Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1585

V Bruselu dne 27. října 2009

Devět z deseti Evropanů chce okamžitá opatření proti chudobě

Až 73 % Evropanů se domnívá, že chudoba je v jejich zemi rozšířená, a 89 % si přeje, aby jejich vláda začala tento problém ihned řešit. To jsou hlavní výsledky nového průzkumu Eurobarometr, jenž se týkal pohledu na chudobu a sociální vyloučení a který dnes zveřejnila Evropská komise. Průzkum byl představen v souvislosti s nadcházejícím Evropským rokem boje proti chudobě 2010 .

„Z těchto výsledků vyplývá, že Evropané si problémy chudoby a sociálního vyloučení v dnešní společnosti uvědomují a chtějí, aby se na jejich řešení více pracovalo,“ uvedl komisař pro sociální věci Vladimír Špidla. „Přestože většina lidí je přesvědčena, že kroky proti chudobě by měla podnikat zejména jejich vláda, tři čtvrtiny očekávají, že důležitou úlohu bude hrát i EU. Téma příštího evropského roku nám tak dává dobrou příležitost postavit boj proti chudobě do centra dění v celé EU.“

Na pozadí neradostné statistiky, která uvádí, že téměř 80 milionů lidí, tj. 16 % obyvatel EU, žije pod hranicí chudoby a v přístupu k zaměstnání, vzdělání, bydlení a sociálním a finančním službám musí čelit závažným překážkám, vrhá dnešní průzkum světlo na mnoho stránek chudoby a sociálního vyloučení.

Občané EU si jsou chudoby a sociálního vyloučení dobře vědomi, přičemž 73 % si myslí, že chudoba je v jejich zemi rozšířená.

Jako nejčastější příčiny chudoby, za které může společnost, uvádějí lidé vysokou míru nezaměstnanosti (52 %) a nízké platy (49 %), dále nedostatečné sociální dávky a důchody (29 %) spolu s příliš vysokými náklady na přiměřené bydlení (26 %). Na druhé straně nedostatečné vzdělání, odborná příprava nebo dovednosti (37 %), rovněž „dědičná“ chudoba (25 %) a závislosti (23 %) jsou podle respondentů nejčastější „osobnostní“ příčiny chudoby.

Více než polovina Evropanů (56 %) si myslí, že nejvíce jsou riziku chudoby vystaveni nezaměstnaní, dalších 41 % považuje za nejzranitelnější skupinu seniory a 31 % uvádí, že nejohroženější jsou lidé s nízkým vzděláním a nedostatečnou odbornou přípravou nebo dovednostmi.

Téměř devět z deseti Evropanů (87 %) je přesvědčeno, že chudoba lidem brání získat přiměřené bydlení, osm z deseti si myslí, že omezuje přístup k vyššímu vzdělávání nebo vzdělávání dospělých a 74 % věří, že chudoba ničí šance získat zaměstnání. Většina Evropanů (60 %) se domnívá, že chudoba má vliv na přístup ke slušnému základnímu vzdělání a 54 % uvádí, že omezuje schopnost udržet si přátele a známé.

V průměru 89 % Evropanů tvrdí, že je třeba, aby jejich vláda začala problém chudoby ihned řešit. V celé Evropě si 53 % lidí myslí, že za boj proti chudobě je odpovědná zejména jejich vláda. Přestože Evropané nepokládají Evropskou unii v boji proti chudobě za hlavního aktéra, mnoho z nich považuje její úlohu za významnou (28 % uvedlo, že je „velmi významná" a 46 % „docela významná").

Průzkum Eurobarometr proběhl od 28. srpna do 17. září 2009. Na základě náhodného výběru respondentů odpovídalo osobně na otázky 27 000 občanů.

Souvislosti

Před deseti lety se vedoucí představitelé EU zavázali, že do roku 2010 „výrazným způsobem přispějí ke snížení chudoby“. Přesto dnes žije stále značný počet Evropanů v chudobě a má omezený přístup k základním službám, jako například zdravotní péči. Chudoba a vyloučení nemají vliv jen na kvalitu života jednotlivců a jejich schopnosti se zařadit do společnosti, ale rovněž brzdí hospodářský rozvoj. To má EU na paměti, když do boje proti chudobě zapojuje politické činitele a aktéry z veřejné i soukromé sféry a zdůrazňuje při tom význam kolektivní odpovědnosti. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení chce dát prostor pro vyjádření těm, kdo každý den zažívají utrpení.

Další informace

MEMO/09/480

Zpráva z průzkumu Eurobarometr

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Evropský rok boje proti chudobě

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=637

Jestliže chcete zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a rovných příležitostech, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar