Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1554

Брюксел, 21 октомври 2009 г.

П отребители: ЕС определя нови стандарти за безопасност на продуктите, използвани на местата за спане на новородени и малки деца

Днес държавите-членки на ЕС дадоха зелена светлина за определянето на нови стандарти за безопасност на детските спални артикули (например олекотени завивки за деца, спални чувалчета за бебета и матраци), като с тези стандарти се цели да се допринесе за предотвратяване на много инциденти, свързани с детските легла. Гласуването бе в рамките на заседанието на Комитета за обща безопасност на продуктите в Брюксел. Всяка година при инциденти, свързани с детските легла, загиват повече деца, отколкото при инциденти с всякакви други продукти за грижа за децата 1 . Според базата данни на ЕС за нараняванията (European Injury Database) в периода 2005—2007 г. в Европейския съюз са настъпили 17 000 злополуки в детски легла с деца на възраст между 0 и 4 години. Въпреки честите сериозни и понякога фатални инциденти, предизвикани от употребата на матраци и обиколници за детски легла, окачени на стойка бебешки легла, олекотени завивки за деца и спални чувалчета за бебета, понастоящем не съществуват стандарти на ЕС за безопасност по отношение на тези продукти. С предложените нови стандарти ще се намали рискът от инциденти, свързани например със задавяне с отделящи се части, със заклещване на бебето поради недобър дизайн на матрака или със задушаване с връзки или примки, които са част от артикулите. Ще бъдат въведени и други необходими стандарти като изисквания за стабилност и дизайн, чрез които да се намали рискът от падания и наранявания при използване на окачени на стойка бебешки легла. Сега думата по предложените изисквания за безопасност е на Европейския парламент и на Съвета, които разполагат с тримесечен период на контрол, след което Колегиумът на членовете на Комисията ще вземе официално решение и изискванията ще бъдат изпратени на европейските органи по стандартизация.

Комисарят по въпросите, свързани с потребителите, Меглена Кунева заяви: „Решението за това как най-добре да осигурят безопасност за своите деца, е на самите родители и на хората, отглеждащи деца. Наша грижа е родителите, които решат да използват тези продукти, да не се тревожат за тяхната безопасност. Ние сме тези, които трябва да проявяват бдителност от името на нашите най-уязвими потребители.

Инструкциите за ползване на продуктите трябва да бъдат много ясни, а самите продукти да са наистина възможно най-безопасни и да са преминали успешно всички необходими изпитвания за безопасност.“

Ситуацията към момента:

Подложените на гласуване днес стандарти са част от по-широка инициатива на Комисията и държавите-членки за актуализиране на поредица от стандарти за безопасност за продуктите за деца в ЕС. Съществуват немалко примери от целия свят, че продукти за отглеждане на бебета и малки деца са в основата на много голям дял от инцидентите и нараняванията в ранна детска възраст. Така например през 2007 г. в САЩ в отделенията за спешна помощ са постъпили приблизително 62 000 деца под петгодишна възраст поради наранявания, свързани с продукти за отглеждане на бебета и малки деца. След консултации с държавите-членки Европейската комисия проведе през периода 2007—2008 г. проучване, в резултат на което бяха идентифицирани най-рисковите продукти за отглеждане на бебета и малки деца, за които или не съществуват стандарти за безопасност, или съществуващият стандарт не обхваща всички рискове. Петте продукта, подложени днес на гласуване, бяха сред идентифицираните в проучването продукти.

Проблеми по отношение на детските спални артикули:

Основните рискове, свързани с тези продукти, са следните:

Матраци за детски легла. Основните рискове при тях са от заклещване или запалване. Така например бебето може да се окаже заклещено поради свързани с дизайна проблеми, като например неподходящ размер — ако матракът е твърде малък, бебето може да попадне в оставащото около матрака пространство и да се окаже притиснато там или да се задуши. Съществуват и рискове, свързани с несъответствие с изискванията за огнеустойчивост.

Спални чувалчета за бебета и обиколници за детски легла . Основните рискове са свързани с удушаване, запушване на дихателните пътища и задавяне, дължащо се на връзки, примки, отделящи се от продуктите части или излязъл навън пълнеж.

Детски олекотени завивки. Основните рискове са свързани със задушаване и прегряване. Липсата на подходящата информация за безопасност в този случай може да доведе до увеличаване на случаите на синдрома на внезапната детска смърт (СВДС) поради прегряване и асфиксия.

Окачени на стойка бебешки легла . Основните рискове са от задушаване, заклещване и нараняване поради недобър дизайн — по-специално поради нестабилност или недобра цялост на конструкцията на окачените легла.

Предистория

Новородените спят средно по 16 часа на ден, а децата на възраст между 3 и 5 години продължават да спят по 11—13 часа на ден. През първите пет години от живота си бебетата и малките деца прекарват поне половината от деня на място за спане. Продуктите, които се намират на това място, трябва да са безопасни, тъй като обикновено точно там бебетата и малките деца остават продължително без надзор.

Предложенията

С новите стандарти на ЕС ще се въведат нови изисквания, с които се цели подобряване на общата безопасност на тези продукти. Така например дизайнерските решения при матраците за детските легла ще трябва свеждат до минимум рисковете от заклещване или асфиксия, като гарантират недопускане на празно пространство между матрака и основата на леглото и невъзможност за лесно повдигане на матрака от страна на детето. По отношение на спалните чувалчета за бебета, детските олекотени завивки и обиколниците за детски легла няма да се допуска наличието на връзки, примки, малки отделящи се части или остри ръбове, които биха могли да доведат до удушаване, запушване на дихателните пътища или други наранявания. Конкретните рискове във връзка с всеки продукт ще трябва да са обозначени ясно в предупредителни надписи и в инструкциите за употреба, като в тях ще трябва да се посочват и хигиенните изисквания. Вж. обяснителна бележка MEMO /09/473 .

Какви са следващите стъпки?

Предложението на Комисията ще бъде проучено от Европейския парламент и от Съвета (в рамките на тримесечен период за контрол), а след това Колегиумът на членовете на Комисията ще вземе официално решение. След това ще бъде възложен мандат на CEN (Европейския комитет по стандартизация) за започване на работа върху нови стандарти за продуктите, която може да отнеме до 2 години.

Препратка към проучването:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

По данни на Комисията на САЩ по безопасността на потребителските продукти (CPSC) , 2009


Side Bar