Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Brüsszel, 2009. október 21.

Fogyasztóvédelem – csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt hálószobai termékekre vonatkozó új európai uniós biztonsági szabványok megszavazására kerül sor

A gyermekeknek szánt hálószobai termékekre − többek között paplanokra, babahálózsákokra és matracokra − vonatkozó új biztonsági szabványok meghatározására irányuló javaslat szabad utat kapott ma az EU tagállamaitól. Az új szabványok célja a gyerekágyak használata során előforduló balesetek megelőzése. A szavazásra az Általános Termékbiztonsági Bizottság ülésén, Brüsszelben került sor. A kiságyak és ágynemű használata során előforduló balesetek évente több gyermek halálát okozzák, mint bármely más gyermekápolási cikk. 1 Az európai sebesülési adatbázis szerint 2005 és 2007 között az Európai Unióban 17 000, 0-4 éves korú kisgyermeket ért baleset kiságyban. A súlyos, nem egyszer halálos kimenetelű, matracok, védőrács, felfüggeszthető bölcsők, gyerekpaplanok, babahálózsákok okozta balesetek gyakorisága ellenére jelenleg nem vonatkozik semmilyen európai uniós biztonsági szabvány a fent említett termékekre. A javasolt szabványok csökkentenék a lazán illeszkedő részek, illetve a zsinórok és hurkok okozta fuldoklás és fulladásos halál, valamint a nem megfelelően megtervezett matracok okozta beszorulás veszélyét. Egy sor egyéb szükséges szabvány is bevezetésre kerül majd, többek között olyan stabilitási és tervezési követelmények, melyek célja, hogy csökkentsék a felfüggeszthető bölcsőből való kiesés és a sérülés veszélyét. A javasolt biztonsági követelményeket három hónapos vizsgálati időszaknak veti alá az Európai Parlament és a Tanács. Ezt követően a biztosok testülete elé kerülnek, ahol hivatalos döntés születik felőlük. Végül az európai szabványügyi testületek kidolgozzák a megfelelő szabványokat.

Az Európai Unió fogyasztóügyi biztosa, Meglena Kuneva szerint „a szülő vagy gondozó megítélésére van bízva, miként gondoskodik legjobban gyermekei biztonságáról. A mi feladatunk szavatolni, hogy azok a szülők, akik e termékeket használni kívánják, biztonsággal tehessék azt. Őrködnünk kell a legkiszolgáltatottabb fogyasztók jólléte felett. Elengedhetetlen követelmény, hogy a kezelési útmutatók világosak, a termékek pedig valóban biztonságosak legyenek. Ezenkívül meg kell felelniük valamennyi szükséges biztonságossági vizsgálaton.

A jelenlegi helyzet

A mai napon megszavazott szabványok egy, a Bizottság és a tagállamok szorgalmazta széles körű törekvés részei, melynek célja egy sor, gyermekek számára készített termékre vonatkozó uniós szabvány korszerűsítése. Világszerte magas a gyermekgondozási termékek használata során előforduló, kora gyermekkorban elszenvedett balesetek és sérülések száma.

Az Egyesült Államokban például 2007-ben a becslések szerint 62 ezer olyan öt év alatti gyermek részesült sürgősségi ellátásban, aki gyermekgondozási termékek használata során sérült meg. 2007-2008-ban Bizottság a tagállamokkal való konzultációt követően tanulmányt készített, amelyben meghatározta a legsúlyosabb kockázatot jelentő gyermekgondozási termékeket, melyekre vonatkozóan nincsenek biztonsági szabványok, vagy ha vannak, nem terjednek ki valamennyi kockázatra. A mai szavazás tárgyát képező öt termék is megtalálható a tanulmány által kiemelt termékek között.

A gyermekek számára készített hálószobai termékeknél fellépő problémák

A termékekkel kapcsolatos legfőbb kockázatok a következők:

Matracok: A fő kockázatot a beszorulás és az anyag gyúlékonysága jelentik. A tervezési problémák könnyen vezethetnek beszoruláshoz és fulladáshoz. Például ha a matrac túl kicsi, a kisgyermek beszorulhat a matrac és az ágytest közötti résbe. Szintén kockázatot jelenthet, ha a matrac nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak.

Babahálózsákok és védőrácsok. A fő veszélyt a leváló zsinegek, hurkok, leválasztható részek és betétanyagok légutakba kerülése jelenti, mivel ennek során felléphet fuldoklás és fulladás.

Gyerekpaplanok. A fő kockázatot a fuldoklás és a hipertermia jelentik. Megfelelő biztonsági tájékoztatás hiányában a gyerekpaplanok túlhevülést és fulladást okozhatnak, és ilyen módon hirtelen csecsemőhalálhoz vezethetnek.

Felfüggeszthető bölcsők. A fő kockázatot a nem megfelelő tervezés okozta fuldoklás, beszorulás és sérülés jelentheti. Különös veszélyt jelenthet az instabil szerkezet, vagy felfüggeszthető bölcsők esetén a szerkezeti integritás hiánya.

Háttérinformáció

Az újszülöttek naponta átlagosan 16 órát alszanak. Még a 3 és 5 év közötti kisgyermekek esetében is legalább 11-13 óra körülire tehető a napi alvásidő mennyisége.. Életük első öt évének során a csecsemők és kisgyermekek a napnak legalább a felét töltik el alvás céljára kialakított környezetben. Mivel a csecsemők és kisgyermekek leggyakrabban ilyen környezetben maradnak hosszabb időre felügyelet nélkül, az itt fellelhető termékeknek biztonságosnak kell lenniük.

Javaslatok

Az új EU-szabványok új biztonsági követelményeket határoznak meg, melyek célja, hogy növeljék a fent említett termékek általános biztonságosságát. Például a matracok tervezésénél törekedni kell a beszorulás vagy a fulladás kockázatának minimalizálására. Ügyelni kell arra, hogy ne maradjon rés a matrac és az ágyváz között, és a gyermek ne mozdíthassa el a könnyen a matracot. A babahálózsákok, gyerekpaplanok és védőrácsok többé nem rendelkezhetnek olyan tartozékokkal, mint a zsinegek, hurkok és apró leválasztható részek, valamint kerülendők az éles, kiálló részek is. Így megakadályozható az, hogy légcsőelzáródás és fulladás álljon be, vagy más sérülés keletkezzen. Egy másik követelmény értelmében a figyelmeztetések és kezelési útmutatók ezentúl egyértelműen feltüntetik az egyes termékekhez kapcsolódó kockázatokat, valamint tartalmazzák a higiéniai követelményeket is. Lásd: MEMO/09/473 .

A következő lépések

A Bizottság javaslata az Európai Parlament és a Tanács elé kerül három hónapos vizsgálatra, majd a hivatalos döntést a biztosok testülete hozza meg. Ezután az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kap megbízást az új termékszabványok kidolgozására. Ez a folyamat akár két évig is eltarthat.

A tanulmány az alábbi weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

1 :

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC), 2009


Side Bar