Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Brussel, 21 oktober 2009

Consumentenbescherming: EU wil nieuwe veiligheidsnormen voor slaapartikelen voor pasgeborenen en kleine kinderen

Vandaag hebben de lidstaten van de EU groen licht gegeven voor nieuwe veiligheidsnormen voor slaapartikelen voor kinderen, zoals dekbedden, slaapzakken voor baby's en matrassen voor kinderledikanten, waardoor veel ongevallen in verband met ledikanten kunnen worden voorkomen. De stemming vond plaats tijdens de bijeenkomst van het Comité inzake algemene productveiligheid in Brussel. Jaarlijks overlijden er meer kinderen als gevolg van ongevallen waarbij ledikanten zijn betrokken dan door enig ander kinderverzorgingsproduct 1 . Volgens de Europese letseldatabank (IDB) kregen in de EU tussen 2005 en 2007 17 000 kinderen van 0 tot 4 jaar een ongeval in hun ledikant. Hoewel matrassen voor kinderledikanten, stootranden voor kinderledikanten, hangwiegen, kinderdekbedden en slaapzakken voor baby's vaak ernstige en soms fatale ongevallen veroorzaken, zijn er momenteel geen EU-veiligheidsnormen voor deze producten. De voorgestelde nieuwe normen zullen het risico op ongevallen zoals inslikken van losse onderdelen, beknelling van een kind als gevolg van een slecht ontwerp van het matras of verstikking door koordjes en lusjes, verminderen. Er zullen ook andere noodzakelijke normen, zoals eisen met betrekking tot de stabiliteit en het ontwerp om het risico op uit bed vallen en verwondingen als gevolg van het gebruik van hangwiegen te verminderen, worden ingevoerd. Het Europees Parlement en de Raad hebben nu drie maanden de tijd om de voorgestelde veiligheidsmaatregelen onderzoeken; daarna gaan ze naar het college van commissarissen, waar een formeel besluit wordt genomen voordat ze naar de Europese normalisatie-instellingen worden gezonden.

Meglena Kuneva, EU-commissaris voor consumentenbescherming, zei hierover het volgende: "Iedere ouder of verzorger moet beoordelen hoe de veiligheid van zijn of haar kind het beste kan worden geregeld. Het is onze zorg dat ouders die deze producten willen gebruiken, zich geen zorgen over de veiligheid ervan hoeven te maken. Wij moeten waakzaam zijn met het oog op onze meest kwetsbare consumenten. De gebruiksaanwijzing moet zeer duidelijk zijn, het product moet echt zo veilig mogelijk zijn en het moet alle benodigde veiligheidstests kunnen doorstaan."

Huidige situatie:

De normen waarover vandaag is gestemd, maken deel uit van een grotere campagne om de veiligheidsnormen voor verschillende kinderverzorgingsproducten in de hele EU aan te scherpen. Er zijn wereldwijd zeer veel gegevens beschikbaar over ongevallen en verwondingen van zeer jonge kinderen ten gevolge van kinderverzorgingsproducten.

Zo werden in 2007 in de VS naar schatting 62 000 kinderen beneden de vijf jaar op de eerste hulp behandeld voor verwondingen die te maken hadden met kinderverzorgingsproducten. De Commissie heeft in 2007 en 2008 in overleg met de lidstaten een onderzoek uitgevoerd, waarin werd nagegaan welke kinderverzorgingsproducten waarvoor in het geheel nog geen veiligheidsnormen zijn of alleen normen die niet alle risico’s dekken, het grootste risico opleveren. De vijf producten waarover vandaag is gestemd, zijn in dit onderzoek naar voren gekomen.

Problemen met slaapartikelen voor kinderen

De belangrijkste risico’s van deze producten zijn:

Matrassen voor kinderledikanten. De belangrijkste risico’s van het product zijn beknelling en ontvlambaarheid. Bijvoorbeeld beknelling van de baby als gevolg van ontwerpfouten zoals een verkeerde afmeting: de matras is te smal, zodat openingen ontstaan waardoor het kind bekneld of verstikt kan raken. Er zijn eveneens risico's door het niet voldoen aan de eisen in verband met ontvlambaarheid.

Slaapzakken voor baby's en stootranden voor kinderledikanten . De belangrijkste risico's houden verband met beknelling, verstikking en verslikking als gevolg van koordjes, lusjes, afneembare onderdelen of vrijkomende vullingsmaterialen.

Kinderdekbedden. De belangrijkste risico's zijn verstikking en oververhitting. Als geen geschikte veiligheidsinformatie wordt gegeven, kunnen deze producten het risico op wiegendood verhogen.

Hangwiegen. De belangrijkste risico's zijn verstikking, beknelling en verwondingen als gevolg van een slecht ontwerp, met name instabiliteit of een verkeerde constructie.

Context

Pasgeborenen slapen gemiddeld 16 uur per dag en kinderen van 3-5 jaar slapen nog steeds 11-13 uur per dag. Baby's en jonge kinderen brengen in hun eerste vijf levensjaren ten minste de helft van de dag in een slaapomgeving door. De producten die in de slaapomgeving worden gebruikt, moeten veilig zijn, want dit is de omgeving waarin baby's en jonge kinderen vaak langere tijd zonder toezicht worden achtergelaten.

De voorstellen

Met de nieuwe EU‑normen zullen nieuwe veiligheidseisen ter verbetering van de algehele veiligheid van deze producten worden ingevoerd. Matrassen voor kinderledikanten zullen bijvoorbeeld zodanig moeten worden ontworpen dat het risico op beknelling of verstikking zo klein mogelijk wordt; dit kan door ervoor te zorgen dat er geen openingen zijn tussen de matras en de bodem van het ledikant, en dat in bed liggende kinderen de matras niet makkelijk kunnen optillen. Babyslaapzakken, kinderdekbedden en stootranden voor kinderledikanten mogen niet voorzien zijn van koordjes, lusjes, kleine afneembare onderdelen of scherpe randen, die zouden kunnen leiden tot beknelling, verstikking of verwondingen. Waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zullen duidelijke mededelingen over de specifieke risico's van elk product, alsmede hygiënevoorschriften, moeten bevatten. Zie MEMO/09/473 .

Hoe gaat het verder?

Het voorstel van de Commissie zal door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld (waarvoor zij drie maanden de tijd hebben), waarna de Commissie een formeel besluit neemt. Dan wordt een mandaat gegeven aan het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) om nieuwe productnormen te ontwikkelen, een proces dat maximaal twee jaar in beslag kan nemen.

Link voor het onderzoek:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

US Consumer Product Safety Commission (CPSC), 2009


Side Bar