Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1564

V Bruselu dne 22. října 2009

Spotřebitelé pozor: 60 % objednávek přeshraničního nákupu přes internet je odmítnuto, píše se v nové studii EU

Podle nové zprávy Evropské komise o přeshraničním elektronickém obchodu se spotřebním zbožím, která byla dnes zveřejněna, existují všeobecně rozšířené problémy s odmítáním objednávek spotřebitelů z EU, kteří si zkouší zakoupit přes internet zboží z jiného členského státu. Komise uskutečnila rozsáhlý nezávislý zkušební nákup, kdy si spotřebitelé z celé EU zkoušeli zakoupit položky ze seznamu 100 oblíbených výrobků – např. fotoaparáty, CD, knihy, oblečení – od přeshraničního dodavatele. Proběhlo přes 11 000 zkušebních objednávek. Průzkum ukázal, že spotřebitelé v 60 % případech nemohli dokončit přeshraniční transakci, protože obchodník nedodával výrobek do jejich země nebo nenabízel odpovídající způsob přeshraniční platby. Nejmenší možnost přeshraničního nákupu mají spotřebitelé v Lotyšsku, Belgii, Rumunsku a Bulharsku (úplný přehled pořadí 27 zemí EU viz MEMO/09/475 ). Ve všech zemích, s výjimkou dvou, jsou ale šance na úspěšné uskutečnění přeshraničního nákupu nižší než 50 %. Je rovněž zřejmé, jaké výhody občanům unikají. Ve více než polovině členských států bylo možné 50 % a více výrobků najít na webové stránce jiné země o 10 % levněji (náklady na dopravu jsou započítány). A 50 % hledaných výrobků nebylo možné najít na národních internetových stránkách – nabízel je pouze obchodník z jiného členského státu. Sdělení představuje řadu opatření, jejichž přijetí by zlepšilo složité regulační prostředí, které ztěžuje podnikatelům možnost nabízet služby spotřebitelům v jiných členských státech. Hlavně za účelem zvýšení důvěry v obchodování přes internet budou zúčastněné strany na fórech analyzovat problémy týkající se shromažďování obchodních údajů a jejich užití na popis a zacílení spotřebitelů.

Komisařka Kunevová uvedla: „Výsledky tohoto průzkumu jsou velmi zarážející, nyní máme konkrétní fakta a čísla, která ukazují, jak se jednotný evropský trh pro spotřebitele nevztahuje na nákup přes internet. Lepší podmínky a větší výběr výrobků pro spotřebitele na našem širokém evropském trhu by mohly být na dosah pouhým kliknutím myší. Ale ve skutečnosti jsou lidé nakupující přes internet často omezeni prostorem uvnitř státních hranic. Lepší výběr a hodnota za vynaložené peníze jsou evropským spotřebitelům odpírány. Zaslouží si více. Musíme zjednodušit bludiště právních předpisů, které brání obchodníkům prodávajícím přes internet nabízet zboží v jiných zemích.“

„Dosažení jednotného digitálního trhu je hlavní prioritou Evropy”, sdělila Vivan Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Nebudeme mít skutečné digitální hospodářství, dokud neodstraníme všechny překážky, které se kladou internetovým transakcím a konečným spotřebitelům. Toto musí být na prvním místě seznamu všech politických iniciativ, které se zabývají znovuobnovením projektu jednotného trhu.“

Trh elektronického obchodování

Hodnota evropského trhu elektronického obchodování byla v roce 2006 odhadnuta na 106 miliard EUR. Internet je nejrychleji rostoucím maloobchodním kanálem . V roce 2008 prodávalo 51 % maloobchodníků EU přes internet.

Ale rozdíl mezi domácím a přeshraničním elektronickým obchodováním se zvětšuje , což je výsledek překážek, které se obchodování přes internet kladou. Zatímco počet spotřebitelů EU, kteří nakupují přes internet, během dvou let (2006–2008) vzrostl z 27 % na 33 %, počet těch, kteří si něco zakoupili přes internet z jiné členské země, stagnoval (z 6 % na 7 %). A pouze 21 % obchodníků v současné době prodává na dálku do jiných zemí.

Nicméně potenciál zde evidentně existuje . Jedna třetina spotřebitelů EU uvádí, že by zvážila nákup přes internet z jiné země EU, pokud by byl výrobek levnější nebo lepší, a jedna třetina je ochotna nakupovat v jiném jazyce. 59 % maloobchodníků je připraveno obchodovat ve více než jednom jazyce.

Zkušební nákupy: výsledky

Internetový test, který byl proveden pro Evropskou komisi a který procházel procesem nakupování, si kladl za cíl zjistit, jaké možnosti a překážky mají spotřebitelé, kteří nakupují přes internet přeshraničně v rámci EU. Účastníci zkušebního nákupu ve všech zemích EU vyhledali 100 oblíbených produktů (od CD, počítačů, digitálních fotoaparátů až po pračky) na internetu, zjišťovali, do jaké míry se dá ušetřit při koupi přes hranice a jak složité je nakupovat přes internet z jiné členské země . Celkem bylo provedeno téměř 11 000 zkušebních transakcí. Hlavní závěry jsou:

  • Spotřebitelé mají možnost výrazně ušetřit. Ve 13 z 27 zemí a pro nejméně polovinu hledaných výrobků byli spotřebitelé schopni najít nabídku v jiné zemi EU, která byla nejméně o 10 % levnější , než nejlepší domácí nabídka (všechny náklady, jako je např. dodávka zboží do země spotřebitele, jsou zahrnuty).

  • Přístup k výrobkům, které jsou v domovské zemi nedostupné. Zákazníci ve 13 zemích EU nenašli domácí internetové nabídky pro nejméně 50 % výrobků, které hledali – ale našli je v jiné zemi EU.

  • Většina objednávek se nezdařila. V průměru 61 % objednávek, které byly provedeny online v jiné zemi EU, se nezdařilo, a to převážně kvůli tomu, že obchodník odmítl dodat zboží do země spotřebitele nebo nenabízel odpovídající způsob přeshraniční platby.

Překážky elektronického obchodování

Sdělení, které bylo dnes vydáno, představuje strategii pro řešení překážek přeshraničního obchodování přes internet. Některé z oblastí, jimž by se měla přednostně věnovat pozornost, jsou:

  • Vytvořit jednoduchý a jednotný soubor práv spotřebitelů EU. Návrh směrnice o právech spotřebitelů si klade za cíl nahradit současnou matoucí spleť zákonů jedním jednoduchým souborem práv v rámci EU, který by nabízel stejnou ochranu všem spotřebitelům, zatímco by snížil náklady maloobchodníků na plnění požadavků a nabídl právní srozumitelnost.

  • Podpořit přeshraniční vymáhání právních předpisů. Koordinované akce na úrovni EU zaměřené na vymáhání práv spotřebitelů (jako např. „internetové kontroly“) by měly pokračovat, aby se odstranily nelegální praktiky a aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v přeshraniční nakupování.

  • Zjednodušit přeshraniční pravidla pro maloobchodníky , např. pravidla týkající se daně z přidané hodnoty, recyklačních poplatků a autorských práv. V současné době musí někteří maloobchodníci komunikovat s několika daňovými úřady, čelit různým národním předpisům o recyklování elektronického odpadu a za autorská práva na to samé zboží mohou zaplatit kvůli poplatkům v různých zemích víckrát. Návrhy Komise se zabývají prvními dvěma problémy. Pokud jde o poplatky, musí se rychle najít praktická řešení.

Podrobnější informace: MEMO/09/475

Úplné znění sdělení:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#E-commerce


Side Bar