Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1564

Bryssel 22. lokakuuta 2009

EU:n tutkimus: kansainvälisessä verkkokaupassa jopa 60 % tilauksista torjutaan

Kuluttajat törmäävät EU:ssa usein siihen, etteivät pysty tilaamaan tavaraa toisesta EU-maasta verkkokaupan kautta. Ongelma on yleinen, kertoo uusi Euroopan komission raportti rajatylittävästä sähköisestä kaupasta. Komissio teetti laajan, riippumattoman selvityksen, jossa ”haamuasiakkaat” eri puolilta EU:ta yrittivät ostaa toisessa maassa toimivalta kauppiaalta sataa suosittua tuotetta: esimerkiksi kameroita, cd-levyjä, kirjoja ja vaatteita. Testitilauksia tehtiin yli 11 000. Selvityksen mukaan 60 prosenttia ulkomaantilauksista jäi toteutumatta, koska kauppias ei toimittanut tuotetta tilaajan maahan tai tarjonnut tällaiseen kauppaan soveltuvaa maksutapaa. Kaikkein vaikeinta ulkomailta ostaminen on Latviassa, Belgiassa, Romaniassa ja Bulgariassa (kaikkien 27 EU-maan järjestyksestä ks. MEMO/09/475 ). Kaiken kaikkiaan todennäköisyys toisesta maasta tapahtuvan internet-ostoksen onnistumiselle on yli 50 prosenttia vain kahdessa maassa. Kuluttajilta jää selvästikin moni etu saamatta. Yli puolessa EU-maista kuluttaja voisi hankkia ainakin puolet haetuista tuotteista 10 prosenttia halvemmalla (toimituskuluineen) toisessa maassa sijaitsevan verkkosivuston kautta. Samoin puolet haetuista tuotteista löytyi vain toisen EU-maan kauppiaan sivustolta, ei kotimaisista verkkokaupoista. Komissio on antanut asiasta tiedonannon, jossa esiteltävillä toimenpiteillä voitaisiin tehdä nykyisestä sääntely-ympäristöstä yksinkertaisempi, jotteivät kauppiaat enää sääntelyn vuoksi kieltäytyisi palvelemasta toisten EU-maiden kuluttajia. Alan toimijat kokoontuvat lisäksi erityiseen foorumiin tarkastelemaan ongelmia, jotka liittyvät kaupallisten tietojen keräämiseen ja niiden käyttöön kuluttajien profiloimisessa ja kohderyhmien määrittämisessä. Tällä tavoin halutaan myös lisätä kuluttajien luottamusta verkkokauppaan.

Kuluttajansuojakomissaari Meglena Kunevan mukaan tutkimuksen tulokset puhuvat selvää kieltä: ”Käytössämme on nyt konkreettisia tietoja ja lukuja, jotka osoittavat, millaisia puutteita EU:n sisämarkkinoiden toiminnassa sähköisen vähittäiskaupan yhteydessä on. Periaatteessa kuluttajien pitäisi hiirtä napsauttamalla päästä käsiksi Euroopan valtavien markkinoiden tarjoamaan suurempaan valikoimaan ja säästömahdollisuuksiin. Todellisuudessa verkko-ostoksia voi kuitenkin tehdä lähinnä vain omassa maassa. Suurempi valikoima ja säästömahdollisuudet jäävät siis kuluttajien ulottumattomiin. Kuluttajat ansaitsisivat parempaa. Siksi meidän on raivattava sitä säädöspöheikköä, joka estää verkkokauppiaita tarjoamasta tavaroitaan muissakin maissa.”

”Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen on EU:lle ensisijainen tavoite”, korostaa Viviane Reding, tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari. ”Toimiva digitaalitalous toteutuu vasta, kun kaikki verkkokaupan esteet on poistettu – myös kuluttajilta”, jatkaa Reding. ”Tämä on asetettava ykkössijalle niissä poliittisissa aloitteissa, joilla sisämarkkinoitten toteuttamiselle annetaan uutta puhtia.”

Sähköisen kaupan markkinat

Vuonna 2006 Euroopan sähköisen kaupan markkinoiden arvoksi arvioitiin 106 miljardia euroa. Internet kasvaa vähittäiskaupan kanavista nopeimmin . Vuonna 2008 EU:n vähittäiskauppiaista 51 prosenttia harjoitti verkkokauppaa.

