Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/1557

Neapel den 21 oktober 2009

Ett nytt partnerskap ska förbättra infrastrukturen i norra Europa

Idag har ett nytt initiativ tagits för att förbättra viktiga transportförbindelser i norra Europa. Detta har skett vid en konferens i Neapel om framtiden för transeuropeiska transportnät där ett samförståndsavtal om partnerskap för transport och logistik undertecknades av företrädare för EU- kommissionen, Norge, Ryssland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Vitryssland.

"De utmaningar och möjligheter vi ställs inför inom transportsektorn idag är i allt högre grad av internationell art, och i och med partnerskapet för transport och logistik får vi nu goda möjligheter att gemensamt ta itu med dessa i Nordeuropa" , säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande och transportkommissionär. "EU vänder sig här också till sina grannländer och lägger därmed grunden till ett partnerskap som kommer att hålla norra Europa rullande."

"Nordeuropa är en region som är rik på naturresurser och har en högutvecklad industrisektor", tillägger Åsa Torstensson, infrastrukturminister i Sverige och representant för det svenska ordförandeskapet i EU . "De långa avstånden dels inom regionen dels till viktiga marknader är en utmaning för transportsektorn. Partnerskapet för transport och logistik i norr ger de ramar vi behöver för att tillsammans komma fram till vilka åtgärder och projekt som behövs för att förbättra den infrastruktur som knyter samman länderna i regionen och regionen till omvärlden."

Partnerskapet för transport och logistik i norr ska förbättra viktiga transportförbindelser mellan olika länder, samtidigt som det ska stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Befintliga infrastrukturprojekt ska också skyndas på och flaskhalsar ska tas bort. En av partnerskapets första uppgifter är att identifiera projekt av gemensamt intresse.

Samförståndsavtalet har undertecknats vid en konferens i Neapel om framtiden för de transeuropeiska transportnäten. Konferensen anordnades av EU-kommissionen, det italienska transport- och infrastrukturministeriet och det svenska ordförandeskapet i EU. Förutom att skapa nya kopplingar till grannländerna kommer konferensen också att sammanfatta genomförandet av prioriterade projekt inom de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) och titta på framtida politiska ramar.

Klicka på länken om du vill veta mer om konferensen: https://www.ten-t-days-2009-naples.eu/


Side Bar