Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Briselē, 2009. gada 21. oktobrī

Patērētāju aizsardzība. ES nosaka jaunus drošības standartus gulēšanas vidē izmantojamiem ražojumiem, kas paredzēti jaundzimušajiem un maziem bērniem

ES dalībvalstis šodien apstiprināja jaunus drošības standartus bērnu gulēšanas piederumiem, tostarp dūnu segām, zīdaiņu guļammaisiem un gultiņas matračiem, lai tādējādi novērstu daudzus ar gultiņām saistītus negadījumus. Balsošana notika Produktu vispārējās drošības komitejas sanāksmē Briselē. Katru gadu ar bērnu gultiņām saistīti negadījumi izraisa vairāk nāves gadījumu nekā jebkurš cits bērnu aprūpei paredzēts ražojums 1 . Saskaņā ar Eiropas traumatisma datubāzē atrodamo informāciju laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam Eiropas Savienībā 17 000 nelaimes gadījumu, kuros iesaistīti bērni vecumā no 0 līdz 4 gadiem, notikuši bērnu gultiņā. Neskatoties uz to, cik bieži notiek nopietni negadījumi un reizēm pat nāves gadījumi, kuros vainojami gultiņas matrači, gultiņu aizsargapmales, pakarināmas gultiņas zīdaiņiem, dūnu segas bērniem un zīdaiņu guļammaisi, patlaban ES nav minēto ražojumu drošības standartu. Ierosinātie jaunie standarti mazinās negadījumu risku, piemēram, aizrijoties ar atsevišķām detaļām, bērnam iesprūstot matrača nepareizas konstrukcijas dēļ vai nosmokot negadījumos ar auklām vai cilpām. Ieviesīs arī citus nepieciešamus standartus, piemēram, stabilitātes un konstrukcijas prasības, lai mazinātu risku izkrist no pakarināmām zīdaiņu gultiņām un savainoties. Ierosinātās drošības prasības trīs mēnešus pārskatīs Eiropas Parlamentā un Padomē, un tad komisāru kolēģija pieņems oficiālu lēmumu, pirms prasības nosūtīs Eiropas standartizācijas struktūrām.

ES Patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva teica: “Katra vecāka vai bērnu aprūpētāja uzdevums ir novērtēt to, kā nodrošināt lielāku drošību bērniem. Mēs vēlamies panākt to, lai vecākiem, kas izvēlas lietot šos ražojumus, nebūtu jāuztraucas par to drošību. Mums jābūt vērīgiem, lai rūpētos par visneaizsargātākajiem patērētājiem. Instrukcijām jābūt ļoti skaidrām, ražojumiem jābūt cik vien iespējams drošiem, un tiem jāiztur visi vajadzīgie drošības testi.”

Pašreizējā situācija

Standarti, par kuriem šodien balsoja, ietilpst plašākā Komisijas un dalībvalstu iniciatīvā atjaunināt daudzus bērniem paredzētu ražojumu drošības standartus ES. Visā pasaulē ir pieejami plaši pierādījumi par nelaimes gadījumiem un traumām agrā bērnībā, kuras saistītas ar bērnu aprūpes līdzekļiem. Piemēram, 2007. gadā ASV aptuveni 62 000 bērnu, kas jaunāki par 5 gadiem, saņēmuši neatliekamo palīdzību, lai ārstētu traumas, kas gūtas saistībā ar minētajiem aprūpes līdzekļiem.

Eiropas Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm 2007. un 2008. gadā veica pētījumu, kurā noteica īpaši bīstamus bērnu aprūpes līdzekļus, kuriem nav noteikti drošības standarti vai kuru drošības standarti neattiecas uz visiem iespējamajiem riska veidiem. Pieci ražojumi, par kuriem balsoja šodien, bija minētajā pētījumā noteikto ražojumu skaitā.

Problēmas ar bērnu gulēšanas vides piederumiem

Galvenie riski, kas saistīti ar gulēšanai paredzētiem piederumiem ir šādi.

Gultiņas matrači. Galvenie ar šo ražojumu saistītie riski ir iesprūšana un uzliesmojamība. Piemēram, mazulis var iesprūst nepareizas konstrukcijas dēļ, piemēram, neatbilstošs izmērs – matracis ir pārak mazs, un rodas spraugas, kurās bērns var iesprūst vai nosmakt. Risku rada arī ražojumi, kas neatbilst uzliesmojamības prasībām.

Zīdaiņu guļammaisi un gultiņu aizsargapmales. Galvenie riski saistīti ar nožņaugšanos, nosmakšanu un aizrīšanos, auklām, cilpām, atdaloties atsevišķām detaļām vai pildījuma materiālam.

Dūnu segas bērniem. Galvenie riski saistīti ar nosmakšanu un hipertermiju. Ja nav atbilstošas informācijas par drošību, šis ražojums var palielināt zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma (ZPNS) iespējamību pārkaršanas vai asfiksijas dēļ.

Pakarināmas gultiņas zīdaiņiem. Galvenie riski ir nosmakšana, iesprūšana un traumas nepareizas konstrukcijas dēļ, īpaši, ja gultiņas nav stabilas vai to struktūra nav pietiekami vienota (pakarināmām gultiņām).

Konteksts

Katru dienu jaundzimušais guļ vidēji 16 stundas, un trīs līdz piecus gadus vecs bērns vēl joprojām guļ 11-13 stundas dienā. Zīdaiņi un mazi bērni pirmo piecu savas dzīves gadu laikā gulēšanas vidē pavada vismaz pusi dienas vai vairāk. Ražojumiem, kas atrodas gulēšanas vidē, jābūt drošiem, jo tā ir vieta, kur zīdaiņus un mazus bērnus visbiežāk atstāj bez uzraudzības ilgāku laiku.

Priekšlikumi

Ar jaunajiem ES standartiem ieviesīs jaunas drošības prasības ar mērķi uzlabot minēto ražojumu vispārējo drošību. Piemēram, gultiņu matrači jāveido tā, lai mazinātu iesprūšanas vai asfiksijas risku, pārliecinoties, ka starp matraci un gultiņas apakšdaļu nav spraugu un ka bērni, atrodoties gultiņā, nevar vienkārši pacelt matraci. Zīdaiņu guļammaisiem, dūnu segām bērniem un gultiņu aizsargapmalēm nevarēs būt piestiprinātas auklas, cilpas, maza izmēra atdalāmas detaļas vai asas malas, kas var izraisīt nožņaugšanos, nosmakšanu vai citas traumas. Brīdinājumos un norādījumos jāiekļauj skaidra informācija par visiem konkrētiem riskiem, kas saistīti ar attiecīgo ražojumu, turklāt paredzētas arī higiēnas prasības. Skatīt MEMO/09/473 .

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikumu izskatīs Eiropas Parlaments un Padome (trīs mēnešu pārskatīšanas periods), un tad komisāru kolēģija lems par oficiāla lēmuma pieņemšanu. Pēc tam mandātu nodos Eiropas Standartizācijas komitejai ( CEN ), lai izstrādātu jaunus ražojumu standartus; šis posms var ilgt 2 gadus.

Pētījums:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

ASV Patēriņa produktu drošuma komisija ( CPSC ), 2009


Side Bar