Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1545

Bryssel den 20 oktober 2009

EU redo för trådlöst bredband på GSM-frekvenser

Idag publicerades nya bestämmelser som innebär att 3G-telefoner får använda GSM-frekvenser, vilket betyder grönt ljus för en ny generation mobila tjänster i Europa. Detta är ett led i Europaparlamentets och ministerrådets överenskommelse i juli ( IP/09/1192 ) om att modernisera den EU-lagstiftning (GSM-direktivet) som rör användningen av det radiospektrum som behövs för mobiltjänster. De nya bestämmelserna banar väg för ökad konkurrens på EU:s telemarknad och gör det lättare för operatörerna att erbjuda snabbare, Europatäckande tjänster som mobilt Internet vid sidan av dagens GSM-tjänster. De kommer också att snabba på utbyggnaden av trådlösa bredbandtjänster, en av drivkrafterna bakom EU:s ekonomiska återhämtning.

Vi befinner oss i hårda ekonomiska tider, men idag fick EU:s mobilbransch en tydlig signal om starkt stöd från de politiskt ansvariga . De nya EU-reglerna möjliggör en omfördelning av radiospektrum i GSM-bandet för nya mobiltjänster, stärker konkurrenskraften och innebär besparingar på upp till 1,6 miljarder euro i kapitalkostnader för mobilbranschen ,” sa EU-kommissionär Viviane Reding med ansvar för telekomfrågor. Med den här typen av beslut ser EU till att vi håller vårt försprång i konkurrensen om trådlösa tjänster.”

De nya EU-reglerna ingår i EU-kommissionens ansträngningar för att erbjuda fler spektrummöjligheter för trådlös kommunikation. Med de bestämmelser som publicerades i dag öppnas radiospektrum i GSM-bandet för mer avancerad utrustning för trådlös kommunikation. Ett nytt beslut och ett direktiv som moderniserar GSM-direktivet 1987 har tryckts i EU:s officiella tidning. De blir därmed EU-lagstiftning och måste nu tillämpas i samtliga 27 EU-länder.

De nya bestämmelserna gör det också lättare att anpassa spektrumtilldelningen i 900 MHz-frekvensbandet för att möjliggöra utbyggnaden av ännu mer avancerad teknik för fjärde generationens höghastighetsbredband. Konsumenternas handset kommer att fungera utan problem även i fortsättningen, men de kommer även att kunna använda ny teknik för att få tillgång till höghastighetsbredbandstjänster.

De reformerade reglerna kommer att ha en positiv ekonomisk inverkan på sektorn och främja utbyggnaden av nya trådlösa tjänster, tack vare de lägre nätkostnaderna som beror på att lägre frekvensband används.

I det nya kommissionsbeslutet fastställs tekniska parametrar som medger samexistens mellan GSM-system (2G-mobiltelefoner) och UMTS-system (3G-telefoner som vid sidan av vanliga teletjänster omfattar mobilt Internet med hög hastighet) på frekvensbanden GSM 900 MHz och GSM 1800 MHz i enlighet med direktivet. Beslutet är baserat på EU:s radiospektrumbeslut som inrättar en mekanism för antagandet av bestämmelser om teknisk harmonisering på grundval av information från nationella radiofrekvensexperter.

De nationella förvaltningarna har nu sex månader på sig för att genomföra direktivet och införliva beslutet så att GSM-frekvensbanden på ett effektivt sätt öppnas för 3G. När de existerande GSM-tillstånden nu öppnas måste regleringsmyndigheterna granska konkurrensen mellan mobiloperatörer och åtgärda konkurrenssnedvridning och mot bakgrund av EU:s telekombestämmelser. Enligt beslutet är det möjligt att låta ändringar innefatta tekniska användningsparametrar för andra system än GSM för vilka kompatibiliteten kan fastställas i ett senare skede.

Bakgrund

Genom GSM-direktivet från 1987 avsattes vissa radiofrekvenser i 900 MHz-frekvensbandet för GSM-baserad ( Global System for Mobile eller ursprungligen Groupe Spécial Mobile ) åtkomstteknik, som mobiltelefoner. Direktivet behövde dock uppdateras för att göra det möjligt även för mer avancerad trådlös teknik att använda denna del av radiospektrumet.

I november 2008 föreslog kommissionen att de frekvenser som avsatts för mobiltelefoner även ska kunna användas för mer avancerad teknik, med början med 3G-teknik för mobilt bredband (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Förslaget antogs i maj av Europaparlamentet med 578 röster ( MEMO/09/219 ) och av ministerrådet i juli 2009 ( IP/09/1192 ). Det uppdaterade direktivet 2009/114/EG undertecknades av Europaparlamentets och ministerrådets respektive ordförande i september. Det publiceras idag tillsammans med kommissionens beslut i EU:s officiella tidning.

Den 9 juli höll Viviane Reding ett tal med titeln Det digitala Europa – Europas snabbspår mot ekonomisk återhämtning ( SPEECH/09/336 ) där hon lade fram en ”digital dagordning för Europa”. Där var en av de första punkterna en snabb enighet om reformen av GSM-direktivet.

Information om kommissionens radiospektrumpolicy finns på

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / ecomm / radio _ spectrum / index _ en . htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO /08/725


Side Bar