domā, ka nabadzība neļauj piekļūt augstākajai izglītībai vai pieaugušo izglītībai, un 74 % iedzīvotāju uzskata, ka nabadzība pasliktina izredzes atrast darbu. Vairākums eiropiešu (60 %) uzskata, ka tiek ietekmēta piekļuve pienācīgai pamatizglītībai, un 54 % uzskata, ka nabadzība ierobežo arī iespējas saglabāt draugu un paziņu loku.

Kopumā 89 % eiropiešu pauda viedokli, ka viņu valdībai būtu jāveic steidzami pasākumi, lai novērstu nabadzību. Visā Eiropā 53 % iedzīvotāju uzskata, ka lielākā atbildība nabadzības novēršanas jomā ir viņu valsts valdībai. Lai arī Eiropas iedzīvotāji nedomā, ka ES pamatā būtu atbildīga par nabadzības novēršanu, daudzi uzskata, ka ES tomēr ir liela nozīme (28 % uzskata, ka tā ir “ļoti svarīga”, un 46 % – ka tā ir “salīdzinoši svarīga”).

Eurobarometer apsekojumu veica no 2009. gada 28. augusta līdz 17. septembrim. Atlasot respondentus izlases veidā, nepastarpināti aptaujāja gandrīz 27 000 iedzīvotāju visās ES dalībvalstīs.

Priekšvēsture

Pirms desmit gadiem ES vadītāji apņēmās “izšķirīgi rīkoties, lai izskaustu nabadzību” līdz 2010. gadam. Taču šodien ievērojams skaits eiropiešu joprojām dzīvo nabadzībā, un viņu piekļuve pamatpakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpei, ir ierobežota. Nabadzība un atstumtība ietekmē ne tikai indivīdu labklājību un spēju piedalīties sabiedrībā; tā kavē arī ekonomikas attīstību. To paturot prātā, ES uzsver, cik svarīga nabadzības novēršanā ir kolektīvā atbildība, iesaistot lēmumu pieņēmējus un publiskā un privātā sektora dalībniekus. Eiropas gadā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) mērķis būs uzklausīt tos, kuri cieš dienu no dienas.

Papildu informācija

MEMO/09/480

Eurobarometer apsekojuma ziņojums

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Eiropas gads cīņai pret nabadzību

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Reģistrēties, lai pa e-pastu saņemtu Eiropas Komisijas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iespēju vienlīdzību.

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar