Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1545

Bruselj, 20. oktobra 2009

EU pripravljena na uvedbo brezžičnih širokopasovnih storitev na frekvencah GSM

Z objavo novih ukrepov v Uradnem listu EU, ki mobilnim telefonom tretje generacije omogočajo uporabo frekvenc GSM, je bil danes napravljen k orak naprej k uvedbi nove generacije mobilnih storitev v Evropi. Ta korak je omogočil julijski dogovor Evropskega parlamenta in Sveta ministrov ( IP/09/1192 ) glede posodobitve evropske zakonodaje, ki ureja uporabo radijskega spektra, potrebnega za mobilne storitve, tj. direktive o GSM. Novi ukrepi EU bodo povečali konkurenčnost na evropskem trgu telekomunikacij in tako spodbudili operaterje, da potrošnikom poleg obstoječih storitev GSM ponudijo še hitrejše vseevropske storitve, npr. mobilni internet. Spodbudili bodo tudi uvajanje brezžičnih širokopasovnih storitev, ki so eden od dejavnikov za oživitev gospodarstva EU.

„Evropska politika se je v sedanjih težavnih gospodarskih razmerah odločila jasno podpreti sektor mobilnih telekomunikacij. Danes objavljeni predpisi EU omogočajo ponovno dodeljevanje radijskega spektra v pasu GSM za nove mobilne storitve, krepijo konkurenčnost, sektor mobilnih telekomunikacij pa bo z njimi lahko prihranil do 1,6 milijarde EUR stroškov kapitala,“ je povedala Viviane Reding, komisarka EU za telekomunikacije. Evropa bo s takimi ukrepi lahko ohranila svojo konkurenčno prednost pri brezžičnih storitvah.

Novi predpisi EU so del prizadevanj Evropske komisije, da rezervira večji del spektra za brezžične komunikacije. Na podlagi danes objavljenih ukrepov bo radijski spekter GSM namenjen tudi naprednejšim napravam za brezžično komunikacijo. Z objavo nove odločbe in direktive v Uradnem listu EU, ki posodabljata direktivo o GSM iz leta 1987 , se bo ta nova zakonodaja uporabljala v vseh 27 državah EU.

Nova pravila olajšujejo tudi prilagajanje razporeditve spektra v frekvenčnem pasu 900 MHz, da bi omogočila uvedbo še novejše četrte generacije tehnologij za dostop do širokopasovnih storitev visokih hitrosti. Obstoječe naprave potrošnikov bodo še naprej delovale brez težav, vendar bodo omogočale uporabo novih tehnologij za dostop do širokopasovnih storitev visokih hitrosti.

Po pričakovanjih bodo reformirana pravila imela tudi pozitiven gospodarski učinek na sektor in bodo spodbujala nove brezžične storitve, saj se bodo z uporabo nizkofrekvenčnih pasov zmanjšali stroški omrežja.

Nova odločba Komisije določa tehnične parametre, ki bodo v skladu z direktivo omogočali soobstoj GSM (druga generacija mobilnih telefonov) in sistemov UMTS (tretja generacija telefonov, ki poleg navadnih telefonskih storitev omogočajo tudi mobilni internet visokih hitrosti) v frekvenčnem pasu za GSM frekvenc 900 MHz in 1 800 MHz. Ta odločba bo temeljila na odločbi EU o radijskem spektru , ki vzpostavlja mehanizem za sprejetje pravil za tehnično uskladitev, katerih podlaga bodo prispevki nacionalnih strokovnjakov za radijske frekvence.

Državne uprave imajo na voljo šest mesecev za prenos direktive in izvedbo odločbe, s čimer bo dejansko omogočena uporaba spektra GSM za 3G. Pri odpiranju obstoječih licenc GSM, bodo morali nacionalni regulativni organi v skladu s pravili telekomunikacij EU pregledati konkurenco med mobilnimi operaterji in obravnavati izkrivljanje morebitne konkurence. Odločitev predvideva tudi morebitne spremembe za vključitev tehničnih parametrov uporabe za nadaljnje sisteme onkraj GSM, katerih kompatibilnost bo vzpostavljena šele pozneje.

Ozadje

Direktiva o GSM iz leta 1987 je rezervirala uporabo dela frekvenčnega pasu spektra 900 MHz za tehnologije za dostop do GSM (globalni sistem za mobilne komunikacije ali prvotno Groupe Spécial Mobile), kamor spadajo npr. mobilni telefoni. Vendar je bilo treba direktivo posodobiti, da bi tudi naprednejšim brezžičnim tehnologijam naslednje generacije omogočili uporabo tega pasu radijskega spektra.

Evropska komisija je novembra 2008 predlagala souporabo dela radijskih valov, rezerviranih za mobilne telefone, z drugimi naprednejšimi tehnologijami, najprej pa za širokopasovne mobilne tehnologije tretje generacije (univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem – UMTS). Evropski parlament je maja 2009 s 578 glasovi potrdil predlog ( MEMO/09/219 ), Svet ministrov pa julija 2009 ( IP/09/1192 ). Posodobljeno Direktivo 2009/114/ES so septembra podpisali predsedniki Evropskega parlamenta in Svet ministrov. Objavljena je danes skupaj z Odločbo Komisije v Uradnem listu EU.

Komisarka EU za telekomunikacije Viviane Reding je v svojem govoru z dne 9. julija „Digitalna Evropa – Evropa v peti prestavi v smeri oživitve gospodarstva“ ( SPEECH/09/336 ) predstavila „digitalni načrt za Evropo“, ki je hiter dogovor o reformi direktive o GSM postavil na sam vrh seznama.

Informacije o politiki Komisije glede radijskega spektra je na voljo:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Directive 2009/114/EC of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EC

Decision 2009/766/EC of 16 October 2009

MEMO/08/725


Side Bar