Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

Bruxelles, den 27. oktober 2009

9 ud af 10 EU-borgere vil have fattigdommen udryddet nu

73 % af EU-borgerne siger, at fattigdom er et udbredt problem i deres eget land, og 89 % ønsker, at deres regering yder en indsats for at løse problemet med det samme. Det er de vigtigste tal fra en ny Eurobarometerundersøgelse om holdningen til fattigdom og social udstødelse, som Europa-Kommissionen fremlægger i dag. Undersøgelsen offentliggøres forud for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom i 2010.

" Disse tal viser, at EU-borgerne er fuldstændig klar over, at fattigdom og social udstødelse er et problem i dagens samfund, og at de vil gerne se en større indsats for at løse dette problem," sagde Vladimír Š pidla, EU-kommissær for sociale anliggender. "Selv om de fleste mener, at deres regering skal være hovedansvarlig for indsatsen, forventer tre fjerdedele også, at EU spiller en fremtrædende rolle. Til næste år får vi i forbindelse med det europæiske år den perfekte mulighed for at sætte bekæmpelsen af fattigdom i centrum over hele EU."

Undersøgelsen kaster lys over mange facetter af fattigdom og social udstødelse. Den triste baggrund er, at næsten 80 mio. mennesker – eller 16 % af EU's befolkning – lever under fattigdomsgrænsen og støder på alvorlige hindringer, når de ønsker adgang til beskæftigelse, uddannelse, boliger samt sociale og finansielle tjenesteydelser.

EU -borgerne er fuldt bevidste om fattigdommen og den sociale udstødelse, idet 73 % mener, at der er udbredt fattigdom i deres eget land.

Stor arbejdsløshed (52 %) og utilstrækkelige lønninger (49 %) er de hyppigst nævnte "samfundsrelaterede" årsager til fattigdom efterfulgt af utilstrækkelige sociale ydelser og pensioner (29 %) og de alt for høje udgifter til en anstændig bolig (26 %). Manglende almen uddannelse, erhvervsuddannelse eller færdigheder (37 %), "nedarvet" fattigdom (25 %) og misbrugsproblemer (23 %) er til gengæld de hyppigst nævnte "personlige" årsager til fattigdom.

Over halvdelen af EU-borgerne (56 %) mener, at arbejdsløse har størst risiko for at komme ud i fattigdom, mens 41 % mener, at de ældre er de mest sårbare, og 31 % nævner dem, der ikke har en høj almen uddannelse, erhvervsuddannelse eller særlige kvalifikationer.

Næsten ni ud af ti EU-borgere (87 %) mener, at fattigdom mindsker folks chance for at få adgang til en anstændig bolig, otte ud af ti mener, at det at være fattig begrænser ens adgang til højere uddannelse eller voksenuddannelse, og 74 % mener, at fattigdom forringer folks chancer for at finde beskæftigelse. Størstedelen af EU-borgerne (60 %) mener, at fattigdom påvirker adgangen til en ordentlig grundskoleuddannelse, og 54 % mener, at fattigdom mindsker folks evne til at fastholde et netværk af venner og bekendte.

Gennemsnitligt 89 % af EU-borgerne siger, at deres nationale regering straks må iværksætte tiltag til at bekæmpe fattigdommen. I samtlige EU-lande mener 53 %, at det først og fremmest er deres nationale regering, der har ansvaret for at bekæmpe fattigdommen. Selv om EU-borgerne ikke anser EU for at skulle tage hovedansvaret for bekæmpelsen af fattigdom, betragter mange alligevel EU's rolle som vigtig (28 % anser EU's rolle som "meget vigtig" og 46 % som "ret vigtig").

Eurobarometerundersøgelsen blev gennemført i perioden 28. august til 17. september 2009. Efter en vilkårlig udvælgelse af respondenter blev i alt næsten 27 000 borgere i alle EU-medlemsstater interviewet personligt.

Baggrund

For ti år siden afgav EU-lederne løfte om " at gøre en markant indsats for at få udryddet fattigdommen" inden 2010. I dag lever et betragteligt antal europæere imidlertid stadig i fattigdom og har begrænset adgang til de mest grundlæggende tjenesteydelser som f.eks. sundhedsydelser. Fattigdom og udstødelse påvirker ikke kun den enkeltes velvære og mulighed for at spille en rolle i samfundet, men skader også den økonomiske udvikling. Med dette in mente understreger EU betydningen af det kollektive ansvar for at bekæmpe fattigdom, hvor politiske beslutningstagere og aktører i den offentlige og private sektor alle skal være med. Formålet med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i 2010 er at lade dem komme til orde, der hver eneste dag mærker fattigdommen og den sociale udstødelse på deres egen krop.

Yderligere oplysninger

MEMO/09/480

Rapport om Eurobarometerundersøgelsen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=637

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling, der tilsendes pr. e-mail

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar