Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR ES NL IT PT HU

IP/09/1558

Neapel den 21 oktober 2009

EU investerar en del av 500 miljoner euro TEN-T-medel i infrastrukturprojekt

EU-kommissionen tillkännager i dag den första grupp av projekt som kommer att få del av totalt 500 miljoner euro i investeringar i viktiga transportinfrastrukturprojekt i hela EU. Bidragen kommer att anslås inom programmet för transeuropeiska transportnät (TEN-T), som bidrar till projekt för att bygga sådana transportlänkar som saknas eller undanröja flaskhalsar så att människor och varor snabbt och enkelt kan transporteras mellan medlemsstaterna. Paketet på 500 miljoner euro är en viktig del i kommissionens reaktion på den ekonomiska krisen. Den första omgången projekt som kommer att stödjas finns i Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Ungern, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Storbrtitannien. En andra grupp projekt för TEN-T-finansiering kommer att tillkännages senare i år.

”Jag är mycket nöjd över att få underteckna de här finansieringsbesluten i dag”, säger kommissionens vice ordförande och tillika transportkommissionär Antonio Tajani. ”Jag är övertygad om att EU:s tillväxtkapacitet avgörs av transportinfrastrukturens kvalitet. TEN-T-programmet har stor betydelse för dess utveckling. De här finansieringsbesluten visar att kommissionen verkligen satsar på att göra något åt den ekonomiska krisen, eftersom de syftar till att främja ytterligare ekonomisk tillväxt. De medel som frigörs inom TEN-T-programmet är viktiga för att hålla Europa i rörelse.”

De 500 miljoner eurona i bidrag skulle ursprungligen spridas ut på flera år, men flyttades fram tidigare i år som ett led i kommissionens samordnade åtgärder mot den ekonomiska krisen. Med tanke på transporternas enorma betydelse för ekonomin kan förbättrad infrastruktur fungera som en katalysator för ökad ekonomisk aktivitet.

TEN-T-bidrag gör infrastrukturprojekt möjliga genom att antingen finansiera studier för att komma över inledande projektproblem eller genom att finansiera delar av de faktiska projekten. Trafiken mellan medlemsstaterna väntas fördubblas fram till 2020. Om man ska klara det här kommer det att behövas stora investeringar fram till 2020 för att färdigställa och modernisera nätet på ett hållbart sätt.

Finansieringsbesluten tillkännagavs i dag på den första av TEN-T-dagarna i Neapel. Årets konferens ska behandla ”Framtiden för transeuropeiska transportnät: att bygga broar mellan Europa och dess grannländer”. Som ett led i konferensen kommer deltagarna att granska genomförandet av de 30 så kallade prioriterade projekten och utarbeta ett första utkast till gemensamma prioriteringar fram till 2020.

Förteckning över TEN-T-finansiering som meddelas i dag

( Beloppen inom parantes visar gemenskapens bidrag)

Österrike

 • Utbyggnad till fyra spår av den västliga linjen Wien-Linz: Järnvägsstationen i Melk (3 400 000 euro)

Belgien

 • Återuppbyggnad av Noorderlaanbron (1 342 000 euro)

Frankrike

 • Ny linje för höghastighetståg ”LGV Est” Andra fasen: sträckan Baudrecourt-Vendenheim ( 75 996 000 euro)

Tyskland

 • BAB A3, Frankfurt-Nürnberg, förnyelse av Mainbron vid Randersacker (2 395 000 euro)

 • Trimodal utbyggnad av vattensidan i hamnen i Köln (3 330 000)

Ungern

 • Konstruktion av en pir för kombinerad Schengen- och icke-Schengentrafik och sömlös passagerartransfer på Budapest flygplats ( 7 560 000 euro)

Italien

 • Roms motorvägsring – nordvästra avsnittet – utbyggnad till tre körfält i vardera riktningen från km 11+250 till km 12+650 – slutförande (2  981 000 euro)

 • Tillgång för sjöfarten till hamnen Venedig-Marghera: muddring av två avsnitt av västra och södra kanalerna (3 912 000 euro)

 • Knutpunkten Turin, avsnittet Susa-Stura, undanröjande av flaskhals (52 740 000 euro)

 • Italien integrering av kommunikation och övervakning (IP1) (4 048 000 euro)

Nederländerna

 • Undanröjande av flaskhalsen på den nordsydliga leden A2 (E25): byggande av motorvägstunnel i Maastricht ( 15 000 000 euro)

Portugal

 • Utvecklingsplanen för flygplatsen i Faro – Fas 1 ( 6 016 000 euro)

Spanien

 • Expressvägen SE-40 (Sevilla). Avsnittet Coria del Rio-Dos Hermanas (nordlig och sydlig tunnel) ( 23 969 000 euro)

Sverige

 • Hamninfrastrukturanläggningar i Malmös norra hamn (5 922 000 euro)

 • E6.21 Partihallsförbindelsen ( 16 296 000 euro)

Storbritannien

 • Muddring av Themsens mynning och projekt för att stödja utvecklingen av det integrerade multimodala hamn- och logistikprojektet London Gateway ( 14 174 000 euro)

 • A14-korridoren trafikledningssystem (11 670 000 euro)

 • Vägprojektet Felixstowe-Nuneaton (9 234 000 euro)

Mer information om enskilda projekt finns på :

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/events/2009_10_21_naples_en.htm


Side Bar