Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bryssel 27. lokakuuta 2009

Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta toivoo kiireellisiä toimia köyhyyden torjumiseksi

Eurooppalaisista 73 prosenttia pitää köyhyyttä laajalle levinneenä ongelmana kotimaassaan ja 89 prosenttia toivoo hallitukselta kiireellisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Tämä kävi ilmi köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä asenteita koskevassa eurobarometrikyselyssä, jonka tulokset Euroopan komissio esitteli tänään. Kyselyn tulokset julkistettiin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden 2010 kynnyksellä.

”Tulokset osoittavat, että eurooppalaiset ovat hyvin tietoisia köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvistä nyky-yhteiskunnan ongelmista ja toivovat lisätoimia niiden ratkaisemiseksi”, totesi sosiaaliasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla. ”Suurin osa ihmisistä katsoo asian olevan oman maansa hallituksen vastuulla, silti kolme neljäsosaa odottaa myös EU:lta merkittävää panosta. Ensi vuoden teemavuosi antaa meille oivallisen tilaisuuden nostaa köyhyyden torjunta ensisijaiseksi tavoitteeksi koko EU:ssa.”

Tänään esitelty kysely valaisee köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen monia eri puolia. Se kuvaa synkkää tilannetta, jossa köyhyysrajan alapuolella elää 80 miljoonaa ihmistä (16 prosenttia EU:n väestöstä), joilla on suuria vaikeuksia työn, koulutuksen ja asunnon sekä sosiaalisten ja rahoituspalvelujen saamisessa.

EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, ja 73 prosenttia on sitä mieltä, että heidän kotimaassaan köyhyys on laajalle levinnyttä.

Korkea työttömyysaste (52 %) ja riittämätön palkka (49 %) katsotaan yleisimmiksi yhteiskunnallisiksi köyhyyden syiksi, samoin kuin riittämättömät sosiaalietuudet ja eläkkeet (29 %) sekä kohtuullisen asumisen korkeat kustannukset (26 %). Henkilökohtaisina köyhyyden syinä pidetään koulutuksen ja ammatillisten taitojen puutetta (37 %) ja ns. perittyä köyhyyttä (25 %) sekä päihderiippuvuutta (23 %).

Yli puolet eurooppalaisista (56 %) uskoo, että köyhyys uhkaa eniten työttömiä, 41 prosenttia pitää iäkkäitä heikoimmassa asemassa olevina ja 31 prosenttia pitää eniten uhan alaisina niitä, joilla on heikko koulutustaso tai heikot ammatilliset taidot.

Lähes yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta (87 %) uskoo, että köyhyys vaikeuttaa kunnollisen asunnon saamista, ja kahdeksan kymmenestä katsoo, että köyhyys rajoittaa korkea- tai aikuiskoulutukseen pääsyä, mikä 74 prosentin mielestä vahingoittaa työnsaantimahdollisuuksia. Suurin osa eurooppalaisista (60 %) uskoo, että köyhyys vaikuttaa kunnolliseen peruskoulutukseen pääsyyn, ja 54 prosenttia uskoo, että köyhyys rajoittaa kykyä ylläpitää ystävä- ja tuttavaverkostoja.

Keskimäärin 89 prosenttia eurooppalaisista odottaa maansa hallitukselta kiireellisiä toimia köyhyyden poistamiseksi. Euroopassa 53 prosenttia on sitä mieltä, että köyhyyden torjuminen on pääasiassa heidän maansa hallituksen vastuulla. Vaikka eurooppalaiset eivät katsokaan, että Euroopan unioni on päävastuussa köyhyyden torjumisesta, monet pitävät sen roolia kuitenkin merkittävänä (28 % pitää roolia ’erittäin merkittävänä’ ja 46 % ’jossain määrin merkittävänä’).

Eurobarometrikysely toteutettiin 28. elokuuta – 17. syyskuuta 2009. Siinä haastateltiin henkilökohtaisesti lähes 27 000:ta sattumanvaraisesti valittua E U:n jäsenmaiden kansalaista.

Taustaa

Kymmenen vuotta sitten EU:n johtajat lupasivat edistää ratkaisevasti köyhyyden poistamista vuoteen 2010 mennessä. Silti huomattava määrä eurooppalaisia elää edelleen köyhyydessä ja terveydenhuollon kaltaiset peruspalvelut ovat vain rajoitetusti heidän saatavillaan. Köyhyys ja syrjäytyminen eivät vaikuta ainoastaan asianomaisten hyvinvointiin ja kykyyn toimia yhteiskunnassa, ne haittaavat myös taloudellista kehitystä. Tästä tietoisena EU korostaa yhteisvastuun merkitystä köyhyyden torjunnassa ja julkisen ja yksityisen sektorin päättäjien ja toimijoiden ottamista mukaan toimiin. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010 pyrkii tuomaan kuuluville niiden äänen, joiden elämään köyhyys ja syrjäytyminen vaikuttavat päivittäin.

Lisätietoja

MEMO/09/480

Eurobarometrikysely

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Köyhyyden torjunnan teemavuosi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Euroopan komissio julkaisee työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioita käsittelevää ilmaistiedotetta, jonka voi tilata seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar