Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Briuselis, 2009 m. spalio 21 d.

Vartotojų reikalai. ES nustatys naujus saugos reikalavimus, taikomus naujagimių ir mažų vaikų miegui skirtiems gaminiams

Šiandien ES valstybės narės pritarė naujiems saugos reikalavimams, taikomiems vaikų miegui skirtiems gaminiams, įskaitant antklodes, kūdikių miegmaišius ir vaikiškų lovelių čiužinius. Taikant šiuos reikalavimus tikimasi išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų, susijusių su vaikiškų lovelių naudojimu. Dėl naujųjų reikalavimų balsuota Bendros gaminių saugos komiteto posėdyje Briuselyje. Kiekvienais metais dėl nelaimingų atsitikimų, susijusių su vaikiškų lovelių naudojimu, žūsta daugiau vaikų nei dėl bet kurio kito vaikų priežiūrai skirto gaminio 1 . Remiantis Europos sužalojimų duomenų baze, 2005–2007 m. Europos Sąjungoje užregistruota 17 000 nelaimingų atsitikimų, nutikusių lovelėje buvusiems vaikams iki 4 metų. Nepaisant dažnai pasitaikančių rimtų ir netgi mirtinų nelaimingų atsitikimų, susijusių su vaikiškų lovelių čiužinių, apsauginių vaikiškų lovelių sienelių, kabamųjų kūdikių lovelių, vaikiškų antklodžių ir kūdikių miegmaišių naudojimu, šiems gaminiams ES saugos reikalavimai kol kas nenustatyti. Taikant siūlomus naujus reikalavimus sumažės nelaimingų atsitikimų, susijusių su, pvz., užspringimu atskiriamomis dalimis, vaiko įstrigimu dėl netinkamos čiužinio konstrukcijos arba uždusimu dėl virvių arba kilpų, skaičius. Be to, siekiant sumažinti kritimo arba sužalojimo riziką, susijusią su kabamosiomis kūdikių lovelėmis, bus nustatyti kiti būtini reikalavimai, kaip antai stabilumo ir konstrukcijos reikalavimai. Siūlomus saugos reikalavimus tris mėnesius tikrins Europos Parlamentas ir Taryba; vėliau jie bus pateikti Komisijos narių kolegijai, kad ji priimtų oficialų sprendimą prieš perduodama juos svarstyti Europos standartizacijos įstaigoms.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Kaip geriau užtikrinti savo vaikų saugumą, sprendžia patys tėvai arba kiti juos prižiūrintys asmenys. Mūsų rūpestis – kad tėvai, rinkdamiesi vaikams skirtus gaminius, neturėtų pagrindo nerimauti dėl jų saugos. Turime pasirūpinti labiausiai pažeidžiamais mažaisiais vartotojais. Nurodymai turi būti labai aiškūs, gaminiai turi būti kiek įmanoma saugesni ir atitikti visus būtinus saugos reikalavimus.“

Dabartinė padėtis

Reikalavimai, dėl kurių šiandien balsuota, yra didesnės Komisijos ir valstybių narių kampanijos, kuria siekiama atnaujinti daug ES reikalavimų, taikomų vaikams skirtiems gaminiams, dalis. Remiantis pasauliniais duomenimis, ankstyvoje vaikystėje įvyksta labai daug nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų, susijusių su vaikų priežiūrai skirtais gaminiais.

Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad 2007 m. JAV greitosios pagalbos tarnybos pagalbą suteikė 62 000 jaunesnių nei penkerių metų vaikų, kurių sužalojimai buvo susiję su vaikų priežiūrai skirtais gaminiais. 2007–2008 m. Europos Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, atliko tyrimą ir nustatė vaikų priežiūrai skirtus gaminius, dėl kurių kyla didžiausias pavojus ir kuriems netaikomi saugos reikalavimai arba kuriems taikomuose reikalavimuose neatsižvelgta į visus pavojaus atvejus. Tarp šių gaminių buvo 5 gaminiai, dėl kurių saugos reikalavimų balsuota šiandien.

Vaikų miegui skirtų gaminių keliami pavojai

Toliau aptariami didžiausi pavojai:

Vaikiškų lovelių čiužiniai. Pagrindiniai pavojai – pavojus vaikui įstrigti ir čiužinio degumas. Pavyzdžiui, dėl netinkamos konstrukcijos, pvz., dėl netinkamo dydžio, kūdikis gali įstrigti (jei čiužinys yra mažesnis už lovelę, susidariusiuose plyšiuose kūdikis gali įstrigti ir uždusti). Pavojus kyla ir jei nesilaikoma su degumu susijusių reikalavimų.

Kūdikių miegmaišiai ir apsauginės vaikiškų lovelių sienelės . Pagrindinius pavojus – pasismaugimo, uždusimo ir užspringimo – kelia virvės, kilpos, atskiriamos dalys ar palaidos užpildo medžiagos.

Vaikiškos antklodės. Pagrindiniai pavojai – dusimo ir perkaitimo. Nepateikus tinkamos informacijos apie saugą, dėl perkaitimo ir dusimo gali padidėti pavojus patirti staigios kūdikių mirties sindromą (SKMS).

Kabamosios kūdikių lovelės. Pagrindiniai pavojai (uždusimo, įstrigimo ir sužalojimo) yra susiję su netinkama, nestabilia arba nepatvaria kabamųjų kūdikių lovelių konstrukcija.

Pagrindas

Naujagimiai kasdien miega vidutiniškai 16 valandų, o 3–5 metų vaikai – 11–13 valandų per parą. Kūdikiai ir maži vaikai pirmus penkerius gyvenimo metus miegodami praleidžia ne mažiau kaip pusę paros. Miego aplinkos gaminiai turi būti saugūs, nes būtent miegantys kūdikiai ir vaikai dažniausiai ilgesnį laiką paliekami be priežiūros.

Pasiūlymai

Naujais ES reikalavimais bus nustatyti nauji saugos reikalavimai, kuriais siekiama pagerinti bendrą šių gaminių saugą. Pavyzdžiui, vaikiškų lovelių čiužiniai turės būti konstruojami taip, kad būtų kiek įmanoma sumažintas įstrigimo arba uždusimo pavojus, užtikrinant, kad tarp čiužinio ir vaikiškos lovelės dugno neliktų tarpų, ir kad lovelėje gulintis vaikas negalėtų lengvai pajudinti čiužinio. Kūdikių miegmaišiuose, vaikiškose antklodėse ir apsauginėse vaikiškų lovelių sienelėse negalės būti virvių, kilpų ir smulkių atskiriamų dalių ar aštrių kampų, dėl kurių gali kilti pasismaugimo, uždusimo ar kitų sužalojimų pavojus. Įspėjimuose ir nurodymuose bus privaloma pateikti aiškią informaciją apie kiekvieno gaminio keliamus konkrečius pavojus; taip pat bus privaloma nurodyti higienos reikalavimus. Žr. informacinį MEMO/09/473 .

Tolesni veiksmai

Komisijos siūlymą svarstys Europos Parlamentas ir Taryba (3 mėnesių tikrinimo laikotarpiu), po to jis bus pateiktas Komisijos narių kolegijai, kuri priims oficialų sprendimą. Vėliau mandatas perduodamas Europos standartizacijos komitetui (CEN), kuris pradės rengti naujus gaminių reikalavimus; tai gali trukti iki 2 metų.

Daugiau informacijos apie tyrimą:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

JAV Vartojimo produktų saugos komisija (CPSC), 2009


Side Bar