Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1564

V Bruseli 22. októbra 2009

Spotrebitelia pozor: 60 % cezhraničných objednávok cez internet je odmietnutých, tvrdí nová štúdia EÚ

Podľa novej správy Európskej komisie o cezhraničnom elektronickom obchodovaní spotrebiteľov, ktorá bola dnes zverejnená, existujú všeobecne rozšírené problémy týkajúce sa odmietania objednávok spotrebiteľov z EÚ, ktorí sa pokúšajú nakúpiť tovar cez internet z iného členského štátu. Komisia uskutočnila rozsiahle nezávislé anonymné nákupy, pri ktorých sa kupujúci z celej EÚ pokúšali nakúpiť sto obľúbených výrobkov zo zoznamu - napríklad fotoaparáty, CD, knihy, oblečenie - od cezhraničných dodávateľov. Bolo vykonaných viac ako 11 000 skúšobných objednávok. Výskum ukázal, že 60 % cezhraničných transakcií nemohli spotrebitelia dokončiť, pretože obchodník nedodával výrobok do ich krajiny, alebo neponúkal primerané možnosti cezhraničnej platby. Lotyšsko, Belgicko, Rumunsko a Bulharsko sú krajiny, v ktorých majú spotrebitelia najmenšie možnosti cezhraničných nákupov (úplný zoznam krajín EÚ-27 je uvedený v MEMO/09/475). Vo všetkých krajinách, s výnimkou dvoch, sú však šance na úspešný cezhraničný nákup nižšie ako 50 %. Ušlé výhody občanov sú takisto veľmi jasné. Vo viac ako polovici členských štátov bolo možné viac ako 50 % výrobkov nájsť na webovej stránke inej krajiny o 10 % lacnejšie (vrátane nákladov na dopravu). Okrem toho 50 % hľadaných výrobkov nebolo možné nájsť na národných stránkach; tie ponúkal iba obchodník z iného členského štátu. Oznámenie predstavuje súbor opatrení, ktoré sa musia prijať, aby sa zlepšilo zložité regulačné prostredie, ktoré odrádza podnikateľov od poskytovania služby spotrebiteľom v iných členských štátoch. Navyše v záujme zvýšenia dôvery v internetové obchodovanie budú zúčastnené strany analyzovať problémy týkajúce sa zhromažďovania obchodných údajov a ich využitie na zistenie profilu spotrebiteľov a cielené adresovanie ponúk na spoločnom fóre.

Komisárka Kunevová uviedla: „Výsledky tohto prieskumu sú veľmi zarážajúce, teraz máme konkrétne fakty a čísla, ktoré ukazujú rozsah, v akom nefunguje jednotný európsky trh pre spotrebiteľov pri obchodovaní cez internet. Lepšie podmienky a širší výber výrobkov pre spotrebiteľov na našom obrovskom európskom trhu by mohol byť na dosah jednoduchého kliknutia myšou. Ale v skutočnosti sú ľudia nakupujúci cez internet stále vo veľkej miere obmedzení priestorom v rámci národných hraníc. Európskym spotrebiteľom je tak odopieraný lepší výber a hodnota za vynaložené peniaze. Zaslúžia si viac. Musíme zjednodušiť bludisko právnych predpisov, ktoré bráni obchodníkom ponúkať ich tovar cez internet v iných krajinách.”

„Dosiahnutie jednotného digitálneho trhu je hlavnou prioritou Európy”, povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Pokiaľ neodstránime všetky prekážky, ktoré sa kladú internetovým transakciám a konečným spotrebiteľom, nebudeme mať skutočné digitálne hospodárstvo. Toto musí byť na prvom mieste v zozname všetkých politických iniciatív, ktoré majú oživiť projekt jednotného trhu.”

Trh elektronického obchodovania

Hodnota európskeho trhu elektronického obchodovania bola odhadnutá na 106 miliárd EUR v roku 2006. Internet je najrýchlejšie rastúcim maloobchodným predajným kanálom . V roku 2008 predávalo 51 % maloobchodných predajcov v EÚ cez internet.

Ale v dôsledku prekážok internetového obchodovania sa rozdiel medzi domácim a cezhraničným elektronickým obchodovaním zväčšuje . Zatiaľ čo podiel spotrebiteľov z EÚ, ktorí nakupujú cez internet, v období dvoch rokov (2006-08) vzrástol z 27 % na 33 %, podiel tých, ktorí si niečo zakúpili z inej krajiny EÚ, stagnoval (z 6 % na 7 %). A iba 21 % obchodníkov v súčasnosti predáva cezhranične na diaľku.

Každopádne potenciál tu evidentne existuje. Jedna tretina spotrebiteľov z EÚ uvádza, že by zvažovala nákup cez internet z inej krajiny EÚ, ak by bol výrobok lacnejší alebo lepší, a tretina je ochotná nakupovať v inom jazyku. 59 % maloobchodných predajcov je pripravených obchodovať vo viac ako jednom jazyku.

Anonymné nákupy: výsledky

Internetový test, ktorý bol vykonaný pre Európsku komisiu, a ktorý prechádzal procesom nakupovania, mal za cieľ zistiť možnosti a prekážky pre spotrebiteľov pri cezhraničnom nakupovaní cez internet v rámci EÚ. Účastníci skúšobných nákupov vo všetkých krajinách EÚ vyhľadali na internete sto obľúbených výrobkov (od CD, počítačov, digitálnych fotoaparátov až po pračky), a pritom zisťovali, do akej miery sa dá ušetriť pri nákupe cez hranice, a ako zložité je nakupovať cez internet z inej krajiny EÚ. Celkovo bolo vykonaných 11 000 skúšobných transakcií. Najdôležitejšie výsledky sú:

  • Výrazné úspory pre spotrebiteľov sú možné . V trinástich z 27 krajín a pre najmenej polovicu všetkých vyhľadávaných výrobkov boli spotrebitelia schopní nájsť ponuku z inej krajiny EÚ, ktorá bola najmenej o 10 % nižšia ako najlepšia domáca ponuka (vrátane všetkých nákladov, ako napríklad dodávka výrobku do krajiny spotrebiteľa).

  • Prístup k výrobkom, ktoré nie sú v domovskom štáte k dispozícii . Zákazníci v trinástich krajinách EÚ nenašli domáce internetové ponuky pre najmenej 50 % výrobkov, ktoré hľadali, ale našli ich v inej krajine EÚ.

  • Väčšina objednávok stroskotala . V priemere 61 % objednávok zadaných cez internet v inej krajine EÚ bolo neúspešných, a to najmä preto, že obchodník odmietol dodať tovar do krajiny spotrebiteľa alebo neponúkal primerané možnosti cezhraničnej platby.

Prekážky elektronického obchodovania

Oznámenie, ktoré bolo dnes zverejnené, predstavuje stratégiu riešenia prekážok cezhraničného obchodu cez internet. Niektoré z prednostných oblastí sú:

  • Vytvoriť jednoduchý a jednotný súbor práv pre spotrebiteľov z EÚ . Návrh smernice o právach spotrebiteľov má za cieľ nahradiť súčasnú zmätočnú mozaiku právnych predpisov jedným jednoduchým súborom práv s platnosťou pre celú EÚ, ktorý by poskytol rovnakú ochranu všetkým spotrebiteľom, a zároveň by znížil náklady maloobchodných predajcov na plnenie požiadaviek právnych predpisov a poskytol im právnu zrozumiteľnosť.

  • Zvýšiť cezhraničnú vymožiteľnosť právnych predpisov . Koordinované akcie na úrovni EÚ zamerané na vymáhanie práv spotrebiteľov (ako napríklad „internetové celoplošné kontroly”) by mali pokračovať, aby sa odstránili nelegálne praktiky a aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie.

  • Zjednodušiť cezhraničné pravidlá pre maloobchodných predajcov , napr. pravidlá týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, recyklačných poplatkov a autorských odmien. V súčasnosti musia niektorí predajcovia komunikovať s niekoľkými daňovými úradmi, čeliť rôznym národným predpisom týkajúcim sa recyklácie elektronického odpadu, a za autorské práva týkajúce sa toho istého tovaru môžu napokon zaplatiť autorské odmeny vo viacerých krajinách. Návrh Komisie sa zameriava na prvé dve problémové oblasti. V otázke odmien sa musia urýchlene nájsť praktické riešenia.

Podrobnejšie informácie v: MEMO/09/475

Úplné znenie oznámenia:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce


Side Bar