Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1554

Bruxelles, den 21. oktober 2009

Forbrugere: EU fastsætter nye sikkerhedsstandarder for sengeudstyr til spædbørn og småbørn

EU's medlemsstater har i dag givet grønt lys for nye sikkerhedsstandarder for sengeudstyr til børn – bl.a. dyner, babysoveposer og barnemadrasser. Målet er at forebygge sengerelaterede ulykker. Udvalget for Produktsikkerhed i Almindelighed har i Bruxelles vedtaget Kommissionens udkast til en afgørelse om sikkerhedskrav til visse produkter til børn. Ulykker i forbindelse med sengeudstyr til børn er hvert år skyld i flere dødsfald blandt børn end nogen andre børneartikler 1 . Tal for EU fra den europæiske database over personskader viser, at mellem 2005 og 2007 kom 17 000 børn mellem 0 og 4 år til skade, mens de lå i deres senge. Til trods for, at barnemadrasser, sengerande, barnesenge til ophængning, barnedyner og babysoveposer ofte er skyld i alvorlige og til tider dødelige ulykker, findes der i øjeblikket ingen EU-sikkerhedsstandarder for disse produkter. De forslåede standarder vil f.eks. mindske risikoen for, at børn bliver kvalt i små dele, bliver klemt på grund af dårligt madrasdesign eller bliver viklet ind i snore og løkker. Der indføres også andre nødvendige standarder, bl.a. krav til stabilitet og udformning for babysenge til ophængning for at mindske risikoen for, at børn f.eks. falder ud af sengen eller på anden vis kommer til skade. De foreslåede sikkerhedskrav skal nu til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet i tre måneder, hvorefter de sendes til Kommissionen til formel afgørelse, før de sendes til de europæiske standardiseringsorganer.

Ifølge EU's forbrugerkommissær, Meglena Kuneva, "er det op til den enkelte forælder eller person, der passer barnet, at bedømme, hvordan man bedst sørger for barnets sikkerhed. Det er vores opgave at sørge for, at forældre, der vælger at anvende disse produkter, ikke behøver at bekymre sig om deres sikkerhed. Vi må være på vagt på vegne af vores mest udsatte forbrugere. Instrukserne skal være meget klare: Produkter, skal rent faktisk være så sikre, som vi kan gøre dem, og de skal kunne klare alle de nødvendige sikkerhedsprøver."

Situationen i øjeblikket

De standarder, som i dag var til afstemning, er led i en omfattende indsats for sikkerhedsstandarder for børneartikler i EU. Der findes på verdensplan en omfangsrig dokumentation for, at småbørnsartikler er skyld i et meget stort antal ulykker og skader i den tidlige barndom. I USA blev ca. 62 000 børn under fem år i 2007 behandlet på skadestuer for ulykker, der var sket i forbindelse med småbørnsartikler. I 2007-2008 gennemførte Europa-Kommissionen efter konsultationer med medlemsstaterne en undersøgelse, som udpegede de mest risikofyldte produkter, hvor der hverken findes sikkerhedsstandarder, eller hvor den gældende standard ikke dækker alle risici. Til disse hører de fem produkter, som var genstand for afstemningen i dag.

Hvilke risici er der forbundet med sengeudstyr til børn?

De største risici i forbindelse med disse produkter er følgende:

Barnemadrasser: Risiko for at komme i klemme og risiko for antændelighed. Produktets udformning kan øge risikoen for, at barnet kommer i klemme. Det kan f.eks. være madrassen, der er for lille, således at der opstår et mellemrum mellem madrassen og sengens sider, hvor barnet kan sidde fast og risikere at blive kvalt. Der kan også opstå fare, hvis produktet ikke opfylder kravene vedrørende antændelighed.

Babysoveposer og sengerande: Risiko for strangulering eller kvælning på grund af snore eller løkker eller på grund af små dele, som barnet kan tage af og sluge, eller fyld, der løsner sig og sluges.

Barnedyner : Risiko for kvælning og hypertermi, som uden relevante sikkerhedsoplysninger kan medvirke til vuggedød på grund af overophedning og iltmangel.

Babysenge til ophængning : Risiko for kvælning, klemning og skader, som skyldes dårligt design - navnlig ustabilitet og manglende strukturel integritet.

Baggrund

Nyfødte sover i gennemsnit mindst 16 timer om dagen, og børn i 3-5 årsalderen sover 11-13 timer om dagen. Spædbørn og småbørn tilbringer i løbet af deres første fem leveår mindst halvdelen af døgnet i et sovemiljø. Da spædbørn ofte efterlades i deres senge uden opsyn i længere perioder, skal produkter, der anvendes her, være sikre MEMO/09/473 .

Forslagene

Med de nye EU-standarder indføres nye sikkerhedskrav, der skal forbedre den generelle sikkerhed ved disse produkter. F.eks. skal barnemadrasser udformes på en sådan måde, at risikoen for, at børn kommer i klemme eller bliver kvalt minimeres. Der må ikke være mellemrum mellem madrassen og sengebunden, og børn må ikke let kunne løfte madrassen. Babysoveposer, barnedyner og sengerande må ikke være udstyret med snore, løkker, aftagelige dele eller skarpe kanter, der kan være skyld i strangulering, kvælning eller andre ulykker. Advarsler og brugsanvisninger skal give klar besked om alle specifikke risici i forbindelse med de enkelte produkter. Standarderne omfatter også hygiejnekrav.

Hvad er det næste skridt

Kommissionens forslag sendes til Europa-Parlamentet og Rådet til behandling i tre måneder og derpå til Kommissionen til formel afgørelse. Dernæst får CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) til opgave at indlede arbejdet med nye produktstandarder, hvilket kan tage op til 2 år.

Link til undersøgelsen:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Den amerikanske kommission for forbrugere og produktsikkerhed (US Consumer Product Safety Commission - CPSC), 2009


Side Bar