Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1554

V Bruselu dne 21. října 2009

Ochrana spotřebitelů: EU stanoví nové bezpečnostní normy pro výrobky určené ke spánku novorozenců a mladších dětí

Členské státy EU dnes schválily nové bezpečnostní normy pro výrobky určené ke spánku dětí – včetně přikrývek, spacích pytlů a matrací. Tyto normy by měly pomoci zabránit mnoha nehodám, k nimž dochází, když je dítě v postýlce. Hlasování proběhlo ve Výboru pro obecnou bezpečnost výrobků v Bruselu. U žádného jiného výrobku určeného k péči o děti nedochází každoročně k tolika smrtelným nehodám jako u dětských postýlek a příbuzných výrobků 1 . Podle evropské databáze úrazů (European Injury Database) se v letech 2005 až 2007 v EU stalo v dětských postýlkách 17 000 úrazů dětí od 0 do čtyř let. Navzdory četnosti vážných a někdy i smrtelných nehod způsobených matracemi, mantinely do dětských postýlek, závěsnými postýlkami, přikrývkami pro děti a spacími pytli v současnosti neexistují v EU pro tyto výrobky bezpečnostní normy. Nové navrhované normy sníží riziko nehod jako je zalknutí volnými částmi, uvíznutí dítěte kvůli špatné konstrukci matrace nebo uškrcení (asfyxie) způsobeného šňůrami nebo smyčkami. Budou zavedeny i další nezbytné normy, jako například požadavky na stabilitu a konstrukci, které by měly snížit riziko pádů ze závěsných postýlek a dalších úrazů s nimi spojených. Navrhované bezpečnostní požadavky nyní procházejí tříměsíčním kontrolním obdobím v Evropském parlamentu a Radě, poté budou předloženy sboru komisařů k oficiálnímu schválení a nakonec budou zaslány evropským normalizačním orgánům.

Komisařka EU pro záležitosti spotřebitelů Meglena Kuneva k tomu uvedla: „Je na každém rodiči nebo pečovateli, aby posoudil, jak nejlépe zajistit bezpečnost svých dětí. Naší snahou je zajistit, aby si rodiče, kteří si tyto výrobky vyberou, mohli být jisti jejich bezpečností. V zájmu našich nejzranitelnějších spotřebitelů musíme být ostražití. Návody k použití musí být srozumitelné, výrobky musí být skutečně tak bezpečné, jak je to jen možné, a musí projít všemi nezbytnými testy bezpečnosti.“

Současný stav:

Normy, jež dnes byly předmětem hlasování, jsou součástí širšího úsilí Komise a členských států o aktualizaci celé škály bezpečnostních norem v EU pro výrobky určené dětem. Na celém světě existuje mnoho důkazů, že výrobky určené k péči o děti způsobují v raném dětství velmi mnoho nehod a zranění. Například ve Spojených státech bylo v roce 2007 ambulantně ošetřeno v souvislosti se zraněními způsobenými těmito výrobky přibližně 62 000 dětí mladších pěti let. V letech 2007 až 2008 provedla Evropská komise po konzultaci s členskými státy studii, která identifikovala nejrizikovější výrobky určené k péči o děti, pro něž bezpečností normy buď vůbec neexistují, nebo stávající normy nepokrývají všechna jejich rizika.

Pět výrobků, které byly předmětem dnešního hlasování, patří mezi výrobky identifikované studií.

Problémy s výrobky určenými ke spánku dětí

Hlavní rizika spojená s těmito výrobky:

Matrace do dětských postýlek. Hlavní rizika jsou uvíznutí a hořlavost. Například uvíznutí novorozence kvůli špatné konstrukci, třeba nevhodné velikosti. Matrace může být příliš malá, a v postýlce tudíž vznikají mezery, kde může dítě uvíznout nebo se udusit. Dále existují rizika z důvodu nesplnění požadavků na hořlavost.

Závěsné postýlky a mantinely do dětských postýlek . Zde patří mezi hlavní rizika uškrcení, udušení a zalknutí způsobené šňůrami, smyčkami, oddělitelnými částmi nebo uvolněnými materiály výplně.

Přikrývky pro děti. Hlavní rizika představuje udušení a hypertermie. Bez vhodných bezpečnostních informací mohou tyto výrobky v důsledku přehřátí a asfyxie přispět k výskytu syndromu náhlého úmrtí kojenců.

Závěsné postýlky . Hlavní rizika jsou udušení, uvíznutí a úrazy z důvodu špatné konstrukce – zejména nestability a nedostatečné integrity konstrukce.

Souvislosti

Novorozenci spí každý den v průměru 16 hodin a děti ve věku 3–5 let stále ještě spí 11–13 hodin denně. Kojenci a malé děti stráví v prostředí pro spánek během prvních pěti let života nejméně půl dne. Výrobky nacházející se v prostředí pro spánek musí být bezpečné, protože právě zde jsou kojenci a malé děti nejčastěji ponechány po delší dobu bez dozoru.

Návrhy

Nové normy EU zavedou nové požadavky na bezpečnost, jejichž cílem je zlepšit celkovou bezpečnost těchto výrobků. Například matrace do dětských postýlek budou muset být konstruovány tak, aby mezi matrací a kostrou postýlky nevznikaly mezery a děti nemohly matraci snadno nadzvednout, což sníží riziko uvíznutí a asfyxie na minimum. Spací pytle pro děti, přikrývky a mantinely do dětských postýlek nebudou smět mít šňůry, smyčky, malé oddělitelné části nebo ostré hrany, které mohou způsobit uškrcení, udušení nebo další úrazy. Přiložená upozornění a instrukce budou muset jasně informovat o jakýchkoli specifických rizicích spojených s jednotlivými výrobky a zahrnuty budou rovněž hygienické požadavky. Viz  MEMO/09/473 .

Další kroky

Návrh Komise nyní přezkoumá Evropský parlament a Rada (v tříměsíčním kontrolním období) a poté bude předložen sboru komisařů k oficiálnímu schválení. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) bude potom pověřen úkolem vypracovat pro výrobky nové normy, což může trvat až dva roky.

Odkaz na studii:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (Consumer Product Safety Commission, CPSC), 2009.


Side Bar