Verkkokaupan esteet kuitenkin laajentavat eroa kotimaisen ja kansainvälisen sähköisen kaupan välillä . Verkko-ostoksia ylipäänsä tekevien kuluttajien osuus kasvoi EU:ssa kahdessa vuodessa (2006–2008) 27 prosentista 33 prosenttiin, mutta muista EU-maista yhdenkin verkko-ostoksen tehneiden osuus ei juuri muuttunut (nousi 6:sta 7:ään prosenttiin). Tätä nykyä kauppiaista vain 21 prosenttia harjoittaa etämyyntiä toiseen maahan.

Potentiaalia ei silti selvästikään puutu . Joka kolmas EU:n kuluttajista on valmis harkitsemaan verkko-ostosta toisesta EU-maasta, jos tuote on halvempi tai parempi, ja sama määrä voisi tehdä ostoksensa vieraalla kielellä. Kauppiaista 59 prosenttia on valmiita käymään kauppaa useammalla kuin yhdellä kielellä.

”Haamuasiakasselvityksessä” tehtyjä havaintoja

Euroopan komission teettämässä testissä selvitettiin, millaisia mahdollisuuksia kuluttajille tarjoutuu ja millaisia esteitä he kohtaavat halutessaan tehdä verkko-ostoksia toisesta EU-maasta. Testissä käytiin läpi verkko-ostoksen tekemiseen tarvittava prosessi. Testaajat kaikissa EU-maissa hakivat internetistä sataa suosittua tuotetta (mm. cd-levyjä, tietokoneita, digikameroita ja pesukoneita) ja kartoittivat, millaisia säästömahdollisuuksia verkkokauppa toisesta EU-maasta tarjoaa ja mitä ongelmia siihen liittyy . Testitilauksia tehtiin lähes 11 000. Tärkeimmät havainnot olivat seuraavat:

  • Kuluttajilla on mahdollisuus huomattavaan rahansäästöön. Kolmessatoista kaikkiaan 27 maasta testaajat löysivät vähintään puolelle haetuista tuotteista toisesta EU-maasta tarjouksen, joka oli vähintään 10 prosenttia halvempi kuin paras kotimainen tarjous (kokonaishinta toimituskustannuksineen).

  • Saatavilla on myös tuotteita, joita kotimaassa ei ole tarjolla. Haetuista tuotteista yli puolen kohdalla kävi kolmessatoista EU-maassa niin, ettei tarjousta löytynyt kotimaisesta verkkokaupasta, toisesta EU-maasta kylläkin.

  • Useimmat tilaukset epäonnistuvat. Keskimäärin 61 prosenttia toiseen EU-maahan tehdyistä verkkotilauksista jäi toteutumatta. Pääsyynä oli, ettei kauppias suostunut toimittamaan tuotetta tilaajan asuinmaahan tai tarjonnut tällaiseen kauppaan soveltuvaa maksutapaa.

Sähköisen kaupan esteet

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään strategia, jolla pyritään eroon rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin esteistä. Keskeisiä toimia ovat mm. seuraavat:

  • Vahvistetaan yksinkertaiset ja yhtenäiset oikeudet EU:n kuluttajille. Ehdotetulla kuluttajien oikeuksia koskevalla direktiivillä halutaan korvata nykyinen erilaisten lakien sekamelska yksinkertaisilla ja yhtenäisillä oikeuksilla, joita sovelletaan koko EU:ssa. Kuluttajat saisivat yhtäläisen suojan, ja kauppiaat hyötyisivät, kun sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset kevenisivät ja tilanne olisi oikeudellisesti selvä.

  • Tehostetaan rajatylittävää valvontaa. Jotta laittomuudet saataisiin kitkettyä pois ja kuluttajien luottamusta rajatylittävään kaupankäyntiin voitaisiin parantaa, olisi jatkettava EU:n tasolla koordinoituja toimia, joilla valvotaan kuluttajalainsäädännön noudattamista (esim. internet-tehoiskut).

  • Yksinkertaistetaan rajatylittävän kaupan sääntöjä , joita kauppiaiden on noudatettava – kyse on esim. arvonlisäverosta, kierrätysmaksuista ja tekijänoikeusmaksuista. Nykytilanteessa osa kauppiaista joutuu asioimaan useiden veroviranomaisten kanssa, noudattamaan eri maiden erilaisia elektroniikkajätteiden kierrättämiseen liittyviä sääntöjä ja ehkä maksamaan samoista tavaroista tekijänoikeusmaksuja useampaan maahan. Komission ehdotuksissa puututaan ongelmista kahteen ensimmäiseen. Tekijänoikeusmaksuihin on puolestaan löydettävä nopeasti käytännön ratkaisuja.

Lisätietoja: MEMO/09/ 475

Tiedonanto kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce


Side Bar