Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Brüssel, 21. oktoober 2009

Tarbijakaitse: EL kehtestab vastsündinute ja väikelaste magamistarvetele uued ohutusstandardid

ELi liikmesriigid andsid täna rohelise tule laste magamistarvete (sealhulgas tekid, imikute magamiskotid ja võrevoodi madratsid) uute ohutusstandardite koostamiseks, mis peaksid aitama ära hoida paljusid magamiskeskkonnaga seotud õnnetusi. Hääletamine toimus Brüsselis üldise tooteohutuse komitees. Lastevooditega seotud õnnetused põhjustavad igal aastal rohkem laste surmajuhtumeid kui muud lastehooldustarbed 1 . Euroopa vigastuste andmebaasi kohaselt toimus Euroopa Liidus 2005.–2007. aastal 0–4aastaste lastega juhtunud õnnetustest 17 000 õnnetust võrevoodis. Kuigi võrevoodi madratsid, voodipehmendused, ripphällid, laste tekid ja imikute magamiskotid on sagedasteks tõsiste ja mõnikord surmaga lõppevate õnnetuste põhjusteks, ei ole ELis nende toodete jaoks praegu ohutusnõudeid. Kavandatavad uued standardid vähendavad selliste õnnetuste ohtu nagu lämbumine lahtiste osade kurku jäämise tõttu, lapse kinnijäämine madratsi halva konstruktsiooni tõttu või kägistus lahtiste nööride või aasade tõttu. Samuti kehtestatakse muud vajalikud standardid, nagu imikute ripphällide stabiilsuse ja konstruktsiooni nõuded, et vähendada ripphällist väljakukkumise ja hällis vigasaamise ohtu. Enne Euroopa standardiasutustele saatmist kontrollitakse kavandatavaid ohutusnõudeid nüüd kolme kuu vältel Euroopa Parlamendis ja nõukogus ning seejärel võtab komisjoni täiskogu vastu ametliku otsuse.

ELi tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva ütles: „Iga lapsevanema või hooldaja otsustada on, kuidas lapse ohutust kõige paremini tagada. Meie huvi on see, et vanemad, kes otsustavad neid tooteid kasutada, ei peaks muretsema nende ohutuse pärast. Me peame meie kõige kaitsetumate tarbijate pärast valvsad olema. Kasutusjuhised peavad olema väga selged, tooted peavad olema nii turvalised, kui me neid teha suudame, ning need peavad edukalt läbima kõik vajalikud ohutuskatsed.”

Praegune olukord

Need nõuded, mille poolt täna hääletati, on osa komisjoni ja liikmesriikide laiemast algatusest ajakohastada ELis laiaulatuslikult lastetoodete ohutusnõudeid. Kogu maailmast on saadud arvukaid tõendeid, et imiku- ja väikelastetooted põhjustavad väga palju väikelaste õnnetusi ja vigastusi. Näiteks USAs võtsid 2007. aastal traumapunktid vastu hinnanguliselt 62 000 alla viieaastast last väikelastetoodete põhjustatud vigastuste tõttu. 2007.–2008. aastal korraldas Euroopa Komisjon uuringu, konsulteerides enne liikmesriikidega, et teada saada kõige ohtlikumad väikelastetooted, mille kohta ohutusnormid kas puuduvad sootuks või ei hõlma kõiki riske. Täna hääletamise all olnud viis toodet olid uuringus tuvastatud toodete hulgas.

Probleemid laste magamistarvetega

Nende toodetega seonduvad mitmesugused ohud.

Võrevoodimadratsid. Peamised ohutegurid on kinnijäämine ja tuleohtlikkus. Näiteks võib laps kinni jääda madratsi konstruktsiooni probleemide tõttu, näiteks vale suuruse tõttu, näiteks kui madrats on liiga väike ning madratsi ja voodi külgede vahele jäävad vahed, kuhu laps võib kinni jääda ning seal lämbuda. Samuti võib madrats olla ohtlik, kui see ei vasta tulekindluse nõuetele.

Imikute magamiskotid ja võrevoodi pehmendused. Peamised ohutegurid on kägistus ja lämbumine, mida võivad põhjustada nöörid, aasad, äratõmmatavad osad või toodetest väljatulev täitematerjal.

Laste tekid. Peamised ohutegurid on lämbumine ja ülekuumenemine. Kohase ohutusteabe puudumise tõttu võivad need tooted kaasa aidata ülekuumenemisest või lämbumisest põhjustatud imikute äkksurma juhtumitele.

Ripphällid. Peamised ohutegurid on halvast konstruktsioonist, eriti ebastabiilsusest või konstruktsiooni nõrkusest põhjustatud lämbumine, kinnijäämine ja vigastused.

Taust

Vastsündinud magavad päevas keskmiselt 16 tundi ja kolme- kuni viieaastased lapsed magavad umbes 11–13 tundi päevas. Imikud ja väikelapsed veedavad esimese viie eluaasta jooksul magamiskeskkonnas vähemalt pool ööpäeva. Magamiskeskkonna tooted peavad olema turvalised, sest just sinna jäetakse imikud ja väikelapsed tavaliselt pikaks ajaks järelevalveta.

Ettepanekud

Uute ELi standarditega luuakse ohutusnõuded, mille eesmärk on parandada kõnealuste toodete üldist ohutust. Näiteks tuleb võrevoodi madratsite konstrueerimisel tagada, et madratsi ja voodi külgede või põhja vahele ei jääks vahesid ning et voodis olevad lapsed ei suudaks madratsit kerge vaevaga üles tõsta; sellega vähendatakse kinnijäämise ja lämbumise ohtu. Imikute magamiskottidel, laste tekkidel ja võrevoodi pehmendustel ei tohi olla nööre, aasu, väikesi äratõmmatavaid osi ega teravaid servi, mis võiksid põhjustada kägistust, lämbumist või muid vigastusi. Hoiatused ja juhendid peavad andma selge sõnumi iga tootega seotud konkreetsete ohtude kohta ning tootega peavad kaasnema ka hügieeninõuded. Vt MEMO/09/473 .

Mis saab edasi?

Komisjoni ettepanekut uuritakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus (kolmekuuline kontrolliperiood), ning siis läheb see komisjoni täiskogu ette ametliku otsuse tegemiseks. Seejärel antakse CEN-le (Euroopa Standardikomiteele) mandaat alustada uute tootestandardite väljatöötamist, mis võib võtta kuni kaks aastat.

Link uuringu juurde:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

USA tarbekaupade ohutuse komisjon (CPSC), 2009.


Side Bar