Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Bruselj, 21. oktobra 2009

Potrošniki: novi varnostni standardi EU za nekatere izdelke, v katerih spijo novorojenčki in majhni otroki

Države članice EU so danes sprejele nove varnostne standarde za izdelke, v katerih spijo otroci, vključno s prešitimi odejami, spalnimi vrečami za dojenčke in žimnicami za otroške posteljice, ki naj bi pomagali preprečiti številne nesreče, povezane z otroškimi posteljicami. Glasovanje je potekalo v okviru Odbora za splošno varnost izdelkov v Bruslju. V nesrečah, povezanih z otroškimi posteljicami, vsako leto umre več otrok kot zaradi nesreč, povezanih s katerim koli drugim proizvodom za nego otrok 1 . Po podatkih iz evropske podatkovne zbirke o poškodbah se je v Evropski uniji med letoma 2005 in 2007 17 000 nesreč otrok, starih od 0 do 4 let, zgodilo v otroški posteljici. Kljub pogostosti hudih in včasih usodnih nesreč, povezanih z žimnicami za otroške posteljice, ščitniki za otroške posteljice, visečimi posteljami za dojenčke, prešitimi odejami za otroke in spalnimi vrečami za dojenčke, trenutno na ravni EU ni nobenih varnostnih standardov za te izdelke. Predlagani novi standardi bodo zmanjšali nevarnost nesreč, kot so na primer zadavljenje z zrahljanimi delci, zagozditev dojenčka zaradi slabe oblike žimnice ali asfiksija (zastoj dihanja zaradi pomanjkanja kisika) zaradi vrvi ali pentelj. Prav tako bodo uvedeni drugi potrebni standardi, kot so zahteve o stabilnosti in obliki za zmanjšanje tveganja padcev iz visečih postelj za dojenčke ali poškodb zaradi njih. Predlagane varnostne zahteve bosta zdaj tri mesece pregledovala Evropski parlament in Svet, preden pa bodo poslane evropskim organom za standardizacijo, bo kolegij komisarjev o njih sprejel uradni sklep.

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Vsak starš ali varuh otrok se sam odloči, kako bo zagotovil varnost otrok. Mi moramo zagotoviti, da staršem pri uporabi teh izdelkov ni treba razmišljati o njihovi varnosti. Previdni moramo biti v imenu naših najbolj ranljivih potrošnikov. Navodila morajo biti zelo jasna, izdelki pa tako varni, kot jih lahko naredimo varne, poleg tega pa morajo opraviti ustrezne preskuse varnosti.“

Sedanje razmere:

Standardi, o katerih se je danes glasovalo, so del obsežnejše pobude Komisije in držav članic za posodobitev širokega spektra varnostnih standardov za otroške izdelke v EU. Obširni podatki s celega sveta dokazujejo, da so za zelo veliko število nesreč in poškodb v zgodnjem otroštvu krivi izdelki za otroke. V ZDA se je na primer leta 2007 približno 62 000 otrok, mlajših od pet let, zdravilo na urgenci zaradi poškodb, povezanih z izdelki za otroke. Komisija je v letih 2007 in 2008 po posvetovanju z državami članicami izvedla študijo, v kateri je opredelila najbolj nevarne izdelke za otroke, za katere še ni varnostnih standardov ali pa obstoječi standardi ne zajemajo vseh tveganj. Med izdelki, opredeljenimi v študiji, je bilo tudi 5 izdelkov, ki so bili predmet današnjega glasovanja.

Težave z izdelki, v katerih spijo otroci

Glavna tveganja, povezana s temi izdelki, so naslednja:

Žimnice za otroške posteljice. Glavni tveganji sta zagozditev in vnetljivost. Otrok se na primer lahko zagozdi zaradi oblike žimnice, recimo neprimerne velikosti, če je žimnica premajhna in nastanejo luknje, tako da se otrok lahko zagozdi ali zaduši. Prav tako obstaja tveganje v primeru neizpolnjevanja zahtev glede vnetljivosti.

Spalne vreče za dojenčke in ščitniki za otroške posteljice . Glavna tveganja so povezana s strangulacijo, zadušitvijo in zadavljenjem zaradi vrvi, pentelj, odstranljivih delcev ali polnilnih materialov, ki se zrahljajo.

Prešite odeje za otroke. Glavna tveganja so povezana z zadušitvijo in hipertermijo. Brez ustreznih varnostnih informacij se lahko poveča incidenca sindroma nenadne smrti dojenčka (SIDS) zaradi tveganja pregrevanja in asfiksije.

Viseče postelje za dojenčke. Glavna tveganja so zadušitev, zagozditev in poškodbe zaradi slabe oblike, zlasti nestabilnosti ali strukturne necelovitosti (za viseče postelje).

Ozadje

Novorojenčki spijo povprečno 16 ur na dan, otroci od 3 do 5 let pa še vedno spijo 11 do 13 ur na dan. Dojenčki in majhni otroci v prvih petih letih življenja vsaj polovico dneva ali več preživijo v okolju, v katerem spijo. Izdelki, ki se uporabljajo v okolju, v katerem spijo dojenčki in majhni otroci, morajo biti varni, saj so dojenčki in majhni otroci tam najpogosteje dlje časa brez nadzora.

Predlogi

Novi standardi bodo uvedli nove zahteve za izboljšanje splošne varnosti teh izdelkov. Žimnice za otroške posteljice bodo na primer morale biti oblikovane tako, da bo tveganje zagozditve ali asfiksije manjše. S tem bo preprečeno nastajanje lukenj med žimnico in ogrodjem posteljice, otroci pa žimnice ne bodo mogli z lahkoto dvigniti. Na spalnih vrečah za dojenčke, prešitih odejah za otroke in ščitnikih za otroške posteljice bodo prepovedani vrvi, pentlje, odstranljivi delci ali ostri robovi, torej kar koli, kar bi lahko povzročilo strangulacijo, zadušitev ali druge poškodbe. V opozorilih in navodilih bo treba jasno navesti kakršna koli posebna tveganja, povezana z vsakim izdelkom, vključno s higienskimi zahtevami. Glej MEMO/09/473 .

Kaj sledi?

Predlog Komisije bosta preučila Evropski parlament in Svet (3-mesečno obdobje za pregled), nato pa še kolegij komisarjev, ki bo sprejel uradni sklep. Evropski odbor za standardizacijo (CEN) nato prejme mandat, v katerem lahko začne oblikovati nove standarde za izdelke in ki lahko traja največ 2 leti.

Študija je na voljo na:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Komisija ZDA za varnost potrošniških proizvodov, 2009.


Side Bar